Grupa Adecco skupia się na tworzeniu nowej rzeczywistości pracy dla każdego. Sposób, w jaki rządy tworzą środowisko sprzyjające naszej działalności, opracowując zrównoważoną politykę i zapewniając dobrze działające rynki pracy, wpływa na naszą zdolność realizacji tego procesu w skuteczny, wydajny i zrównoważony sposób, z korzyścią dla zainteresowanych stron. Dlatego Dział Spraw Publicznych Grupy nawiązuje kontakty i współpracuje z kluczowymi interesariuszami instytucjonalnymi i odpowiednimi organami decyzyjnymi, aby stworzyć jak najlepsze otoczenie dla dobrze prosperującego rynku pracy. Wśród globalnych, regionalnych i lokalnych interesariuszy instytucjonalnych promujemy potrzebę stworzenia otwartych i elastycznych rynków zawodowych, które mogą zapewnić możliwości i ochronę wszystkim pracownikom.

Polityki i wytyczne

 

Nasze polityki i wytyczne stanowią kluczowy element podejścia do odpowiedzialnego prowadzenia działalności. Określają, w jaki sposób chcemy pracować, jak współpracujemy z interesariuszami oraz czego oczekujemy od siebie i naszych partnerów biznesowych na całym świecie.

 

Zapoznaj się tutaj z naszymi zasadami dotyczącymi public affairs.

Zapoznaj się tutaj z naszymi wytycznymi dotyczącymi public affairs.

Nasi interesariusze

Dział public affairs współpracuje z wieloma instytucjonalnymi interesariuszami i partnerami na poziomie globalnym, regionalnym i krajowym w celu wspierania roli lidera branży i realizacji celów biznesowych. Na poniższym wykresie można zobaczyć przegląd właściwych interesariuszy:

 

Jako członek i założyciel Światowej Konfederacji Podmiotów Zatrudniających (WEC) jesteśmy czynnie zaangażowani w działania na rzecz właściwie zarządzanych rynków pracy, umożliwiających zatrudnienie, bezpieczeństwo, adaptację i dobrobyt. Od października 2020 r. rolę dyrektora Działu Spraw Publicznych Światowej Konfederacji Podmiotów Zatrudniających pełni Bettina Schaller.

Ściśle współpracujemy z wieloma partnerami z sektora społecznego, w tym z Międzynarodową Organizacją Pracodawców (IOE), Business Europe, B20, Business at OECD, a także ze związkami zawodowymi.

 

Grupa Adecco jest także członkiem organizacji GAN — Global Apprenticeship Network, której celem jest wzmacnianie możliwości ludzi i przedsiębiorstw poprzez promowanie i wspieranie wykorzystania kształcenia opartego na pracy. Dotyczy to również praktyk zawodowych, będących sposobem na rozwiązanie problemu braku dopasowania pomiędzy umiejętnościami pracowników do umiejętności wymaganych przez pracodawców.

Zaangażowanie Grupy w kształtowanie odpowiednich ram regulacyjnych ma odzwierciedlenie w udziale Alaina Dehaze'a w pracach Globalnej Komisji ds. Przyszłości Pracy , która dostarczyła swój raport do ILO w styczniu 2019.

Kluczowe publikacje

Każdego roku tworzymy możliwości zatrudnienia milionom osób. Dzięki temu doskonale rozumiemy środowisko zawodowe, lokalne i globalne rynki pracy. Naszą ambicją jest wykorzystanie dogłębnej wiedzy na temat rynku i unikalnych spostrzeżeń w taki sposób, aby wskazać sektorowi publicznemu, prywatnemu i społecznemu drogę ku przyszłości zawodowej i informować o związanych z nią wyzwaniach. Staramy się angażować w otwarte, konstruktywne dyskusje i przedstawiać nasze poglądy w przejrzysty sposób, aby znaleźć długoterminowe, zrównoważone rozwiązania.


Poniżej przedstawiono niektóre dokumenty, które określają stanowiska oraz ostatnie publikacje dotyczące kluczowych zagadnień w trzech głównych tematach: Nowa rzeczywistość pracy, Zatrudnienie i umiejętności i Ramy prawne.


Nowa rzeczywistość pracy:


-praca i bezpieczeństwo w dobie platform

-ochrona praw pracowników

-zaangażowanie w wysoką jakość pracy

-elastyczne metody pracy

-nowa umowa społeczna na rzecz rzeczywistości zawodowej


Zatrudnienie i umiejętności:

 

-możliwości zawodowe, a nie jedynie zatrudnienie

-nowy wskaźnik ROI: A Return on Individuals — zwrot z ludzi

-indywidualne konta szkoleniowe

-informacje na temat rozwiązań dotyczących zatrudnienia młodych ludzi


Ramy prawne:


-porównywanie odpowiedzi rządów na COVID-19 - analiza z października 2020 r.

-kluczowy element współpracy w procesie tworzenia nowej rzeczywistości

-mobilność i migracja wykwalifikowanych pracowników

Nasz zespół

Bettina Schaller — wiceprezes, dyrektor ds. public affairs Grupy

Bettina jest również przewodniczącą Światowej Konfederacji Podmiotów Zatrudniających.

Menno Bart — kierownik ds. spraw publicznych w Grupie

Menno Bart dysponuje również kilkoma mandatami w Światowej Konfederacji Podmiotów Zatrudniających (WEC). Jest przewodniczącym Komitetu ds. Spraw Publicznych oraz członkiem Komitetu Wykonawczego Światowej Konfederacji Podmiotów Zatrudniających na Europę oraz członkiem jej Zarządu.