Promujemy kulturę zabierania głosu i szukania pomocy

 

Stworzyliśmy narzędzia sprawozdawcze dotyczące zgodności i etyki Adecco [ACE], aby wspomóc Cię w zgłaszaniu rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów, Kodeksu Postępowania Grupy Adecco, zasad lub procedur.

Zapoznaj się z częścią „Zgłaszanie problemów i obawskarg” naszego Kodeksu Postępowania lub odwiedź stronę internetową Postępowania ACE.

Aby skontaktować się z linią wsparcia ACE, wybierz następujący numer dostępu właściwy dla Twojego kraju. W przypadku Stanów Zjednoczonych lub Kanady, wybierz 800-279-6315.

Możesz również przesłać pisemne oświadczenie za pośrednictwem Infolinii ACE. Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do tej usługi.

Połączenia telefoniczne i pisemna korespondencja za pośrednictwem wyżej wymienionych narzędzi są przyjmowane 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu przez zewnętrznego dostawcę usług, z którym Grupa Adecco podpisała umowę na odbieranie takich wiadomości. W przypadku, gdy zewnętrzny dostawca usług otrzyma połączenie telefoniczne lub pisemną korespondencję, przekaże wiadomości do biura zgłaszania kwestii dotyczących zgodności , które podlega Komitetowy ds. audytu zarządu. Biuro zgłaszania kwestii dotyczących zgodności Grupy dokonuje przeglądu otrzymywanych zgłoszeń pod kątem właściwego postępowania, komunikuje się ze zgłaszającym w trakcie całego procesu w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz śledzi postępy dochodzenia.