Aby uzyskać dodatkowe informacje, dotyczące jakichkolwiek aspektów naszego podejścia do zrównoważonego rozwoju, celów lub sprawozdań, skontaktuj się z naszym globalnym zespołem ESG/ds. zrównoważonego rozwoju.

Karin Reiter

Globalny Dyrektor działu ESG/zrównoważonego rozwoju

Caspar Henke

Koordynator ESG/zrównoważonego rozwoju