Pierwsze wydanie: Styczeń 2022

První zveřejnění: leden 2022

Witamy w Grupie Adecco, wiodącym na świecie partnerze w zakresie rozwiązań HR. Każdego dnia zapewniamy ponad 700 000 osobom stałe i elastyczne zatrudnienie. Zatrudniając ponad 34 000 pracowników w 60 krajach, zmieniamy świat pracy

Ta strona internetowa to nasz globalny system śledzenia kandydatów (dalej Witryna”) co umożliwia Grupie Adecco proces rekrutacji na stanowiska wewnętrzne na całym świecie, oferując możliwość aplikowania na dowolne stanowisko w danej jednostce biznesowej, kraju i/lub podmiocie

Jako kandydat możesz wyszukać i aplikować na dowolną pracę dostępną w organizacji lub stworzyć własny profil i ustawić preferencje dotyczące przyszłych stanowisk, które będą odpowiadać Twoim wymaganiom.

Witryna jest obsługiwana przez Adecco Group AG, spółkę zarejestrowaną zgodnie z prawem szwajcarskim z siedzibą pod adresem Bellerivestrasse 30, 8008 Zürich, Szwajcaria. Działa jako globalna witryna Grupy Adecco i jest dostępna dla wszystkich członków Grupy Adecco na całym świecie.

Grupa Adecco zobowiązuje się do ochrony i poszanowania Twojej prywatności. Ta polityka prywatności (dalej Polityka”) opisuje Twoje prawa do prywatności w odniesieniu do przetwarzanych przez nas informacji o Tobie, a także kroki, które podejmujemy, aby chronić Twoją prywatność. Wiemy, że jest długa, ale prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką.  Poniżej znajduje się spis treści, więc jeśli wolisz, możesz przejść bezpośrednio do odpowiednich sekcji

W zależności od strony internetowej kraju i podmiotu , za pośrednictwem której uzyskujesz dostęp do Witryny, odpowiedni podmiot Grupy Adecco będzie administratorem Twoich danych osobowych. W niektórych przypadkach administratorem Twoich danych osobowych może być nawet więcej niż jeden podmiot Adecco.

Spis treści

Niektóre terminy, które należy wyjaśnić

 

Jakie dane osobowe zbieramy i wykorzystujemy?

 

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?

 

Na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

 

Czy musisz podać nam dane osobowe, o które prosimy?

 

Czy przetwarzamy informacje o Tobie bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka?

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 

Jakie warunki obowiązują, jeśli zalogujesz się przez LinkedIn?

 

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe stronom trzecim?

 

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe poza Unię Europejską?

 

Jakie masz prawa?

 

Czy wysyłamy Ci komunikaty marketingowe?

 

Co z bezpieczeństwem danych podczas korzystania z systemów Adecco?

 

Jak możesz się z nami skontaktować?

 

Jak zarządzamy zmianami niniejszej Polityki?

Niektóre terminy, które należy wyjaśnić

Po pierwsze, musimy jasno określić, w jaki sposób używamy niektórych słów w tej Polityce.

Może się to wydawać oczywiste, ale w tej Polityce będziesz określany jako „Kandydat” lub „Ty.

Kiedy mówimy o „nas”, „my” lub „Spółce”, mamy na myśli Adecco Poland Sp. z o.o.. Nasza siedziba znajduje się pod adresem Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, Polska. Spółka jest częścią Adecco Group, największego dostawcy usług HR na świecie. Poprzez różne firmy i linie biznesowe Grupa Adecco zapewnia szereg działań z zakresu HR (zasobów ludzkich), takich jak obsługa kadrowa, oddelegowanie, usługi płacowe, rekrutacja i selekcja, rozwiązania testowe, zmiana kariery, rozwój talentów, szkolenia i edukacja, outplacement i mobilność międzynarodowa.

Na koniec jest to Polityka o informacjach i ludziach. Zawiera fakty o Tobie, ale także opinie o Tobie i które posiadasz (np. „Jestem fanem piłki nożnej”). Nie chodzi o informacje o Spółce (chociaż czasami te dwie rzeczy się pokrywają)Ten rodzaj informacji jest czasami nazywany „Danymi osobowymi”, „Informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby”. W niniejszej Polityce używamy terminu „Dane osobowe.

