ADAY GİZLİLİK BİLGİ BEYANI

İlk sürüm: Ocak 2022
Dünyanın önde gelen İK çözümleri ortağı Adecco Group'a hoş geldiniz. Her gün 700.000'den fazla kişiye süresiz ve esnek istihdam sağlamaktayız. 60 Ülkede 34.000'den fazla çalışanımızla iş dünyasını her seferinde bir istihdama dönüştürüyoruz. Bu web sitesi, Adecco Group bünyesindeki dünya çapında yer alan pozisyonları için işe alım süreçlerinin sağlandığı ve size belirli bir iş birimi, ülke ve / veya kuruluştaki herhangi bir pozisyona başvuru yapma imkanı sunan global başvuru takip sistemidir. (“Web Sitesi”).
Bir aday olarak, kuruluşun bünyesindeki mevcut bir işi arayabilir, başvurabilir veya kendi profilinizi oluşturarak gereksinimlerinize uyacağını düşündüğünüz gelecekte açılacak pozisyonlar için tercihlerinizi belirleyebilirsiniz.
Bu web sitesi İsviçre yasaları uyarınca ve Bellerivestrasse 30, 8008 Zürih, İsviçre'de kayıtlı adresi olan bir şirket olan Adecco Group AG tarafından işletilmektedir. Adecco Group altında global bir site olarak işletilmektedir ve dünya çapında Adecco Group'un tüm üyeleri tarafından erişilebilir durumdadır.
Adecco Group gizliliğinizi korumayı ve gizliliğinize saygı duymayı taahhüt etmektedir. Bu Aday Gizlilik Bilgileri Beyanı (”Beyan"), size ait işlediğimiz bilgilerle ilgili gizlilik haklarınızı ve gizliliğinizi korumak için gerçekleştirdiğimiz eylemleri açıklamaktadır. Uzun olduğunu biliyoruz, ama lütfen bu Beyan'ı dikkatli biçimde okuyunuz. Aşağıdaki dizin yardımıyla ilgili bölümlere doğrudan geçiş yapabilirsiniz. Web Sitesine eriştiğiniz ülke ve marka web sitesine bağlı olarak, ilgili Adecco Group kuruluşu kişisel verilerinizin veri sorumluluğunu üstlenecektir. Bazı durumlarda birden fazla Adecco kuruluşu kişisel verilerinizin denetleyicisi olabilir.

Açık izahı gerekli olan bazı terimler

Öncelikle, bu beyandaki kelimelerin kullanım anlamları konusunda açık olmalıyız.
Her ne kadar açık olsa da bu beyanda, Aday’ ya da ‘Siz’ olarak anılacaksınız.
'Bizim’, 'biz' veya 'Şirket olarak bahsi geçen birim Adecco Group Ag'ye gönderme yapmaktadır. Tescilli ofisimiz Bellerivestrasse 30, 8008 Zürih, İsviçre'de bulunmaktadır. Şirket, dünyanın en büyük İK hizmetleri sağlayıcısı olan Adecco Group'un bir parçasıdır. Çeşitli şirketler ve iş kolları aracılığıyla Adecco Group personel, görevlendirmeler, bordro hizmetleri, işe alım ve seçim çözümler, kariyer geçiş, yetenek geliştirme test & eğitim, yeniden işe yerleştirme ve uluslararası hareket eğitimi gibi çeşitli İK (İnsan Kaynakları) faaliyetleri sağlamaktadır.
Son olarak bu, bilgi ve insanlar hakkında bir beyandır. Sizinle ilgili gerçekleri, aynı zamanda sizinle ilgili ve sahip olduğunuz görüşleri içermektedir. (örneğin “Ben bir futbol hayranıyım”). Şirket bilgileriyle ilgili değildir. (zaman zaman kesişebilirler). Bu tür bilgilere bazen ‘Kişisel bilgiler’, ‘Kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgiler’ veya ‘KTB’ denir. Bu Bildirimde 'Kişisel Bilgiler' terimini kullanıyoruz.

Hangi Kişisel Bilgileri topluyor ve kullanıyoruz?

