BMMYK (UNHCR) Genel Etik Kurallar ve Davranış Tüzüğü

BMMYK (UNHCR) Davranış Tüzüğü'nün, çalışanların iş yaşamlarında ve zaman zaman da özel yaşamlarında etik kararlar vermelerine yardımcı olan aydınlatıcı bir kılavuz olması amaçlanmıştır. Kanun hükmünde olmayan bir ahlak tüzüğüdür. Davranış tüzüğü, BMMYK'de uygun davranışları tespit eden yegane belgeler olan Birleşmiş Milletler Tüzüğü ve Personel Yönetmeliği ve Kuralları ile belirlenmiş olan, davranışlar konusunda çalışanların yerine getirmeleri gereken yükümlülükleri daha iyi anlamalarını sağlamak üzere hazırlanmıştır.