PRIVACYVERKLARING KANDIDATEN 

Eerste release: Januari 2022

Welkom bij de Adecco Group, 's werelds grootste dienstverlener voor HR-toepassingen. Wij voorzien dagelijks meer dan 700.000 mensen in vast en flexibel werk. Met meer dan 34.000 medewerkers in 60 landen veranderen wij de wereld van werk, baan voor baan. Deze website is ons internationale sollicitantenvolgsysteem ("Website") dat het wervingsproces van de Adecco Group voor interne functies wereldwijd mogelijk maakt en u de mogelijkheid biedt te solliciteren naar elke functie in een bepaalde business unit, land en/of entiteit. Als kandidaat kunt u zoeken en solliciteren naar elke beschikbare baan in de organisatie of uw eigen profiel aanmaken en uw voorkeuren instellen voor toekomstige functies die aan uw wensen of eisen voldoen.

De website wordt beheerd door Adecco Group AG, een vennootschap naar Zwitsers recht met statutair adres Bellerivestrasse 30, 8008 Zürich, Zwitserland. De website wordt beheerd als een wereldwijde site voor de Adecco Group en is toegankelijk voor alle leden van de Adecco Group wereldwijd. De Adecco Group respecteert uw privacy en doet er dan ook alles aan om uw privacy te beschermen. In deze Privacyverklaring voor Kandidaten ("Verklaring") worden uw privacyrechten beschreven met betrekking tot de informatie die wij van u verwerken, evenals de stappen die wij nemen om uw privacy te beschermen. We zijn ons ervan bewust dat dit een omvangrijk document is, toch vragen wij u deze Verklaring alstublieft zorgvuldig door te nemen. Hieronder vindt u een index, zodat u direct naar de relevante gedeelten kunt gaan als u dat liever doet.

Afhankelijk van het land en domein via welke u toegang krijgt tot de website, zal de betreffende entiteit van de Adecco Group de Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn. In sommige gevallen kunnen zelfs meer dan één Adecco entiteit verantwoordelijk worden voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Index

Enkele termen om duidelijk over te zijn

 

Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wij?

 

Waarom gebruiken wij persoonsgegevens over u?

 

Op welke basis gebruiken wij Persoonsgegevens over u?

 

Moet u ons de gevraagde persoonsgegevens geven?

 

Verwerken wij informatie over u zonder enige menselijke tussenkomst?

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

 

Welke voorwaarden zijn van toepassing als u zich aanmeldt met LinkedIn?

 

Geven wij uw persoonlijke gegevens door aan derden?

 

Geven wij uw Persoonsgegevens door buiten de Europese Unie?

 

Wat zijn uw rechten?

 

Sturen wij u marketingberichten?

 

Hoe zit het met de beveiliging van gegevens wanneer u Adecco Systems gebruikt?

 

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

 

Hoe gaan wij om met wijzigingen in deze Verklaring?

Enkele termen om duidelijk over te zijn

Ten eerste moeten we duidelijk zijn over het gebruik van sommige woorden in deze verklaring.

Het lijkt misschien vanzelfsprekend, maar in deze verklaring wordt u de "kandidaat" of "u" genoemd.

Wanneer we het hebben over 'wij', 'we' of het 'bedrijf' bedoelen we Adecco Group AG. Ons hoofdkantoor is gevestigd aan de Bellerivestrasse 30, 8008 Zürich, Zwitserland. Het bedrijf maakt deel uit van de Adecco Group, de grootste leverancier van HR-diensten ter wereld. Via haar verschillende bedrijven en business units levert de Adecco Group verschillende HR (Human Resources) diensten zoals uitzenden, detacheren, payrollservices, werving&selectie, assessments, loopbaantransitie, talentontwikkeling, outplacement en internationale mobiliteit, training&opleiding.

Tenslotte is dit een verklaring over informatie en mensen. Het gaat om feiten over u, maar ook om meningen over, zaken die u koestert ("Ik ben een voetbalfan" bijvoorbeeld). Het gaat niet om informatie over het bedrijf (hoewel de twee elkaar soms overlappen).  Dit soort informatie wordt soms "Persoonlijke informatie", "Persoonlijk Identificeerbare Informatie" of "PII" genoemd. In deze Verklaring gebruiken wij de term "Persoonsgegevens".

