Grupa Adecco jest firmą, która w wyjątkowy sposób skupia się na ludziach. Każdy element naszej działalności tworzą błyskotliwi, utalentowani i zaangażowani ludzie. Zespół kierowniczy firmy stara się w pełni uwolnić potencjał naszej innowacyjności i pasji na drodze do sukcesu.

Komitet wykonawczy

Rada Dyrektorów

Komitet ds. audytu

Komitet ds. wynagrodzeń

Komitet ds. ładu korporacyjnego i nominacji

Komitet ds. kwestii cyfrowych

Denis Machuel

Dyrektor Generalny

LinkedIn

Denis Machuel
Dyrektor Generalny

LinkedIn

Denis Machuel objął stanowisko Dyrektora Generalnego Adecco Group 1 lipca 2022 roku.


Jako doświadczony globalny lider, Denis poświęcił całą swoją karierę firmom skoncentrowanym na ludziach i ma udokumentowane doświadczenie w rozwiązywaniu problemów biznesowych.


Ostatnio był Dyrektorem Generalnym Grupy Sodexo, firmy zatrudniającej ponad 400 000 pracowników w 56 krajach. W tym czasie doprowadził do poprawy sytuacji w nierentownych segmentach (w tym w USA, największym rynku firmy), przeprowadził transformację cyfrową i transformację w zakresie danych w dotychczasowych głównych obszarach działalności oraz wzmocnił realizację działań, co doprowadziło do poprawy wzrostu. Przed objęciem stanowiska Dyrektora Generalnego Grupy, Denis zajmował kilka stanowisk kierowniczych w Sodexo, w tym stanowisko Dyrektora Generalnego dwóch jednostek biznesowych Spółki oraz Dyrektora Cyfrowego Grupy.


Przed 14-letnią karierą w Sodexo, Denis spędził 16 lat w Altran Group, w tym jako szef strategii i operacji offshore oraz dyrektor generalny Altran Technologies.


Cel Adecco Group `Making the Future Work for Everyone` głęboko z nim współbrzmi i jest bardzo zmotywowany przez wyzwania i możliwości Grupy.


Będzie pracował w Zurychu.


Denis został powołany do Zarządu Kyndryl w 2021 roku.

Valerie Beaulieu

Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu

LinkedIn

Valerie Beaulieu
Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu

LinkedIn

Urodzona we Francji Valerie dołączyła do zespołu (Adecco Group) w listopadzie 2020 r. jako dyrektor ds. sprzedaży i marketingu oraz członek Komitetu wykonawczego.

 

Przed dołączeniem do (Adecco Group) Valerie pracowała jako dyrektor ds. marketingu w amerykańskiej placówce Microsoft, kierując działem marketingu całego regionalnego portfolio B2B.

 

Jej kariera w firmie Microsoft trwała 23 lata, w czasie których piastowała różne stanowiska kierownicze w Ameryce Północnej, Azji i Europie.

 

Od stycznia 2015 r. zajmuje stanowisko wiceprezesa Francuskich Doradców Handlu Zagranicznego, Wykorzystuje swoje doświadczenie, aby promować obecność gospodarczą Francji na całym świecie.

 

Valerie posiada tytuł magistra języka angielskiego oraz dyplom z zakresu handlu międzynarodowego.

Christophe Catoir

Prezes Adecco

LinkedIn

Christophe Catoir
Prezes Adecco

LinkedIn

Prezes (Adecco) i członek EC od września 2015 r.

 

Christophe Catoir urodził się we Francji w 1972. i w W 1995 dołączył do Grupy Adecco we Francji jako wewnętrzny audytor.

 

Christophe ukończył Szkołę Zarządzania IESEG we Francji.

