Wierzymy, że prywatny sektor ma do odegrania kluczową rolę w przywracaniu równowagi na świecie. Grupa Adecco jest zaangażowana i gotowa, aby wypełnić swoją rolę, poprzez działanie z szacunkiem dla naszych interesariuszy, społeczności, której jesteśmy częścią, planety, na której żyjemy i ostatecznie tworzenie rzeczywistości pracy odpowiedniej dla każdego.

Powodem naszego istnienia, jako organizacji, jest sukces ludzi. Poprzez naszą kluczową działalność dążymy do umożliwienia zrównoważonego zatrudnienia przez całe życie oraz zapewnienia organizacjom możliwości optymalizacji zarządzania zasobami ludzkimi. Dążymy do tego, aby wywierać pozytywny wpływ na rzeczywistość zawodową i być wzorem w prowadzeniu działalności i podejściu do najbardziej wrażliwych wyzwań społecznych. W ostatecznym rozrachunku to pomaga nam zapewnić wartość ekonomiczną naszym udziałowcom i interesariuszom oraz generuje pozytywny wpływ na globalne i lokalne gospodarki. Aby osiągnąć ten ambitny cel, musimy konsekwentnie dążyć do usprawniania naszych działań i doskonalenia nas samych.

Nasze cele dotyczące zrównoważonego rozwoju

Nasza misja przekłada się na pracę nad czterema strategicznymi celami zrównoważonego rozwoju, które odpowiadają na potrzeby naszych głównych grup interesariuszy, związane z ich działalnością: kandydatów i współpracowników, klientów, współpracowników, inwestorów, a także w szerszym rozumieniu instytucji i społeczeństwa. Są to cele, które naszym zdaniem nigdy nie były tak istotne jak teraz. W ten sposób możemy bezpośrednio przyczynić się do realizacji Programu Zrównoważonego Rozwoju ONZ, stanowiącego wspólną wizję lepszej, bardziej sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłości.

Umożliwianie uzyskania zatrudnienia i dostępu do pracy

Jeśli dążymy do rozwoju gospodarki i społeczeństwa, musimy odblokować ukryte zasoby wykwalifikowanych pracowników i zwiększyć szanse na zatrudnienie dla wszystkich tak, aby nikt nie pozostał w tyle. Nasza wizja to rzeczywistość, w której ludzie posiadają właściwe umiejętności, aby uzyskać lub utrzymać dostęp do pracy i są w stanie w pełni wykorzystać swój potencjał, a każde miejsce pracy zapewnia uczciwe wynagrodzenie i godne warunki pracy. Dlatego dążymy do wykorzystania doświadczenia i zasobów Grupy oraz innych interesariuszy i uwolnienia potencjału pracowników tak, aby przyszłość rzeczywistości zawodowej była dostępna i otwarta dla wszystkich.

Zaufany partner klientów

Klienci stanowią nasz klucz do sukcesu. Naszym zadaniem jest pełnienie roli nie tylko dostawcy, ale zaufanego, długoterminowego partnera, który zaspokoi aktualne potrzeby klientów oraz uwzględni ich bieżące zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel. Angażujemy się we współpracę, aby dostarczać usługi i produkty dostosowane do potrzeb, oparte na głębokim zrozumieniu wymagań i wyzwań klientów. Chcemy być partnerem niezmiennie zaangażowanym w odpowiedzialne prowadzenie działalności biznesowej, wspomagając w ten sposób naszych klientów w realizacji ich celów.

Preferowany pracodawca

Pracownicy stanowią naszą siłę. Aby piastować pozycję lidera w środowisku zawodowym i tworzyć wartość dla wszystkich interesariuszy, musimy i chcemy wyznaczać standardy, jako światowej klasy pracodawca dla naszych obecnych i przyszłych wykwalifikowanych pracowników. Naszą ambicją jest tworzenie różnorodnego, pozytywnego, pełnego szacunku środowiska zawodowego. Pragniemy, aby wszystkie osoby, które pracują z nami lub dla nas, odczuwały zaangażowanie i czuły się doceniane, inspirowane i zachęcane do rozwoju. Przyszłość świata pracy stanowi jeden cel, który nas jednoczy.