Jakie dane osobowe zbieramy i wykorzystujemy?

Dane osobowe, które zwykle gromadzi Firma, obejmują między innymi:

 • dowolnie wybraną nazwę użytkownika i hasło (poświadczenia) – to pola obowiązkowe do wzięcia udziału w procesie selekcji;

 • mię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, dane kontaktowe i kwalifikacje (edukacja, szkolenia i staże), dokumenty potwierdzające Twoją tożsamość i prawo do pracy oraz wszelkie inne informacje wymienione w CV lub CV;

 • jeśli logujesz się do Witryny za pomocą swojego konta LinkedIn lub innego konta w mediach społecznościowych: dane Twojego profilu;

 • jeśli skontaktujesz się z nami, zachowamy zapis tej korespondencji;

 • informacje zwrotne o Tobie od naszych pracowników i osób trzecich; gdy udzielasz informacji zwrotnej o innych; w niektórych przypadkach skontaktujemy się z Twoim byłym pracodawcą, aby sprawdzić Twoje doświadczenie zawodowe (będzie to zależeć od stanowiska pracy lub określonych wymagań); wszelkie sprawdzenie referencji będzie zgodne z obowiązującym prawem i ograniczone do informacji, które mają bezpośredni związek z otwartym stanowiskiem pracy lub powiązanymi umiejętnościami, które mają być ocenione;

 • Twoja opinia o nas i naszych usługach za pośrednictwem naszych ankiet satysfakcji

 • zbieramy również dane osobowe dotyczące Twoich wizyt w Witrynie, w tym (ale nie wyłącznie) Twój adres IP, przeglądarkę, znacznik czasu, lokalizację, dane o ruchu w kraju, dane o lokalizacji, dane dzienników logowania i inne dane komunikacyjne oraz zasoby, do których uzyskujesz dostęp. Informacje te ułatwią Ci w przyszłości wizytę w Witrynie. Zaproponujemy Ci na przykład oferty pracy, które są obsługiwane przez oddziały zlokalizowane w miejscu, w którym byłeś, kiedy się z nami kontaktowałeś;

 • zdjęcia i filmy z Twojego udziału w wywiadzie wideo, szkoleniu lub podobnych sesjach (podczas sesji będziesz mieć możliwość poproszenia, aby nie być filmowanym ani fotografowanym);

 • Informujemy również, że Adecco dokona wszelkich niezbędnych ocen w ramach procesu selekcji, co może wymagać przetworzenia przekazanych danych, a wyniki oceny umieści w swojej bazie rekrutacyjnej w ramach procesu rekrutacji

 • Informujemy również, że w ramach procesu selekcji podmiot zatrudniający może zapoznać się ze szczegółami Twojego profilu publicznego w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, LinkedIn, itp.), oraz innymi publicznymi informacjami i rejestrami, których jedynym celem jest ocena i ustalenie Twojego doświadczenia i umiejętności zawodowych oraz sprawdzenie, czy Twój profil jest zgodny z kulturą i wartościami Adecco.

 • będziemy również przechowywać pliki cookie, jak określono bardziej szczegółowo w naszej Polityce Cookie.

 

Dane wrażliwe. Kiedy odwiedzasz lub wchodzisz w interakcję z Witryną, nie musisz przesyłać informacji, które mogą być uznawane za wrażliwe. W niektórych przypadkach poprosimy o pewne wrażliwe dane osobowe, takie jak szczegóły dotyczące niepełnosprawności i wszelkich usprawnień, których możesz potrzebować w miejscu pracy lub szczegóły dotyczące płci, rasy lub pochodzenia etnicznego, ale tylko wtedy, gdy jest to dozwolone i zgodnie z prawem. Jeśli zdecydujesz się podać nam wrażliwe dane osobowe, będziemy postępować z nimi zgodnie z praktykami określonymi w niniejszej Polityce lub na stronie aplikacyjnej Witryny