 

W latach 1995-2005 Christophe piastował stanowiska dyrektora finansowego i dyrektora regionalnego. W 2005 roku objął stanowisko dyrektora dDziału stałego zatrudnienia we Francji, a w 2007 roku został członkiem zespołu zarządzającego w Grupie Adecco we Francji. W 2009 roku objął stanowisko dyrektora zarządzającego Adecco na region południowo-wschodniej Francji, a w 2012 roku przyjął rolę dyrektora zarządzającego w pionie pracowników wykwalifikowanych w Grupie Adecco we Francji. W lutym 2019 roku został powołany na stanowisko szefa regionalnego na Francję i Europę Północną, a od stycznia 2021 r. jest prezesem firmy Adecco. W kwietniu 2021 r. Christophe został wybrany do zarządu Global Apprenticeship Network (GAN). Pełnił rolę prezesa GAN we Francji od 2017 do końca 2020 r.

Dr. Jan Gupta

Prezes Akkodis

LinkedIn

Dr. Jan Gupta
Prezes Akkodis

LinkedIn

Dr Jan Gupta pochodzi z Niemiec i ma bogaty bagaż doświadczeń w zarządzaniu skutecznymi globalnymi zespołami w firmach inżynieryjnych i technologicznych.

 

Ma wykształcenie w zakresie inżynierii mechanicznej i ekonomii, szczyci się ponad 20-letnią karierą w branży technologicznej. Ostatnio objął funkcje dyrektora operacyjnego i członka zarządu Schunk Group, niemieckiej firmy zajmującej się zaawansowaną inżynierią.

 

Piastował wcześniej różne stanowiska kierownicze w Grupie Freudenberg i kierował jej kilkoma globalnymi oddziałami. Dr Gupta uzyskał stopień doktora inżynierii mechanicznej na Uniwersytecie w Akwizgranie w Niemczech.

Gaëlle de la Fosse

Prezes LHH

LinkedIn

Gaëlle de la Fosse
Prezes LHH

LinkedIn

Gaëlle de la Fosse, obywatelka Francji, która mieszkała i pracowała w 10 krajach na całym świecie, została mianowana prezesem LHH i członkiem komitetu wykonawczego The Adecco Group w styczniu 2022 roku.


W swojej ponad 20-letniej karierze Gaëlle stała się prawdziwym globalnym ekspertem w zakresie zarówno strategicznych, jak i operacyjnych aspektów transformacji biznesowej.


Jest absolwentką prestiżowego Paryskiego Instytutu Studiów Politycznych, znanego powszechnie jako Sciences Po, oraz posiada tytuł magistra administracji biznesowej HEC Paris.


Przed objęciem sterów w LHH, Gaëlle pełniła funkcję dyrektora generalnego Celio, globalnej marki odzieży męskiej z siedzibą w Paryżu. Nadzorowała tam wielokrotnie nagradzaną transformację personalną i biznesową, wdrażając nowe strategie zorientowane na klienta, aby zmodernizować markę i uczynić ją bardziej istotną i zrównoważoną. Przed pracą w Celio, Gaëlle była partnerem w Roland Berger, wiodącej europejskiej firmie konsultingowej w zakresie strategii biznesowych.


W 2020 roku Gaëlle została uznana przez magazyn LSA za jedną z 50 najlepszych kobiet we francuskim handlu.

Gordana Landen

Główna specjalistka ds. zasobów ludzkich

LinkedIn

Gordana Landen
Główna specjalistka ds. zasobów ludzkich

LinkedIn

Gordana jest Szwedką urodzoną w 1964 r. Ukończyła Uniwersytet Sztokholmski i uzyskała tytuł licencjata w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i stosunków pracy. Gordana dołączyła do Grupy Adecco w 2019 r. i od stycznia 2019 r. jest członkiem Komitetu Wykonawczego.

 

Wcześniej, od listopada 2015 r. pracowała jako kierownik ds. zasobów ludzkich w firmie Signify (formerly Philips Lighting) w Amsterdamie.

 

Od 2008 do 2015 roku pełnia funkcję starszego wiceprezesa ds. zasobów ludzkich w szwedzkiej firmie produkującej produkty papierowe SCA.