Opowiadanie się za ochroną społeczną dla każdego

Wspomaganie pracowników, przedsiębiorstw i rządów w poruszaniu się w szybko zmieniającej się rzeczywistości pracy wymaga wprowadzenia odpowiednich systemów ochrony socjalnej. Uważamy, że wszyscy pracownicy, niezależnie od formy pracy, powinni mieć możliwość dostępu do godnej pracy, oferującej takie same parametry ochrony socjalnej. To stanowi powód, dla którego opowiadamy się za utworzeniem nowych programów społecznych w XXI wieku, które zapewniłyby bezpieczeństwo w obliczu nowej rzeczywistości zawodowej. Pragniemy poszerzać możliwości wszystkich pracowników i zwiększać dobrobyt społeczeństwa jako całości.

Trzy globalne zobowiązania publiczne, wspierane przez ilościowe i jakościowe cele i zadania wewnętrzne, stanowią tego fundament:Istotne kwestie — priorytety i podstawy zrównoważonego rozwoju


Fundamentem realizacji wizji jest dogłębne zrozumienie najistotniejszych kwestii dotyczących naszej działalności i naszych interesariuszy. Opierając się na powiązanych działaniach w ubiegłych latach, w 2018 roku przeprowadziliśmy kompleksowy proces identyfikacji tych kwestii i nadawania im priorytetów.


Rozpoczęliśmy od analizy istniejących działań, międzynarodowych standardów, zasad i najlepszych praktyk. Aby zweryfikować i ustalić priorytety naszych wniosków, prowadziliśmy dialog z ekspertami, przygotowaliśmy publiczną ankietę internetową, wewnętrzne warsztaty lub prywatne spotkania. Nawiązaliśmy szerokie kontakty z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami oraz z klientami, współpracownikami, kolegami, inwestorami, dostawcami oraz przedstawicielami instytucji i opinii publicznej. W oparciu o następujące kryteria, dopracowaliśmy listę tematów:


  1. kwestie, które mają znaczenie dla naszych interesariuszy;

  2. kwestie, które mają znaczenie dla naszej działalności, w oparciu o strategiczne dopasowanie każdego tematu, wpływ na naszą działalność i wartości, potencjalne możliwości i ryzyko oraz potencjał innowacyjny, oraz

  3. wpływ naszej działalności na zrównoważony rozwój poprzez łańcuch wartości.


Wynik: dziesięć czynników o największym wpływie na naszą zdolność do tworzenia wspólnej wartości. Podzieliliśmy je na dwie kategorie:


Priorytety dotyczące zrównoważonego rozwoju - obszary, które stanowią kluczowe elementy naszej działalności i w których możemy odegrać istotną rolę, na które możemy wywrzeć pozytywny wpływSustainability fundamentals: areas that are fundamental to our license to operate, where we want to ensure we have best practices in place.

Dowiedz się więcej

Nieustannie współpracujemy z szeroką grupą interesariuszy, aby korzystać z ich wniosków, budować zaufanie, stale weryfikować nasze wysiłki i upewniać się, że nadal podążamy we właściwym kierunku.Wkład w realizację Programu Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030


Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) zostały obrane we wrześniu 2015 r. przez wszystkie kraje członkowskie. Określają plan współpracy w celu sprostania globalnym wyzwaniom, przed którymi stoimy, oraz osiągnięcia lepszej, bardziej sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłości dla każdego.


Achieving the SDGs requires determined action by all sectors in society – including our business. At the Adecco Group, we are fully committed to playing our part. We strongly believe that with our scale and reach as a multinational company, we can help achieve several of the SDGs – and are committed to doing so. As thea world’s -leading HR talent solutions and advisory companyprovider, we have a tremendous opportunity – and responsibility – to harness our expertise and resources to contribute to the achievement of this important vision. While as a multinational corporation we have touchpoints with almost every SDG, we focus our strategic efforts most closely on those where we can make the biggest difference through our core business:, we can particularly help unlock future potential, facilitate access to work and enable better economic development, wellbeing, livelihoods and security.