 

Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wij?

Persoonsgegevens die het Bedrijf gewoonlijk verzamelt omvat, maar is niet beperkt tot:

 • een gebruikersnaam en wachtwoord (inloggegevens) van uw vrije keuze (verplichte velden om aan de selectieprocedure deel te nemen);

 • uw naam, geboortedatum en -plaats, contactgegevens en kwalificaties (onderwijs, opleidingen en stages), documenten ter staving van uw identiteit en uw recht om te werken, en alle andere informatie die u in uw cv hebt vermeld;

 • indien u inlogt op de Website met uw LinkedIn of een ander social media account: uw profielgegevens;

 • als u contact met ons opneemt, bewaren wij een dossier van die correspondentie;

 • feedback over u van ons personeel en derden; wanneer u feedback geeft over anderen; in sommige gevallen zullen wij contact opnemen met uw voormalige werkgever om uw beroepservaring na te gaan (dit zal afhangen van de functie of bepaalde specifieke vereisten); elke referentiecontrole zal in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving en beperkt blijven tot informatie die een direct verband heeft met de openstaande functie of de gerelateerde vaardigheden die moeten worden beoordeeld;

 • uw feedback over ons en onze diensten via onze tevredenheidsenquêtes;

 • verzamelen wij ook persoonsgegevens over uw bezoeken aan de Website, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) uw IP-adres, browser, tijdstempel, locatie, verkeersgegevens van het land, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens en de bronnen waartoe u toegang hebt. Deze informatie zal uw bezoek aan de Website in de toekomst vergemakkelijken. Wij zullen u bijvoorbeeld vacatures voorstellen die worden afgehandeld door filialen in de buurt van waar u zich bevond toen u contact met ons opnam;

 • foto's en video's van uw aanwezigheid bij een video-interview of een opleiding of soortgelijke sessies (u krijgt tijdens de sessie de gelegenheid om te vragen niet op video of op foto te worden vastgelegd);

 • Wij willen u er tevens op wijzen dat Adecco de nodige beoordelingen zal uitvoeren als onderdeel van de selectieprocedure, waarvoor het nodig kan zijn de verstrekte gegevens te verwerken, en dat het de resultaten van de beoordeling zal opnemen in zijn wervingsdatabase als onderdeel van de selectieprocedure.

 • U wordt er ook van op de hoogte gesteld dat de aanwervende entiteit, als onderdeel van de selectieprocedure, details van uw openbare profiel op sociale media (Facebook, Twitter, LinkedIn, enz.) en andere openbare informatie en bestanden kan raadplegen, met als enige doel uw ervaring en professionele vaardigheden te beoordelen en vast te stellen, en om te weten of uw profiel overeenstemt met de cultuur en waarden van Adecco.

 • zullen wij ook cookies opslaan zoals in meer detail is uiteengezet in ons Cookiebeleid.

Gevoelige persoonsgegevensWanneer u onze Website bezoekt of ermee communiceert, bent u niet verplicht informatie te verstrekken die als gevoelig kan worden beschouwd. In sommige gevallen zullen wij u om bepaalde gevoelige persoonsgegevens vragen, zoals gegevens over eventuele handicaps en eventuele aanpassingen die wij voor u moeten maken op de werkplek of gegevens met betrekking tot uw geslacht of ras of etnische afkomst, maar alleen wanneer de wet ons daadwerkelijk toestaat. Indien u besluit om ons gevoelige persoonsgegevens te verstrekken, zullen wij de informatie behandelen in overeenstemming met de praktijken die in deze Verklaring of op de toepassingspagina van de Site worden beschreven.  

 

Waarom gebruiken wij persoonsgegevens over u?