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe

 1. aby zapewnić Ci usługi, których od nas oczekujesz, takie jak znalezienie odpowiedniej pracy/stanowiska, o które możesz się ubiegać, pomoc w szkoleniu lub ułatwienie procesu ubiegania się o pracę/stanowisko. Obejmuje to wysyłanie CV do rozpatrzenia do potencjalnych podmiotów zatrudniających z Grupy Adecco i informowanie Cię o przyszłych możliwościach pracy za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, poczty i/lub innych metod komunikacji;
 2. w celu dalszego rozwoju, testowania i ulepszania naszej Witryny lub innych istniejących lub nowych systemów/procesów, aby lepiej Ci służyły; odbywa się to w kontekście nowych systemów i procesów informatycznych, tak więc informacje o Tobie zostaną wykorzystane do testowania tych nowych systemów i procesów informatycznych, w których dane fikcyjne nie mogą w pełni odtworzyć działania tego nowego systemu informatycznego
 3. przeprowadzanie badań i badań statystycznych i analitycznych, na przykład w celu porównania skuteczności umieszczania kandydatów w różnych sektorach biznesowych i geograficznych oraz dążenie do identyfikacji czynników, które mogą wpływać na wszelkie różnice, które identyfikujemy;
 4. przekazywać dane podmiotom trzecim (patrz poniżej)
 5. w razie potrzeby, aby wywiązać się z wszelkich zobowiązań prawnych;
 6. woje dane będziemy również przetwarzać, aby 
  1. promować bezpieczeństwo i ochronę osób, pomieszczeń, systemów i mienia;

  2. monitorować zgodność z wewnętrznymi politykami i procedurami;

  3. administrować komunikacją i innymi systemami wykorzystywanymi przez Grupę Adecco (w tym wewnętrzne bazy kontaktów)

  4. badać lub reagować na incydenty i skargi;

  5. promować wewnętrznie sesje szkoleniowe, które się odbyły i wykorzystywać ich treść (w przypadku zdjęć lub filmów z sesji szkoleniowych), aby sprzedawać podobne sesje wewnętrznie i zewnętrznie osobom trzecim. W takim przypadku poprosimy Cię o wyraźną zgodę;

  6. uczestniczyć w jakimkolwiek potencjalnym lub faktycznym zakupie lub sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub spółki lub innym wspólnym przedsięwzięciu, w których każdy członek Grupy Adecco chce uczestniczyć

Na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Zgodnie z prawem jesteśmy zobowiązani do posiadania podstawy prawnej do przetwarzania posiadanych przez nas informacji o Tobie.

Podstawą prawną może być:

   1. Wykonanie umowy lub czynności przed zawarciem umowy

 

Kiedy już pracujesz w Adecco lub zamierzasz podjąć zatrudnienie za pośrednictwem Adecco, nasze przetwarzanie danych osobowych do wszystkich tych celów opiera się na podstawach przetwarzania, takich jak wykonanie umowy lub zamiar zawarcia umowy (cel 1, 6-7 powyżej). Usługi te mogą obejmować na przykład zapewnienie odpowiedniej pracy, o którą można się ubiegać, lub pomoc i asystę w szkoleniu i procesie aplikacyjnym.

  2. Zgodność z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa

Czasami przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązków prawnych (cel 6 powyżej). Organy publiczne, takie jak organy podatkowe, finansowe lub zajmujące się ochroną danych, mogą zażądać od nas danych osobowych i podać nam ustawowy powód do ujawnienia informacji o Tobie (np. zapobieganie lub wykrywanie przestępstwa). W takich okolicznościach jesteśmy zmuszeni przez prawo do przekazania władzom Twoich danych osobowych.

  3. Realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu

Przetwarzanie jest niezbędne w uzasadnionym interesie Adecco Group polegającym na wykonywaniu podstawowych praw przysługujących jej i jej pracownikom w celu prowadzenia działalności gospodarczej w sposób, który nie wpływa nadmiernie na Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności (cel 1,3-5-7 powyżej). Oznacza to, że gdy przetwarzanie jest niezbędne dla uzasadnionych interesów Grupy Adecco, równoważymy Twoje interesy lub podstawowe prawa i wolności z naszym uzasadnionym interesem w przetwarzaniu. Gwarantuje to, że nie przetwarzamy danych w sposób, w którym Twój interes i prawa podstawowe są nadrzędne wobec naszego interesu w takim przetwarzaniu.

