Świat stoi obecnie przed jednym z największych wyzwań w najnowszej historii: zmiana klimatu, systemowa nierówność, erozja spójności systemu społecznego, kryzysy, pandemia COVID-19. Kwestie te są ze sobą powiązane, a nawet wzajemnie na siebie wpływają.. Prywatny sektor ma do odegrania kluczową rolę w przywróceniu równowagi na świecie dla dobra nas wszystkich.

Dążymy do tego, aby wywierać
pozytywny wpływ na rzeczywistość zawodową i być
wzorem, w jaki sposób prowadzić działalność.

Każdego dnia dążymy do kreowania wartości społecznej i ekonomicznej dla naszych udziałowców i pomagamy chronić planetę dla przyszłych
pokoleń, starając się przyczynić do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Zasady zrównoważonego rozwoju

Nasze zasady zrównoważonego rozwoju ESG zostały zintegrowane w strategię, wytyczne i działania Grupy Future@Work.

Strategiczne priorytety

Aby osiągnąć nasze cele, skupiamy się na obszarach, w których możemy najskuteczniej wywierać wpływ.

Odpowiedzialność w działaniu

Zrównoważony sukces w organizacji oznacza odpowiedzialność w działaniu we wszystkim, co robimy.

Zaangażowanie interesariuszy

Na bieżąco współpracujemy z różnymi grupami interesariuszy, aby wzbudzić zaufanie i uzyskiwać odpowiednie informacje.