Wij verzamelen en verwerken Persoonsgegevens::

 1. om u de diensten te verlenen die u van ons verwacht, zoals het vinden van geschikte banen/opdrachten om voor te solliciteren, u te helpen met opleidingen of het vergemakkelijken van het sollicitatieproces voor banen/opdrachten. Dit houdt onder meer in dat wij uw CV ter beoordeling naar potentiële werkgevers van de Adecco Group sturen en dat wij u per e-mail, telefoon, post en/of andere communicatiemethoden op de hoogte zullen houden van toekomstige werkmogelijkheden;

 2. om onze Website, of andere bestaande of nieuwe systemen/processen verder te ontwikkelen, te testen en te verbeteren om u beter van dienst te kunnen zijn; dit gebeurt in de context van nieuwe IT-systemen en -processen, zodat informatie over u zal worden gebruikt bij het testen van die nieuwe IT-systemen en -processen waarbij dummy-gegevens de werking van dat nieuwe IT-systeem niet volledig kunnen repliceren; 

 3. om studies en statistisch en analytisch onderzoek uit te voeren, bijvoorbeeld om de doeltreffendheid van onze plaatsing van kandidaten tussen verschillende bedrijfssectoren en geografische gebieden te vergelijken en te trachten factoren te identificeren die verschillen die wij vaststellen, kunnen beïnvloeden;

 4. om gegevens aan derden over te dragen (zie hieronder);

 5. indien nodig, om te voldoen aan een wettelijke verplichting; en  

 6. zullen wij uw informatie ook verwerken om: 

 1. de beveiliging en bescherming van mensen, gebouwen, systemen en activa te bevorderen;

 2. toe te zien op de naleving van het interne beleid en de interne procedures;;

 3. communicatie- en andere systemen die door de Adecco Group worden gebruikt (waaronder interne contactdatabases) te beheren;

 4. incidenten en klachten te onderzoeken of erop te reageren;

 5. intern te promoten dat trainingen hebben plaatsgevonden en de inhoud ervan te gebruiken (in het geval van foto's of video's van trainingen), om soortgelijke sessies intern en extern aan derden te verkopen. In dergelijke situaties zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen; en

 6. deel te nemen aan een potentiële of feitelijke aankoop of verkoop, of joint venture, van een bedrijf of onderneming of een deel daarvan, waaraan een lid van de Adecco Group wenst deel te nemen. 

 

Op welke basis gebruiken wij Persoonsgegevens over u?

Wij zijn wettelijk verplicht een in de wet vastgelegde verwerkingsgrondslag te hebben om de informatie die wij over u hebben, ook daadwerkelijk te verwerken.

De juridische gronden kunnen zijn:

 

  1. Uitvoering van een contract of stappen voorafgaand aan het sluiten van een contract

 

Wanneer u al samenwerkt met Adecco of op het punt staat via Adecco in dienst te treden, is onze verwerking van Persoonsgegevens voor al deze doeleinden gebaseerd op verwerkingsgronden zoals de uitvoering van een contract, of het op het punt staan een contract aan te gaan (doeleinden 1, 6 hierboven). Deze diensten kunnen bijvoorbeeld zijn: u geschikte banen aanbieden om op te solliciteren of u helpen en bijstaan bij opleidingen en het sollicitatieproces.

 

  2. Naleving van wettelijke verplichtingen

 

 

Soms is de verwerking noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen (doel hierboven6). Overheidsinstanties, zoals belasting-, financiële of gegevensbeschermings-autoriteiten, kunnen ons om persoonsgegevens vragen en ons een wettelijke reden geven om informatie over u te verstrekken (bijv. het voorkomen of opsporen van een misdrijf). In deze omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht om de autoriteiten uw Persoonsgegevens te verstrekken.

 

  3.Vervulling van ons rechtmatig belang

 

De verwerking is noodzakelijk in het legitieme belang van The Adecco Group bij de uitoefening van haar en haar medewerkers fundamentele rechten om een bedrijf te runnen op een manier die niet onnodig afbreuk doet aan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden (doeleinden 1,3-6 hierboven). Dit betekent dat wanneer verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen van The Adecco Group, wij uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden afwegen tegen ons legitieme belang bij verwerking. Dit zorgt ervoor dat wij gegevens niet zodanig verwerken dat uw belang en fundamentele rechten zwaarder wegen dan ons belang bij een dergelijke verwerking.

