Nasza strategia idzie w parze z kluczowymi trendami kształtującymi rzeczywistość zawodową. Wiedziemy prym w umożliwianiu organizacjom przystosowania się do zmieniającej się rzeczywistości zawodowej i zapewnianiu ludziom szans na uzyskanie zatrudnienia w przyszłości.

Każdego roku 30 000 naszych pracowników na świecie umożliwia milionom ludzi odniesienie sukcesu na gruncie zawodowym i wspiera ponad 100 000 organizacji, zaspokajając ich potrzeby w zakresie kapitału ludzkiego. Co roku podnosimy i zmieniamy kwalifikacje ponad pół miliona osób, zwiększając szanse na uzyskanie zatrudnienia i napędzając rozwój kariery. Tworzymy i rozwijamy możliwości rozwoju w sektorach, w których występują braki umiejętności i upewniamy się, że odpowiednio wykwalifikowani pracownicy znajdują zatrudnienie w organizacjach, aby budować ich sukcesy.

Odgrywamy wiodącą rolę w rozwoju sektora HR. Począwszy od zapewnienia odpowiedzialnych i etycznych praktyk biznesowych, po wsparcie nowej rzeczywistości społecznej, która obejmuje ochroną wszystkich pracowników i wszelkie formy pracy - stałej, tymczasowej czy na zasadach freelance. Są to jedynie niektóre ze sposobów, dzięki którym z dumą prowadzimy branżę naprzód.
Adecco Group prowadzi działania w sektorach rozwiązań zawodowych, działań w zakresie wykwalifikowanych pracowników i technologii w trzech jednostkach biznesowych: Adecco, Talent Solutions, i Modis.

Future@Work

Nowa wizja strategiczna ma na celu umożliwienie pracownikom zrównoważonego zatrudnienia przez całe życie, natomiast organizacjom - umożliwienie optymalizacji zarządzania zasobami ludzkimi. Stworzy to możliwość dalszego wzrostu, a także wdrażania technologii cyfrowych w naszej działalności.

 

Nasz cel, jakim jest tworzenie rzeczywistości zawodowej, która wspiera wszystkich, przekłada się na śmiałą wizję strategiczną, polegającą na stworzeniu pracownikom zrównoważonego zatrudnienia przez całe życie oraz zapewnieniu organizacjom możliwości optymalizacji zasobów ludzkich poprzez strategię Future@Work:

  • Zmiana podejścia od polityki skoncentrowanej na kraju do podejścia opartego na globalnej działalności marki

  • Niezależne strategie trzech globalnych jednostek biznesowych

  • Trzy czynniki wspomagające transformację: obsługa klienta, zróżnicowanie, możliwości cyfrowe

Adecco

Nasza oferta rozwiązań w zakresie działań HR jest niezwykła ze względu na globalną skalę, lokalną wiedzę, niezmienną jakość i innowacyjne wykorzystanie narzędzi cyfrowych. Codziennie zapewniamy zajęcie ponad 600 000 współpracowników, oferując naszym klientom elastyczność i sprawność działania. Jako partner wspieramy możliwość zatrudnienia naszych współpracowników i jesteśmy zaangażowani w ich sukces. Wyróżnia nas zaangażowanie w odpowiedzialne działanie, wiara w potencjał ludzi i nasza obecność zawsze tam, gdzie jesteśmy potrzebni.

Talent Solutions

Wspomagamy organizacje i ludzi w odnoszeniu sukcesu w zmieniającej się rzeczywistości zawodowej, poprzez przekształcanie HR, budowanie nowych umiejętności i możliwości oraz wyszukiwanie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Jako firma świadcząca usługi doradcze i dostarczająca rozwiązania, wspieramy organizacje w całym zakresie potrzeb HR, a także osoby indywidualne na każdym etapie ich kariery. Specjalizujemy się w tworzeniu możliwości zatrudnienia i optymalizowaniu potencjału płynącego z ludzi i wykwalifikowanych pracowników, poprzez trzy obszary: zmianę i podnoszenie kwalifikacji, transformację HR i pozyskiwanie wykwalifikowanych kandydatów. Nasze wiodące światowe marki obejmują LHH, General Assembly, Spring oraz Badenoch and Clark.

Modis

Zapewniamy fachową wiedzę z pogranicza sektorów doradztwa technologicznego i inżynierii cyfrowej, usług związanych z kadrami i szkoleniami, aby umożliwić transformację cyfrową i przyspieszać innowacje. Specjalizujemy się w dostarczaniu organizacjom fachowej wiedzy w zakresie technologii kognitywnych, transformacji cyfrowej, infrastruktury w chmurze i IT, inteligentnych ekosystemów oraz tzw. czwartej rewolucji przemysłowej (Industry 4.0), która jest spowodowana postępującą automatyzacją standardowych praktyk produkcyjnych i przemysłowych. Nasze kluczowe obszary obejmują: motoryzację i transport, środowisko i energię, oprogramowanie, internet i komunikację, usługi finansowe oraz produkcję przemysłową.