Wierzymy w umiejętności, nie w etykiety. Dążymy do stworzenia świata, w którym każdy ma szansę stać się częścią przyszłości pracy.

Jako organizacja działająca na rzecz ludzi, zawsze kierujemy nasze doświadczenie i energię w kierunku poprawy szans każdego człowieka na zaistnienie w rzeczywistości zawodowej. Nasi ludzie stanowią centrum naszej działalności.
Dążymy do stworzenia kultury inkluzywnej, w której każdy człowiek będzie czuł się wspierany w swojej codziennej pracy i podczas rozwoju zawodowego. Dążymy do stworzenia kultury przynależności i celu, środowiska, w którym każdy może się rozwijać i czuć się zaangażowany oraz otoczenia, w którym różnice są szanowane i doceniane.
Zobowiązujemy się zapewnić równe szanse każdemu, niezależnie od płci, wieku, pochodzenia etnicznego, stopnia niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub przekonań. Poprzez więzi partnerskie i inne inicjatywy współpracujemy również z pracodawcami w celu opracowania programów i ścieżek rozwoju, które obejmują różnorodne umiejętności i promują bardziej inkluzywne zatrudnienie na całym świecie.
Dostrzegamy i doceniamy wartość zróżnicowania oraz rozumiemy, że dzięki niej stajemy się szybsi i bardziej innowacyjni od naszych konkurentów.

Nasza strategia

Naszym celem jest stworzenie i utrzymanie kultury przynależności, zaufania i aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym. Oto sposób, w jaki tego dokonujemy.

Przyciągamy, rekrutujemy i zatrzymujemy wykwalifikowanych pracowników

Tworzymy więcej perspektyw, doświadczeń i zestawów umiejętności, aby osiągać lepsze wyniki dla naszych klientów i kontrahentów.


Promujemy kulturę świadomej integracji poprzez nasze działania i zachowanie

Dbamy, aby myślenie w zróżnicowany sposób było szanowane, wysłuchiwane i stosowane.


Zapewniamy dostępność i równość dla wszystkich

Minimalizujemy przeszkody, aby zmaksymalizować wspólne szanse na odniesienie sukcesu.


Stawiamy dobre samopoczucie w centrum naszych działań

Przywiązujemy wagę do dobrego samopoczucia psychicznego, fizycznego i kulturowego oraz do zapewniania usług i wsparcia dostosowanego do potrzeb każdego pracownika Grupy Adecco.


Nasze globalne więzi partnerskie, stowarzyszenia i inicjatywy

Dajemy przykład i umożliwiamy ludziom lepszy dostęp do zatrudnienia i perspektyw, na które zasługują. Współpracujemy z pracodawcami, aby opracować programy i ścieżki rozwoju, które uwzględniają różnorodne umiejętności. Prowadzimy również kampanię na rzecz bardziej inkluzywnego zatrudnienia na całym świecie poprzez szereg globalnych więzi partnerskich, stowarzyszeń i innych inicjatyw, w tym:

 • Paradigm for Parity

  Zrzeszenie biznesowe skupiające się na eliminowaniu różnic między płciami na poziomie kierowniczym w korporacjach. Zobowiązujemy się do osiągnięcia równości w proporcji płci na stanowiskach kierowniczych do 2030 r.

  Dowiedz się więcej
 • Valuable 500

  Wprowadzenie polityk dotyczących integracji osób niepełnosprawnych na globalnej agendzie kierownictwa biznesowego, do której dołączyliśmy w 2019 r. Setki światowych liderów jednoczą się, aby uwolnić biznesową, społeczną i ekonomiczną wartość drzemiącą w 1,3 mld osób niepełnosprawnych na całym świecie. W ramach naszego zobowiązania będziemy nadal wspierać integrację osób niepełnosprawnych na rynku zawodowym, wspomagać ich w pokonywaniu barier w dostępie do rynku pracy poprzez zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także stopniowo dostosowywać własną politykę zatrudnienia i praktyki w celu zmniejszenia przeszkód utrudniających integrację osób niepełnosprawnych w rzeczywistości zawodowej.

  Dowiedz się więcej
 • ILO Global Business and Disability Network (GBDN)

  Unikalna platforma Komitetu, którego jesteśmy częścią, stanowiąca wsparcie dla biznesu i uczenia się w duchu peer-to-peer w celu promowania integracji osób niepełnosprawnych w miejscach pracy.

  Dowiedz się więcej
 • European Network Against Racism’s Equal@work

  Wielowymiarowa sieć, która łączy przedsiębiorstwa, partnerów społecznych, organizacje pozarządowe, władze publiczne i naukowców zaangażowanych w różnorodność i integrację, w celu odnalezienia rozwiązań promujących zaangażowanie mniejszości etnicznych i imigrantów w rynek pracy.

  Dowiedz się więcej
 • Tent Partnership for Refugees

  Partnerstwo zostało założone z misją zmobilizowania sektora prywatnego do poprawy życia i środków do życia ponad 25 milionów mężczyzn, kobiet i dzieci przymusowo wysiedlonych ze swoich krajów ojczystych, poprzez pomoc firmom w identyfikacji i zrozumieniu możliwości pomocy uchodźcom. Jako jedna z największych organizacji tworzących zatrudnienie na świecie, wierzymy, że praca jest czynnikiem integrującym społeczeństwo i zdajemy sobie sprawę z możliwości i odpowiedzialności za zaangażowanie uchodźców w rynek pracy.

  Dowiedz się więcej
 • Światowa Konfederacja Pracy (WEC)

  Jako członek i założyciel globalnej organizacji WEC reprezentującej prywatny sektor zatrudnienia, opowiadamy się za przepisami prawa dotyczącymi rynku pracy, dostępu i praw dla rzeczywistości zawodowej, standardów jakości dla branży rekrutacyjnej, jak również utworzenia dialogu społecznego z kluczowymi uczestnikami rynku zawodowego.

  Dowiedz się więcej