Genellikle şirketin topladığı Kişisel Bilgiler şunları içermekte ancak bunlarla sınırlı kalmamaktadır:
 • serbest seçiminize ait bir kullanıcı adı ve şifre (kimlik bilgileri) (seçim sürecine katılmak için zorunlu alanlar);
 • adınız, doğum tarihiniz ve doğum yeriniz, iletişim bilgileriniz ve nitelikleriniz (eğitim, harici kurslar ve stajlar), kimliğinizi ve çalışma izninizin ispatı niteliğindeki belgeler ve özgeçmişinizde veya CV'nizde listelediğiniz diğer bilgiler;
 • linkedın'inizi veya başka bir sosyal medya hesabınızı kullanarak Web Sitesine giriş yaparsanız: profil verileriniz;
 • bizimle iletişime geçerseniz, bu yazışmaların kaydını tutacağız;
 • personelimizden ve üçüncü şahıslardan sizinle ilgili geri bildirimler; başkaları hakkında geri bildirim verdiğinizde; bazı durumlarda, mesleki deneyiminizi kontrol etmek için eski işvereninizle iletişime geçeceğiz (bu, iş pozisyonuna veya belirli özel gereksinimlere bağlı olacaktır); herhangi bir referans kontrolü, geçerli mevzuata uygun olacak ve açık iş pozisyonuyla doğrudan bağlantısı olan bilgilerle veya değerlendirilecek ilgili becerilerle sınırlı olacaktır;
 • memnuniyet anketlerimiz aracılığıyla bizimle ve hizmetlerimizle ilgili görüşleriniz;
 • ayrıca, IP adresiniz, tarayıcınız, tarih damganız, konumunuz, ülke trafiği verileriniz, konum verileriniz, web günlükleri ve diğer iletişim verileriniz ve eriştiğiniz kaynaklar dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Web Sitesine yaptığınız ziyaretler hakkında kişisel bilgileri toplamaktayız. Bu bilgiler gelecekte Web Sitesine yapacağınız ziyaretlerinizi kolaylaştıracaktır. Örneğin, bizimle iletişime geçtiğinizde, size yakın yerel şubelerimiz tarafından yürütülen işler tarafınıza önerilecektir;
 • bir video görüşmesine veya eğitime veya benzer oturumlara yaptığınız katılımınıza ait fotoğrafların ve videoların (oturum esnasında videoya çekilmemesini veya fotoğraflanmamasını istemek için bir hakkınız olacaktır);
 • Ayrıca, Adecco'nun seçim sürecinin bir parçası olarak gerekli olan ve sunulan verilerin işlenmesini gerektirebilecek her türlü değerlendirmeyi yapacağını ve seçim sürecinin bir parçası olarak değerlendirmenin sonuçlarını işe alım veritabanına dahil edeceğini size bildirmek isteriz.
 • Ayrıca, seçim sürecinin bir parçası olarak,  deneyiminizi ve profesyonel becerilerinizi tespit etmek ve profilinizin Adecco kültürü ve değerleriyle tutarlı olup olmadığını bilmek, işe alan kurumun sosyal medyadaki (Facebook, Twitter, LinkedIn, vb.) genel profilinizin ayrıntılarına ve yalnızca değerlendirmek amacıyla diğer herkese açık bilgi ve kayıtlara başvurabileceği konusunda tarafınıza bilgi sağlanmaktadır.
 • ayrıca çerezler,Çerez Politikamızda daha ayrıntılı olarak belirtildiği üzere, saklanacaktır.

Hassas kişisel bilgiler Siteyi ziyaret ettiğinizde veya Siteyle etkileşimde bulunduğunuzda, hassas sayılabilecek bilgileri göndermenize gerek yoktur. Bazı durumlarda, işyerinde sizin için yapmamız gerekebilecek herhangi bir engel ve herhangi bir düzenleme gibi veya cinsiyetiniz, ırkınız veya etnik kökeninizle ilgili ayrıntılar gibi belirli hassas kişisel bilgileri, ancak bunu kanunen yapmamıza izin verildiği takdirde isteyeceğiz. Tarafımıza hassas kişisel bilgiler verirseniz, bu bilgileri işbu beyanda veya Sitenin uygulama sayfasında tanımlanan uygulamalar uyarınca yöneteceğiz.