  4. Zgoda

Będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe na innych niż wyżej wymienionych podstawach wyłącznie za Twoją zgodą, np. subskrybowanie alertów o ofertach pracy. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem globalprivacy@adeccogroup.com lub złożenie wniosku w naszym formularzu internetowym dostępnym tu.

Czy musisz podać nam dane osobowe, o które prosimy?

Nie jesteś zobowiązany do przekazywania nam swoich danych osobowych, ale może nie być możliwe, abyśmy współpracowali z tobą lub świadczyli ci nasze usługi, jeśli nie zapewnisz nam wymaganego minimum. Może to również ograniczyć usługi, które możesz od nas otrzymać w niektórych przypadkach, jeśli zdecydujesz się podać nam ograniczone dane osobowe

Czy przetwarzamy informacje o Tobie bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka?

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji wyłącznie w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania, które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Spółka zazwyczaj przechowuje Twoje Dane Osobowe przez okres do 2 lat od momentu rejestracji u nas, po ostatniej aktualizacji Twojego profilu, ale zależy to od Twojej lokalizacji; proszę zapoznaj się z obowiązującym okresem przechowywania danych dostępnym tu. Jeśli uda Ci się znaleźć u nas pracę, będziemy musieli przechowywać Twoje dane osobowe przez dłuższy czas, aby spełnić nasze bieżące zobowiązania prawne i umowne. Zasadniczo przechowujemy Twoje dane osobowe dotyczące podatków, umów o pracę i wszelkich informacji finansowych (w tym dane płacowe i dane dotyczące płac, itp.) przez 10 lub 50 lat od roku, w którym ustało zatrudnienie, zgodnie z przepisami prawa.

Jakie warunki obowiązują, jeśli zalogujesz się przez LinkedIn?

Oferujemy również możliwość aplikowania na dane stanowisko przez LinkedIn. Gdy to zrobisz, zostaniesz przekierowany na stronę LinkedIn (“witryna strony trzeciej”) która ma własne warunki dotyczące prywatności, plików cookie i korzystania z platformy (“warunki”). Sugerujemy sprawdzenie ich warunków, aby uzyskać więcej informacji. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek witrynę internetową strony trzeciej, do której prowadzi łącze z Witryny. Korzystanie z dowolnego łącza do jakiejkolwiek innej strony poza Witryną lub witryny innej firmy odbywa się na własne ryzyko.

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe stronom trzecim?

Jak wspomniano powyżej, zwykle udostępniamy Twoje dane stronom trzecim. Odbywa się to w celu realizacji celów określonych powyżej. Robimy to w następujących okolicznościach:

 • Naszym dostawcom. Na przykład zatrudnimy dostawcę do wykonania prac administracyjnych i operacyjnych wspierających naszą relację z Tobą. Dostawca (dostawcy) będą podlegać umownym i innym zobowiązaniom prawnym w celu zachowania poufności Twoich danych i poszanowania Twojej prywatności, a także będą mieli dostęp tylko do tych danych, których potrzebują do wykonywania swoich funkcji; odpowiednimi dostawcami są zazwyczaj dostawcy IT (którzy hostują lub wspierają nasze systemy informatyczne, w tym informacje o Tobie), firmy zarządzające obiektami (którzy dbają o fizyczną ochronę naszych budynków i dlatego muszą wiedzieć o Tobie, aby umożliwić dostęp do naszych budynków) oraz dostawcy usług back office w zakresie zarządzania finansami i księgowością (którzy muszą obsługiwać dane kandydatów w celu obsługi zobowiązań i należności). Angażujemy również dostawców, którzy świadczą usługi i rozwiązania w zakresie technologii IT, które mogą obejmować rozmowy wideo i narzędzia oceny umiejętności

          Ci dostawcy obejmują:

 • Pontoon Solutions Inc. korporacja z Delaware z głównym miejscem prowadzenia działalności pod adresem 10151 Deerwood Park Blvd, Bldg 200, Ste 400, Jacksonville, FL 32256; ten dostawca jest częścią Grupy Adecco. Zapewnia nam outsourcing usług rekrutacyjnych. Jego działalność i przetwarzanie obejmują Polskę, Włochy, Portugalię, Hiszpanię, Szwajcarię, Wielką Brytanię, USA, Indie, Chiny, Manilę i Filipiny.