 

   4.Toestemming

 

Wij zullen uw Persoonsgegevens anders dan op de bovengenoemde gronden alleen verwerken met uw toestemming, bijvoorbeeld voor het abonneren op job alerts. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via globalprivacy@adeccogroup.com of door een verzoek in te dienen via ons webformulier here.

 

Moet u ons de gevraagde persoonsgegevens geven?

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, maar het zou voor ons niet mogelijk zijn om met u samen te werken, of onze diensten aan u te verlenen, indien u ons niet de vereiste, minimaal noodzakelijke gegevens verstrekt. Het kan ook de diensten die u van ons kunt ontvangen beperken als u er in sommige gevallen voor kiest ons slechts beperkte persoonsgegevens te verstrekken.

 

Verwerken wij informatie over u zonder enige menselijke tussenkomst?

Wij nemen geen geautomatiseerde beslissingen die uitsluitend op geautomatiseerde verwerking berusten, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u hebben of die u op vergelijkbare wijze aanzienlijk treffen.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De Onderneming bewaart uw Persoonsgegevens doorgaans tot 2 jaar nadat u zich bij ons hebt geregistreerd of na de laatste update van uw profiel. Deze bewaartermijn verschilt per land en is daarmee  afhankelijk van uw locatie; zie hier per land de toepasselijke termijn voor uw persoonsgegevens.

Indien u bij ons werk hebt gevonden, zullen wij uw Persoonsgegevens voor een langere periode moeten bewaren om te voldoen aan onze lopende wettelijke en contractuele verplichtingen. In het algemeen bewaren wij uw Persoonsgegevens met betrekking tot belastingen, arbeidscontracten en alle financiële informatie (inclusief salarisgegevens en gegevens met betrekking tot salarissen, etc.) tot jaren 7nadat uw dienstverband is beëindigd, en andere Persoonsgegevens gedurende 2 jaar.

 

Welke voorwaarden zijn van toepassing als u zich aanmeldt met LinkedIn?

Wij bieden u ook de mogelijkheid om op een bepaalde functie te solliciteren door gebruik te maken van LinkedIn. Wanneer u dit doet, wordt u doorverwezen naar de site van LinkedIn ("site van derden"), die eigen voorwaarden heeft met betrekking tot privacy, cookies en gebruik van het platform ("voorwaarden"). 

Wij raden u aan hun voorwaarden te controleren voor meer informatie. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enige website van derden die gelinkt is aan of van de Site. Het volgen van een link naar een andere off-site pagina of site van derden is op eigen risico.

 

Geven wij uw Persoonsgegevens door aan derden?

Zoals hierboven vermeld, maken wij uw gegevens gewoonlijk bekend aan derden. Dit gebeurt om de hierboven uiteengezette doeleinden te voltooien. Wij doen dit in de volgende omstandigheden:

 • Aan onze leveranciers. Wij zullen bijvoorbeeld een leverancier inschakelen om administratieve en operationele werkzaamheden uit te voeren ter ondersteuning van onze relatie met u. De leverancier(s) zal/zullen onderworpen zijn aan contractuele en andere wettelijke verplichtingen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaren en uw privacy te respecteren, en zullen alleen toegang hebben tot de gegevens die zij nodig hebben om hun functies uit te voeren; de relevante leveranciers zijn doorgaans IT-leveranciers (die onze IT-systemen hosten of ondersteunen, met inbegrip van informatie over u), bedrijven voor gebouwenbeheer (die zorgen voor de fysieke veiligheid van onze gebouwen, en daarom over u moeten weten om toegang te krijgen tot onze gebouwen) en leveranciers van backoffice, financieel en boekhoudkundig beheer (die gegevens van kandidaten moeten verwerken om crediteuren- en debiteurenrekeningen te verwerken). Wij doen ook een beroep op leveranciers die diensten en oplossingen op het gebied van IT-technologie leveren, waaronder mogelijk video-interviews en instrumenten voor de beoordeling van vaardigheden. 

 

      Deze leveranciers zijn onder meer:

 

 • Pontoon Solutions Inc. een Delaware-vennootschap met hoofdkantoor te 10151 Deerwood Park Blvd, Bldg 200, Ste 400, Jacksonville, FL 32256; Deze leverancier maakt deel uit van de Adecco groep van ondernemingen. Hij levert ons uitbestede diensten op het gebied van wervingsprocessen. Zijn verwerkingslocaties omvatten Polen, Italië, Portugal, Spanje, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, India, China, Manilla en de Filippijnen.