Hakkınızdaki Kişisel Bilgileri neden kullanıyoruz?

Kişisel Bilgileri toplar ve işleriz:

 1. Başvurabileceğiniz uygun işleri/görevleri bulmak, eğitim konusunda size destek olmak veya iş/görevlere başvuru sürecini kolaylaştırmak gibi bizden beklediğiniz hizmetleri tarafınıza sunmak. Bu, özgeçmişinizi değerlendirilmek üzere Adecco Group'un ileriye yönelik istihdam kuruluşlarına göndermeyi ve gelecekteki iş fırsatlarından e-posta, telefon, posta ve / veya diğer iletişim yöntemleriyle sizi haberdar etmeyi içermektedir;
 2. Size daha iyi hizmet verebilmek için Web Sitemizi veya diğer mevcut ya da yeni sistemleri/süreçleri daha da geliştirmek, test etmek ve iyileştirmek; yeni BT sistemlerini ve süreçlerini ilgili bağlamda gerçekleştirerek sizinle ilgili bilgiler, söz konusu yeni BT sistemlerinin ve işlevsiz verilerin bu yeni BT sisteminin çalışmasını tam olarak kopyalayamadığı süreçlerin test edilmesinde kullanılacaktır;
 3. Örneğin, adayları farklı iş sektörleri ve coğrafyalar arasında yerleştirilmesi ile ilgili etkinlikleri karşılaştırmak ve belirlenen farklılıkların etkilenebileceği faktörleri belirlemeye çalışmak için çalışmalar ve istatistiksel ve analitik araştırmalar yapmak;
 4. verilerin üçüncü taraflara aktarılması için (aşağıya bakınız);
 5. gerektiğinde, herhangi bir yasal yükümlülüğe uymak; ve
 6. bilgilerinizi aşağıdaki amaçlarla da işleyeceğiz::   
  1. insanların, tesislerin, sistemlerin ve varlıkların güvenliğini ve korunaklılığını teşvik etmek;

  2. iç politika ve prosedürlere uyumu görüntülemek;

  3. Adecco Group tarafından sağlanan iletişim ve diğer sistemleri yönetme (dahili iletişim veritabanları dahil olmak üzere);

  4. vaka ve şikayetlerin incelenmesi veya yanıt verilmesi;

  5. eğitim oturumlarının gerçekleştiğinin tanıtımını ve içeriklerini (eğitim oturumlarının fotoğrafları veya videoları olması durumunda), benzer oturumları dahili ve harici olarak üçüncü taraflara pazarlamak için kullanması durumunda sizden açık rızanızı isteyeceğiz; ve

  6. Adecco Group'un herhangi bir üyesinin katılmak istediği bir işletmenin veya şirketin tamamının veya bir kısmının herhangi bir potansiyel veya fiili alım veya satımına ya da ortak girişimine katılmak.

Hakkınızdaki Kişisel Bilgileri hangi temelde kullanıyoruz?

Hakkınızda tuttuğumuz bilgilerin işlenebilmesi için yasada yer edinmiş zeminde olmamız kanunen zorunludur.
Yasal gerekçeler şunlar olabilir:

1. Bir sözleşmenin ifası veya bir sözleşmeye girmeden önceki adımlar

Halihazırda Adecco ile çalışıyorsanız veya Adecco aracılığıyla çalışacakken, Kişisel Bilgilerin tüm bu amaçlarla işlenmesi, bir sözleşmenin ifası veya bir sözleşmeye dahil olmak üzere olması gibi işleme gerekçelerine dayanmaktadır. (yukarıdaki maksatlar 1, 6-7) Bu hizmetler, size başvurabilmeniz için uygun işlerin sağlanması veya eğitim ve başvuru süreçlerinde size destek ve yardımcı olmak gibi kalemlerden oluşabilir.

