Promujemy kulturę zabierania głosu i szukania pomocy

 

Stworzyliśmy narzędzia sprawozdawcze dotyczące zgodności i etyki Adecco [ACE], aby wspomóc Cię w zgłaszaniu rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów, Kodeksu Postępowania Grupy Adecco, zasad lub procedur.

Zapoznaj się z częścią „Zgłaszanie problemów i obaw skarg” naszego Kodeksu Postępowania lub odwiedź stronę internetową Postępowania ACE.

Aby skontaktować się z linią wsparcia ACE, wybierz następujący numer dostępu właściwy dla Twojego kraju. W przypadku Stanów Zjednoczonych lub Kanady, wybierz 800-279-6315.

Możesz również przesłać pisemne oświadczenie za pośrednictwem Infolinii ACE. Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do tej usługi.

Połączenia telefoniczne i pisemna korespondencja za pośrednictwem wyżej wymienionych narzędzi są przyjmowane 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu przez zewnętrznego dostawcę usług, z którym Grupa Adecco podpisała umowę na odbieranie takich wiadomości. W przypadku, gdy zewnętrzny dostawca usług otrzyma połączenie telefoniczne lub pisemną korespondencję, przekaże wiadomości do biura zgłaszania kwestii dotyczących zgodności, które podlega Komitetowi ds. audytu zarządu. Biuro zgłaszania kwestii dotyczących zgodności Grupy dokonuje przeglądu otrzymywanych zgłoszeń pod kątem właściwego postępowania, komunikuje się ze zgłaszającym w trakcie całego procesu w celu uzyskania dodatkowych informacji oraz śledzi postępy dochodzenia.