 • Lumesse Ltd met maatschappelijke zetel op de begane grond, Mulberry House, 750 Parkland Square, Luton LU1 3LU; deze leverancier levert ons het applicant tracking system dat de automatisering van ons rekruteringsproces ondersteunt; deze leverancier maakt gebruik van hostingdiensten die worden geleverd door Amazon Web Services met hostinglocaties in Duitsland en Engeland..

 • Associates in Advertising Ltd met statutaire zetel te 200 Aldersgate, Londen, EC1A 4HD; deze leverancier levert ons het platform dat onze carrièrewebsite in de Verenigde Staten mogelijk maakt en host.

 • SHL Group Ltd met maatschappelijke zetel te The Pavilion, 1 Atwell Place, Thames Ditton, Surry, KT7 0NE, UK ; deze leverancier levert ons diensten voor de beoordeling van kandidaten. Zijn hostinglocaties zijn Duitsland en Ierland.

 

 • Aan leden van de Adecco groep van bedrijven in andere landen. Deze bevinden zich binnen of buiten de Europese Unie; verschillende leden van de groep vervullen verschillende functies en bijgevolg wordt uw informatie om verschillende redenen met hen gedeeld:

 • informatie wordt gedeeld met leden van de Adecco-groep die IT-functies verrichten voor de Adecco-bedrijven over de hele wereld; die IT-functies zijn onder meer gevestigd in Tsjechië, Frankrijk, Mexico en Maleisië

 • informatie wordt ook gedeeld met aan Adecco gelieerde ondernemingen over de hele wereld wanneer u hebt aangegeven geïnteresseerd te zijn in mogelijkheden op die markt of wanneer leden van de Adecco Group hebben vastgesteld dat u over bepaalde vaardigheden beschikt die op die markt vereist of nuttig kunnen zijn.  Een lijst van de landen waarin we actief zijn, is beschikbaar in ons wereldwijde website

 

 • Wij zullen uw gegevens delen met de overheid, de politie, regelgevende instanties of wetshandhavingsinstanties indien wij, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat wij daartoe wettelijk verplicht of gemachtigd zijn, of indien het verstandig zou zijn om dat te doen; en

 

 • In het kader van due diligence met betrekking tot (of de uitvoering van) een fusie, overname of andere zakelijke transactie, kan het nodig zijn dat wij uw gegevens bekendmaken aan de kandidaat-verkoper of -koper en hun adviseurs. 

 

Geven wij uw Persoonsgegevens door buiten de Europese Unie?

Uw Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen en verwerkt in een of meer andere landen, binnen of buiten de Europese Unie. Een lijst van de landen waarin wij actief zijn, is beschikbaar via onze website

Wij zullen uw gegevens alleen buiten de EU doorgeven aan landen die volgens de Europese Commissie een passend niveau van bescherming bieden (een lijst van deze landen is beschikbaar here) of waar de Adecco Group passende garanties heeft ingebouwd om de privacy van uw gegevens te beschermen (hiervoor gebruiken we gewoonlijk een van de door de Europese Commissie goedgekeurde contracten voor gegevensoverdracht, waarvan kopieën beschikbaar zijn here).

Persoonsgegevens die we delen met leden van de Adecco Group over de hele wereld zijn onderworpen aan gegevensverwerkingsovereenkomsten binnen de groep die een adequate gegevensbeschermings-norm bevatten zoals vereist door de wetgeving inzake gegevensprivacy. Aanvullende Europese standaardcontractbepalingen vormen ook een eerste onderdeel van onze gegevensverwerkings-overeenkomsten binnen de groep om de verwerking van uw persoonlijke gegevens op een veilige en conforme manier te beschermen.

 

Wat zijn uw rechten?