2. Yasal yükümlülüklere uygunluk

Bazen işleme süreci yasal veya düzenleyici yükümlülüklere uymak için uygulanır.(yukarıda yer alan amaç 6). Vergi, finans veya veri koruma yetkilileri gibi kamu makamları bizden kişisel bilgiler talep edebilir ve hakkınızdaki bilgileri ifşa etmemiz için yasal bir neden sağlayabilir (ör. Bir suçun önlenmesi veya tespiti). Bu koşullar altında, yasalar tarafından yetkililere Kişisel Bilgilerinizi sağlamak zorundayız.

3. Meşru menfaatlerimizin yerine getirilmesi

İşleme süreci, Adecco Group'un ve çalışanlarının iş yürütmesi için temel haklarını, çıkarlarını veya temel hak ve özgürlüklerini gereksiz yere etkilemeyecek şekilde kullanırken, meşru çıkarları için gereklidir. (yukarıdaki 1,3-5-7 numaralı amaçlar) . Bu, Adecco Group'un meşru çıkarları için işlenme sürecine gerek duyulduğunda, sizin menfaatlerinizi veya temel hak ve özgürlüklerinizin işlenmesi konusunu meşru çıkarlarımız hususunda dengelediğimiz anlamına gelir. Bu, verileri sizin çıkarınızın ve temel haklarınızın bu tür işlenme süreçleri dahilindeki çıkarlarımızı üzerime çıkacağı şekilde işlemediğimizi garanti etmektedir.

4. Rıza

Kişisel Bilgilerinizi yukarıda belirtilen gerekçeler dışında ve onayınıza istinaden, örneğin; iş ilanlarına abonelik yapma eylemi gibi durumlarda, işleyeceğiz. Bizimle istediğiniz zaman globalprivacy@adeccogroup.com adresinden iletişime geçerek veya web formumuz aracılığıyla bir talepte bulunarak onaylama işleminizden vazgeçebilirsiniz.

İstediğimiz Kişisel Bilgileri bizimle paylaşmak zorunda mısınız?

Kişisel Bilgilerinizi bize vermek zorunda değilsiniz, ancak gerekli asgari bilgiyi tarafımıza sağlamazsanız sizinle çalışmamız veya hizmetlerimizi tarafınıza sunmamız mümkün olmayacaktır. Ayrıca, belirli durumlarda tarafımızla paylaşacağınız kişisel bilgiler sınırlı olursa, bizden alabileceğiniz hizmetleri de aynı şekilde sınırlanabilir.

Sizinle ilgili bilgiler insan müdahalesi olmadan mı işlenmekte?

Profil oluşturmak da dahil olmak üzere yalnızca otomatik işleme konusunda, sizi yasal olarak veya benzer şekilde önemli ölçüde etkileyen herhangi bir otomatikleştirilmiş kararlar vermiyoruz.

Kişisel Bilgileriniz ne kadar süreyle saklanıyor?

Şirket, profilinizin son güncelleştirmesi akabinde tarafımıza kayıtlanmasından sonra, Kişisel Bilgilerinizi 2 yıla kadar saklar, ancak bu, bulunduğunuz bölgeye bağlıdır; lütfen geçerli olan veri saklama sürelerini inceleyiniz. Bizim aracılığımızla iş bulmayı başarabilirseniz, devam eden yasal yükümlülüklerimize ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerimize uygun olması için Kişisel Bilgilerinizi daha uzun süre saklamamız gerekecektir. Genel olarak istihdamınızın sona ermesinden sonraki 7 yıl boyunca ve diğer Kişisel Bilgiler 2 yıl boyunca, vergiler, iş sözleşmeleri ve finansal bilgileriniz (bordro verileri ve ödemeyle ilgili veriler vb. dahil) ile ilgili Kişisel Bilgilerinizi saklarız.

LinkedIn ile oturum açarsanız hangi şartlar geçerli olacaktır?