 • Lumesse Ltd z siedzibą na parterze, Mulberry House, 750 Parkland Square, Luton LU1 3LU; ten dostawca udostępnia nam system śledzenia kandydatów, który wspiera automatyzację naszego procesu rekrutacji; ten dostawca polega na usługach hostingowych dostarczanych przez Amazon Web Services, których lokalizacjami hostingowymi są Niemcy i Anglia.

 • Associates in Advertising Ltd z siedzibą pod adresem 200 Aldersgate, Londyn, EC1A 4HD; ten dostawca zapewnia nam platformę, która umożliwia i obsługuje naszą witrynę internetową dotyczącą kariery w Stanach Zjednoczonych.

 • SHL Group Ltd z siedzibą w The Pavilion, 1 Atwell Place, Thames Ditton, Surry, KT7 0NE, Wielka Brytania; ten dostawca świadczy nam usługi oceny kandydatów. Jego lokalizacjami hostingowymi są Niemcy i Irlandia.

 

 

 • Członkom Grupy Adecco w innych krajach. Znajdują się one w Unii Europejskiej lub poza nią; różni członkowie grupy pełnią różne funkcje, w wyniku czego Twoje dane będą im udostępniane z różnych powodów:

 • informacje są udostępniane członkom Grupy Adecco, którzy zapewniają funkcje IT dla spółek Adecco na całym świecie; te funkcje IT znajdują się m.in. w Czechach, Francji, Meksyku i Malezji

 • informacje są również udostępniane podmiotom stowarzyszonym Adecco na całym świecie, w przypadku gdy wyrazili Państwo zainteresowanie możliwościami na tym rynku, lub członkowie Grupy Adecco stwierdzą, że mogą Państwo posiadać określone umiejętności wymagane lub pomocne na tym rynku.  Lista krajów, w których działamy, jest dostępna na naszej globalnej korporacyjnej stornie internetowej.

 

 • Udostępnimy Twoje dane rządowi, policji, organom administracyjnym lub organom ścigania, jeśli według naszego wyłącznego uznania uznamy, że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub upoważnieni lub byłoby to rozsądne;

 

 • W ramach analizy i należytej staranności dotyczącej  fuzji (lub jej realizacji), przejęcia lub innej transakcji biznesowej, możemy być zmuszeni do ujawnienia Twoich danych potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy oraz ich doradcom

 

  

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe poza Unię Europejską?

 

Twoje dane mogą być przekazywane i przetwarzane w jednym lub w kilku innych państwach znajdujących się poza Unią Europejską. Lista krajów, w których działamy, jest dostępna na naszej globalnej stronie internetowej.

Twoje dane będziemy przekazywać poza UE wyłącznie do krajów, które zdaniem Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni poziom ochrony (lista tych krajów jest dostępna tu) lub gdy Grupa Adecco wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony prywatności Twoich danych (dla których zazwyczaj korzystamy z jednej z form umów o przeniesienie danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, których kopie są dostępne tu).

Osobní údaje, které sdílíme se členy skupiny Adecco po celém světě, podléhají smlouvám o zpracování údajů v rámci skupiny, které mají odpovídající standard ochrany údajů, jak to vyžadují zákony o ochraně osobních údajů. Další evropské standardní smluvní doložky jsou také počáteční součástí našich smluv o zpracování údajů v rámci skupiny, abychom chránili zpracování Vašich Osobních údajů bezpečným a vyhovujícím způsobem. 

Jakie masz prawa?

 • Prawo do dostępu do oraz uzyskania kopii danych osobowych

 

Masz prawo do uzyskania informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane, możesz otrzymać dostęp do kopii posiadanych przez Nas danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania. W pewnych ograniczonych okolicznościach masz również prawo zażądać przeniesienia swoich danych osobowych, co oznacza, że na Twoje żądanie udostępnimy je stronie trzeciej. 

