Zabezpieczamy przyszłość organizacji i karier pracowników poprzez tworzenie im odpowiednich możliwości i przekształcanie zasobów ludzkich.

Nasze globalne rozwiązania w zakresie kadr są dostarczane poprzez portfolio wiodących na rynku marek. Oferujemy zintegrowane usługi w zakresie organizacji i doradztwa dotyczącego dopasowania właściwych pracowników dla firm na całym świecie. Wspólnie doradzamy klientom, jak odnieść sukces w stale zmieniający się świecie pracy, wspomagając organizacje w tworzeniu możliwości, a jednostki w budowaniu lepszej i jaśniejszej przyszłości.
Rzeczywistość zawodowa zmienia się na całym świecie, jednak rozwiązania muszą pozostać oparte na zrozumieniu i doświadczeniach, płynących z lokalnych uwarunkowań. Nasze podejście umożliwia połączenie obu elementów. Nasz zasięg i skala działania pozwalają nam działać globalnie, a nasze lokalne marki eksperckie umożliwiają nam spotkanie się z ludźmi tam, gdzie żyją. Świat możliwości stoi przed nami otworem. Zabieramy się do pracy!

Nasze działania

Zmiana kariery i transformacja zasobów ludzkich

Wspomagamy firmy w transformacji zasobów ludzkich, aby mogły zwiększać swoją wydajność w erze stałych zmian. Na poziomie indywidualnym szkolimy i trenujemy pracowników, wspomagamy ich w rozwoju, podnoszeniu kwalifikacji lub ich modyfikacji oraz odnalezieniu nowych możliwości.

Szkolenia, podwyższanie kwalifikacji i ich zmiana

Obecna ekonomia światowa jest złożona i wymaga wykwalifikowanych pracowników, którzy będą napędzali sukces. Poprzez kompleksowy pakiet programów online i tradycyjnych, służących do podnoszenia kwalifikacji lub ich zmiany, wspomagamy jednostki i zespoły w rozwoju. Zapewniamy organizacjom zdobywanie umiejętności tam, gdzie ich brakuje, aby umożliwić osiąganie jak najlepszych wyników.

Rekrutacja na stałe stanowiska

Wspomagamy Cię w pozyskaniu kandydatów, których potrzebujesz, poprzez ich selekcję, przeglądanie CV, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych i ewaluacji oraz doradzanie menedżerom zatrudniającym. Mamy dostęp do szerokiej gamy wykwalifikowanych pracowników, w tym trudno dostępnych specjalistów, którzy nie prowadzą aktywnych poszukiwań nowej pracy.

Elastyczna rekrutacja

Dostarczamy firmom umiejętności, talenty i liderów, których potrzebują w danym czasie. Poprzez nasze elastyczne usługi pośrednictwa pracy, pozyskujemy na żądanie niezbędnych, wykwalifikowanych pracowników, zarządzając całym procesem, od rekrutacji, aż po płace.

&nbsp

Nasze marki

Globalny specjalista w dziedzinie rekrutacji, oferujący pracę tymczasową i stałą na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych.

Wiodące globalne źródło szkoleń, podnoszenia lub zmiany kwalifikacji w dziedzinach takich jak analityka danych, technologia, projektowanie i biznes.

Platforma rekrutacji pracowników, wykorzystująca uczenie maszynowe i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym, w celu dopasowania wysoko wykwalifikowanych kandydatów poszukujących pracy do najlepszych pracodawców.

Wiodąca światowa firma zajmująca się rozwojem i transformacją pracowników, wspomagająca jednostki i firmy w dokonywaniu zmian kadrowych.

Lider w zakresie planowania pracy tymczasowej i stałej oraz doradztwa dotyczącego pracowników we wszystkich branżach.

Globalny lider w dziedzinie rekrutacji, stanowiący most łączący specjalistów ds. zarządzania ze stanowiskami oraz możliwościami w każdej branży.