LinkedIn aracılığıyla belirli bir pozisyona başvuru yapma fırsatı da sağlıyoruz. Bunu yaptığınızda, gizlilik, çerezler ve platformun kullanımıyla ilgili kendi koşullarına (“şartlar”) sahip olan LinkedIn sitesine (“üçüncü taraf sitesi”) yönlendirileceksiniz. Daha fazla bilgi için LinkedIn'in şartlarını kontrol etmenizi öneririz. Sitelerle alakalı veya kaynaklı, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi için herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Harici site dışı sayfalara veya üçüncü taraf sitelere bağlanan herhangi bir linki kullanmak sizin sorumluluğunuzdadır.

Kişisel Bilgi verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşıyor muyuz?

Yukarıda belirtildiği gibi, verileriniz, çoğunlukla üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır. Bu, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleşmesi için yapılmaktadır. Bu, aşağıda verilen olaylar ışığında gerçekleştirilmektedir:

 • Tedarikçilerimiz hususunda; Örneğin, sizinle olan ilişkimizi desteklemek adına idari ve operasyonel çalışmalar yürütmesi için bir tedarikçi görevlendireceğiz. Tedarikçi(ler), verilerinizin gizliliğini korumak ve gizliliğinize saygı göstermek için sözleşmeden doğan ve diğer yasal yükümlülüklere tabi olacak, yalnızca işlevlerini yerine getirmek kaydıyla ihtiyaç duydukları verilere erişebilecek; ilgili tedarikçiler tipik olarak BT tedarikçileri (sizin hakkınızdaki bilgiler de dahil olmak üzere BT sistemlerimizi barındıran veya destekleyen tedarikçiler), bina yönetim şirketleri (binalarımızda fiziksel güvenlikle ilgilenen ve bu nedenle binalarımıza erişim izni için sizin hakkınızda bilgi sahibi olması gereken tedarikçileri) ve arka ofis finansmanı ve muhasebe yönetimi tedarikçileri. (borç ve alacak hesaplarını işlemek için adayların ayrıntılarını ele alması gereken tedarikçiler). Ayrıca, video görüşmesi ve beceri değerlendirme araçlarını içerebilecek BT teknolojisi hizmetleri ve çözümleri sunan tedarikçilerle de faaliyet yürütmekteyiz.

 •           Bu tedarikçiler:

  • Pontoon Solutions Inc. 10151 Deerwood Park Blvd, Bldg 200, Ste 400, Jacksonville, FL 32256 adresinde ana iş yeri olan bir Delaware şirketi; Bu tedarikçi Adecco şirketler grubunun bir parçasıdır. Bize dış kaynaklı işe alım süreci hizmetleri temin etmektedir. Veri İşleme bölgeleri içinde Polonya, İtalya, Portekiz, ispanya, isviçre, Birleşik Krallık, ABD, Hindistan, Çin, Manila ve Filipinler bulunmaktadır.

  • Lumesse Ltd i le kayıtlı ofis Ground Floor, Mulberry House, 750 Parkland Square, Luton LU1 3LU; bu tedarikçi bize işe alım süreçlerimizin otomasyonunu destekleyen aday takip sistemini temin etmektedir; bu tedarikçi, Almanya ve İngiltere'de barınma servisi sağlayan Amazon Web Services konaklama hizmetlerini sağlamaktadır.

  • Associates in Advertising Ltd, 200 Aldersgate, Londra, EC1A 4HD'DE kayıtlı ofisi ile; Bu tedarikçi bize Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kariyer web sitemizi sağlayan ve barındıran platformu sağlamaktadır.

  • SHL Group Ltd, Pavilion, 1 Atwell Place, Thames Ditton, Surry, KT7 0NE, İngiltere'de kayıtlı ofisi ile; Bu tedarikçi bize aday değerlendirme hizmetleri sağlamaktadır. Almanya ve İrlanda bölgelerinde faaliyet göstermektedir.

 • Diğer ülkelerdeki Adecco şirketler grubu üyeleri; Bunlar Avrupa Birliği içinde veya dışında yer almaktadırlar; Grubun üyeleri farklı işlevleri yerine getirmektedir ve haliyle bilgileriniz çeşitli sebeplerle onlarla paylaşılmaktadır:

  • Bilgiler, dünya çapındaki Adecco şirketlerine BT hizmeti sağlayan Adecco Group üyeleriyle paylaşılmaktadır; bu BT işlevlerinin harici olanlarının arasında Çek Cumhuriyeti, Fransa, Meksika ve Malezya'da bulunmaktadır.