 
 • Recht op toegang tot en kopie van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om bevestiging te vragen of wij Persoonsgegevens van u verwerken. Indien dit het geval is, heeft u recht op toegang tot een deel van uw Persoonsgegevens (via de Website) en op bepaalde informatie over hoe deze worden verwerkt. In sommige gevallen kunt u ons vragen om u een elektronische kopie van uw Persoonsgegevens te bezorgen. In sommige beperkte omstandigheden hebt u ook het recht om overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens te vragen, wat betekent dat wij ze op uw verzoek aan een derde partij zullen verstrekken. 

 
 • Recht om uw persoonsgegevens te corrigeren

Indien u kunt aantonen dat de Persoonsgegevens die wij over u bezitten niet correct zijn, kunt u verzoeken dat deze Informatie wordt bijgewerkt of anderszins gecorrigeerd.  Wij raden u aan om waar mogelijk de self-service Website te bezoeken en uw Persoonsgegevens rechtstreeks bij te werken.

 
 • Recht om te wissen/recht om te worden vergeten

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om te verzoeken dat uw Persoonsgegevens worden gewist. U kunt te allen tijde een dergelijk verzoek indienen en wij zullen beoordelen of uw verzoek moet worden ingewilligd, maar dit recht is onderworpen aan eventuele wettelijke rechten of verplichtingen wanneer wij gegevens moeten bewaren. In situaties waarin wij, in overeenstemming met de wet, bepalen dat uw verzoek om uw Persoonsgegevens te laten verwijderen moet worden ingewilligd, zullen wij dit zonder onnodige vertraging doen. Houd er rekening mee dat wij u mogelijk niet meer van dienst kunnen zijn wanneer uw gegevens eenmaal zijn verwijderd. Als u zich opnieuw bij de Onderneming wilt registreren, zult u uw gegevens opnieuw moeten invoeren.

 
 • Recht op beperking

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. In sommige gevallen kan een dergelijke beperking van de verwerking echter een beperking inhouden van een sollicitatie die u hebt ingediend of van diensten waarop u zich hebt geabonneerd (bijv. job alerts).

 
 • Recht van bezwaar

Voor zover onze verwerking van uw Persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang (en geen andere verwerkingsgrond) of betrekking heeft op direct marketing, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking onder verwijzing naar uw specifieke situatie.

 

Indien u één van uw rechten wenst uit te oefenen, gelieve ons formulier in te vullen here.

Als u contact wilt opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, kunt u een e-mail sturen naar globalprivacy@adeccogroup.com. Wanneer u ons e-mailt om uw rechten uit te oefenen, moet u zich eerst identificeren voordat het bedrijf uw verzoek in behandeling kan nemen. Ten slotte heeft u het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in de plaats waar u woont of werkt, of in de plaats waar zich volgens u een probleem in verband met uw gegevens heeft voorgedaan.

 

Voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u ook het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de ontvangst van deze intrekking.

 

Sturen wij u marketingberichten?

De Website verzamelt geen persoonsgegevens voor dit doel..

 

Hoe zit het met de beveiliging van gegevens wanneer u Adecco Systems gebruikt?

U bent verantwoordelijk voor het veilig bewaren van uw inloggegevens voor de Website, in het bijzonder het wachtwoord dat wij u hebben gegeven of dat u hebt gekozen. Deze inloggegevens zijn voor uw eigen gebruik. Het is u niet toegestaan uw inloggegevens of andere accountgegevens met andere(n) te delen

 

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen of opmerkingen hebt over onze verklaring, meer informatie wilt over de manier waarop wij uw gegevens beschermen (bijvoorbeeld wanneer wij ze buiten Europa overdragen) en/of als u contact wilt opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, kunt u ons mailen op globalprivacy@adeccogroup.com. U kunt ook contact met ons opnemen door uw vragen, opmerkingen of verzoeken te richten aan Adecco Group AG, Talent Acquisition, Bellerivestrasse 30, 8008 Zürich, Zwitserland.

 

Hoe gaan wij om met wijzigingen in deze Verklaring?

De voorwaarden van deze Verklaring kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij zullen alle materiële wijzigingen in deze Verklaring bekendmaken via passende kennisgevingen op deze Website of door contact met u op te nemen via andere communicatiekanalen. Wij raden u echter aan deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

  

Het team van de Adecco Group

V1 januari 2022