 • Prawo do poprawienia swoich danych osobowych

 

Jeśli możesz wykazać, że posiadane przez nas dane osobowe nie są prawidłowe, możesz zażądać aktualizacji lub innej korekty tych informacji.  Zachęcamy do korzystania z samoobsługowej Witryny, o ile to możliwe, i bezpośredniego aktualizowania danych osobowych.

 • Prawo do bycia zapomnianym /usunięcia danych

 

W określonych okolicznościach masz prawo do usunięcia danych. Możesz zwrócić się z takim wnioskiem w dowolnym momencie, a Adecco oceni, czy prośba może zostać zrealizowana, uwzględniając przepisy i obowiązki prawne związane z przetwarzaniem tych danych. W przypadku gdy zgodnie z prawem uznamy, że Twoja prośba o usunięcie danych osobowych jest uzasadniona, Adecco usunie te dane bez zbędnej zwłoki. Pamiętaj, że po usunięciu Twoich danych możemy nie być już dla Ciebie przydatni, pod względem świadczonych usług dla Ciebie. Jeśli chcesz ponownie zarejestrować się w Adecco, będziesz musiał ponownie wprowadzić swoje dane.

 • Prawo do ograniczenia

 

W pewnych okolicznościach masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych. Jednak w niektórych przypadkach takie ograniczenie przetwarzania może ograniczyć wszelkie złożone przez Ciebie aplikacje lub wszelkie usługi, które subskrybujesz (np. powiadomienia z ofertami pracy).

 • Prawo do sprzeciwu

 

O ile przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych opiera się na naszym uzasadnionym interesie (i nie ma innej podstawy przetwarzania) lub dotyczy marketingu bezpośredniego, masz prawo sprzeciwić się naszemu przetwarzaniu w odniesieniu do Twojej konkretnej sytuacji.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, wypełnij nasz formularz dostępny tu.

 

Jeśli chcesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, napisz do nas na adres globalprivacy@adeccogroup.com. Kiedy wysyłasz do nas wiadomość e-mail w celu skorzystania ze swoich praw, Spółka będzie wymagać, abyś przedstawił swoją tożsamość przed podjęciem działań na Twoją prośbę. Wreszcie, masz prawo wnieść skargę do organu ochrony danych w miejscu, w którym mieszkasz lub pracujesz, lub w miejscu, w którym Twoim zdaniem pojawił się problem w związku z Twoimi danymi.

W zakresie, w jakim przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie Twojej zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed otrzymaniem takiego wycofania.

Czy wysyłamy Ci komunikaty marketingowe?

Witryna nie zbiera w tym celu żadnych danych osobowych

Co z bezpieczeństwem danych podczas korzystania z systemów Adecco?

Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich danych logowania do Witryny, w szczególności hasła, które Ci przekazaliśmy lub które wybrałeś. Te dane logowania są do własnego użytku. Nie możesz udostępniać swoich danych uwierzytelniających ani innych danych konta innym osobom

Jak możesz się z nami skontaktować?

Jeżeli masz jakieś pytania lub uwagi w związku z niniejszą Polityką, chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat tego jako chronimy Twoje informacje (np. kiedy przesyłamy je poza Unię Europejską) i/lub kiedy chciałbyś się skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych, napisz do nas na ten adres mailowy globalprivacy@adeccogroup.com. Możesz także skontaktować się z nami poprzez wysłanie swoich pytań, komentarzy lub żądań do Adecco Group AG, Talent Acquisition, na ten adres Bellerivestrasse 30, 8008 Zürich, Switzerland.

Jak zarządzamy zmianami niniejszej Polityki?

Warunki niniejszej Polityki mogą się zmieniać co pewien czas. Będziemy publikować wszelkie istotne zmiany w niniejszej Polityce, w formie zawiadomień na tej stronie internetowej lub kontaktując się z Tobą za pośrednictwem innych kanałów komunikacji. Jednakże, radzimy Tobie regularne sprawdzanie tej strony abyś miał aktualne informacje  odnośnie tego jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Zespół Grupy Adecco

V1 Styczeń 2022