  • Bilgiler, ilgilendiğiniz sektördeki fırsatlar için dünya çapındaki Adecco bağlı kuruluşlarıyla veya Adecco Group üyeleri da paylaşılır ve o sektörde gerekli ya da yardımcı olacak belirli becerilere sahip olma durumunuzu tespit ederler.  Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin listesi global hizmet veren kurumsal web sitemizde mevcuttur.

 • Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, yasal olarak bunu yapmak zorunda olduğumuzu veya bunu yapmaya yetkili olduğumuzu veya bunu yapmanın ihtiyatlı olacağına kanaat getirirsek, verileriniz; hükümet, polis, düzenleyiciler veya kanun uygulayıcı kurumlarla paylaşılır;

 • ve bir birleşim, devralma veya başka bir ticari işlemle ilgili durum tespiti (veya uygulanması) kapsamında, verilerinizin muhtemel satıcı veya alıcıya ve danışmanlarına açıklanması gerekebilir.

Kişisel Bilgileriniz Avrupa Birliği dışına aktarılıyor mu?

Kişisel Bilgileriniz Avrupa Birliği içinde veya dışında bir veya daha fazla başka ülkeye aktarılabilir ve işlenebilir. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin listesi global hizmet veren kurumsal web sitemizde mevcuttur. Verilerinizi yalnızca AB dışında, Avrupa Komisyonu'nun size yeterli düzeyde koruma sağladığının garantisini veren ülkelere (bu ülkelerin listesine buradanulaşabilirsiniz) veya Adecco Group'un bilgilerinizin gizliliğini korumak için uygun önlemlerin alındığı ülkelere aktarılacaktır. (bunun için genellikle Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan ve kopyalarına buradan ulaşabileceğiniz veri aktarım sözleşmelerinden biri kullanılır) Dünya çapında Adecco Group üyeleriyle paylaştığımız kişisel bilgiler, veri gizliliği yasalarının gerektirdiği şekilde yeterli veri koruma standardına sahip grup içi veri işleme sözleşmelerine tabidir. Ek Avrupa standardı sözleşme maddeleri, kişisel bilgilerinizin güvenli ve uyumlu bir şekilde işlenmesini korumak amacıyla grup içi veri işleme sözleşmelerimizin de değişmez parçasıdır.

Haklarınız nelerdir?

 • Kişisel Bilgilerinize erişme ve bu Bilgilerin bir kopyasını alma hakkı

Kişisel Bilgilerinizin herhangi bir işleme sürecine tabi olup olmadığını teyit etme hakkına sahipsiniz. Bu durumda, Kişisel Bilgilerinizin bazılarına (Web Sitesi aracılığıyla) ve nasıl işlendiğine ilişkin belirli bilgilere erişim hakkınız mevcuttur. Bazı durumlarda, Kişisel Bilgilerinizin elektronik bir kopyasını size vermemizi talep edebilirsiniz. Bazı sınırlı durumlarda, Kişisel Bilgilerinizin taşınabilirliğini talep etme hakkınız da mevcuttur, bu da isteğiniz üzerine bunları üçüncü bir tarafa sağlayacağımız anlamına gelir.

 • Kişisel Bilgilerinizi düzeltme Hakkı

Hakkınızda sakladığımız Kişisel Bilgilerin doğru olmadığını ispatladığınızda, bu Bilgilerin güncellenmesini veya başka bir şekilde düzeltilmesini isteyebilirsiniz.  Mümkün olduğunda self-servis Web Sitesine erişmenizi ve Kişisel Bilgilerinizi doğrudan güncellemenizi öneririz.

 • Silme hakkı / Unutulma hakkı

Belirli durumlarda Kişisel bilgilerinizin silinmesini isteme hakkına sahipsiniz.  İstediğiniz zaman böyle bir talepte bulunabilirsiniz ve talebinizin onay durumunu değerlendiririz, ancak bu hakkınız, verileri saklamamız gereken herhangi bir yasal hak veya yükümlülüğe tabi olacaktır. Yasalara uygun olarak, Kişisel Bilgilerinizin silinmesi talebinizin yerine getirilmesi gerektiğini belirlediğimiz durumlar için, bunu gecikme olmaksızın gerçekleştiririz. Verileriniz silinmesinden sonra size hizmet edemeyebileceğimizi lütfen unutmayın. Şirkete yeniden kaydolmak isterseniz, verilerinizi yeniden paylaşmanız gerekecektir.

 • Kısıtlama hakkı

Belirli durumlarda, Kişisel Bilgilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkına sahipsiniz. Bununla birlikte, bazı durumlarda bu tür bir veri işleme kısıtlaması, yaptığınız herhangi bir başvuruyu veya abone olabileceğiniz hizmetleri (örneğin iş ilanı bildirimlerini) sınırlayabilir.

 • İtiraz hakkı

Kişisel Bilgilerinizin işlenmesi, meşru menfaatimize dayandığı (ve başka bir işleme zemini olmadığı) veya doğrudan pazarlama ile ilgili olmadığı sürece, özel durumunuza atıfta bulunarak verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır.
Haklarınızdan herhangi birini kullanmak için lütfen formumuzu doldurun.

Veri koruma görevlimizle iletişime geçmek isterseniz, lütfen bize paylaşılan adres üzerinden e-posta gönderin.globalprivacy@adeccogroup.comHaklarınızı kullanmak için bize e-posta gönderdiğinizde, şirket, talebinizi gerçekleştirmeden önce kimliğinizi teyit etmeniz gerekecektir. Son olarak, yaşadığınız veya çalıştığınız yerde veya verilerinizle ilgili bir sorunun ortaya çıktığını düşündüğünüz noktada veri koruma yetkilisine şikayette bulunma hakkınız vardır.

Kişisel bilgilerinizin işlenmesi sizin onayınıza bağlı olduğu ölçüde, onayınızı istediğiniz zaman geri çekme hakkınız da mevcuttur. Onayınızı geri çekmeniz, geri çekme talebinizin alınmasından önce, izninize dayalı herhangi bir işlemin yasallığını etkilemeyecektir.

Tarafınıza pazarlama iletişimi gönderilecek mi?

Web sitesi bu amaçla herhangi bir kişisel bilgi toplamamaktadır.

Adecco Sistemlerinin kullanımında veri güvenliği nasıl sağlanıyor?

Web Sitesine giriş bilgilerinizi, özellikle size verdiğimiz veya seçtiğiniz giriş şifresinin güvenliğinden siz sorumlusunuz. Bu oturum açma kimlik bilgileri kendi kullanımınız içindir. Kimlik bilgilerinizi veya diğer hesap bilgilerinizi başka kişi (ler)le paylaşmanıza izin verilmez.

Bizimle iletişime nasıl geçebilirsiniz?

Beyanımızla ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, bilgilerinizi nasıl koruduğumuz hakkında (örneğin Avrupa dışına aktardığımızda) ve/ veya veri koruma görevlimizle iletişime geçmek istediğinizde daha fazla bilgi almak isterseniz, lütfen bize şu adresten e-posta gönderin: globalprivacy@adeccogroup.com Ayrıca sorularınızı, yorumlarınızı veya isteklerinizi Adecco Group AG, Talent Acquisition, Bellerivestrasse 30, 8008 Zürih, İsviçre'ye göndererek bize ulaşabilirsiniz.

Bu Beyanda yer alan değişiklikler nasıl yönetilir?

Bu Politikanın şartları zaman zaman değişiklik gösterebilir. Bu Politikada yer alacak önemli değişikleri Web Sitesi üzerinde veya diğer iletişim kanalları ile, tarafınızla iletişime geçerek uygun bildirimler aracılığıyla yayınlayacağız. Ancak, kişisel bilgilerinizi nasıl işlediğimizden haberdar olmak için bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmeniz önerilmektedir.

The Adecco Group Team
V1 Ocak 2022