 

Gordana pracowała 15 lat dla szwedzkiej firmy telekomunikacyjnej Ericsson w Szwecji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W latach 2006-2008 pełniła rolę wiceprezesa ds. zasobów ludzkich, organizacji i usług biznesowych, osiągając kolejne szczeble kariery w szeregach firmy i zajmując różne stanowiska związane z HR, w tym rolę regionalnego kierownika ds. zasobów ludzkich i organizacji.

Ian Lee

Prezes Regionów Geograficznych

LinkedIn

Ian Lee
Prezes Regionów Geograficznych

LinkedIn

Ian Lee objął funkcję Prezesa Regionów Geograficznych w Adecco Group z dniem 1 stycznia 2023 roku.


Ian będzie również kontynuował swoją rolę jako Prezes Regionalny na Azję i Pacyfik w Adecco.


Jest on wysoko cenionym i doświadczonym liderem osiągającym sukcesy w pracy w organizacjach macierzowych. Ian jest również opiekunem zarządu naszego Fesco Adecco Joint Venture w Chinach.


Ian dołączył do The Adecco Group w 2017 roku jako President China Adecco. Wcześniej spędził ostatnie 14 lat w Whirlpool Corporation, zajmując różne stanowiska, w tym wiceprezesa i szefa Azji Północnej, wiceprezesa i prezesa Chin oraz wiceprezesa i dyrektora finansowego Azji i Pacyfiku. Jego ostatnim stanowiskiem w Whirlpool było stanowisko VP of Strategy, Corporate Affairs & Business Development, Asia Pacific, które zajmował od stycznia 2015 do sierpnia 2017.


Ian uzyskał tytuł BSc z wyróżnieniem w dziedzinie finansów w 1989 roku, kończąc Magna cum Laudena Indiana University, Kelley School of Business. W 1990 roku ukończył MBA w zakresie finansów na tej samej uczelni. Przez cały okres swojej kariery Ian utrzymywał silne związki z uczelnią. Dziś nadal jest członkiem Global Dean's Advisory Council w Indiana University Kelley School of Business. Był również Adjunct Professor of Business na Uniwersytecie Nanjing w Chinach w latach 2010-2012.

Coram Williams

Dyrektor finansowy

LinkedIn

Coram Williams
Dyrektor finansowy

LinkedIn

Urodzony w Wielkiej Brytanii Coram, w maju 2020 r. dołączył do zespołu (Adecco Group) jako dyrektor finansowy (CFO) i członek Komitetu Wykonawczego.

 

Wcześniej, od 2015 r. pracował jako dyrektor finansowy w firmie Pearson Plc. W latach 2013-2015 Coram pełnił funkcję dyrektora finansowego Penguin Random House w Nowym Jorku.

 

Zajmował również inne wysokie stanowiska kierownicze w sektorze finansów i operacji w Grupie Pearson. Coram zdobywał doświadczenie w Europie, Ameryce Północnej, na Bliskim Wschodzie i w regionie Azji i Pacyfiku.

 

Uzyskał tytuł MBA Londyńskiej Szkoły Biznesu i tytuł licencjata (Hons) Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Jean-Christophe Deslarzes

Przewodniczący Rady Dyrektorów, Komitet Ładu i Nominacji
Jean-Christophe Deslarzes
Przewodniczący Rady Dyrektorów, Komitet Ładu i Nominacji

Obywatel Szwajcarii, urodzony w 1963 r. Jean-Christophe Deslarzes jest członkiem (niewykonawczym) Rady Dyrektorów od kwietnia 2015 roku. Jest Przewodniczącym Rady Dyrektorów od kwietnia 2020 roku i członkiem Komitetu Ładu i Nominacji od kwietnia 2018 roku. Był przewodniczącym Komitetu ds. Wynagrodzeń od kwietnia 2018 do kwietnia 2020 (członek od kwietnia 2016) oraz członkiem Komitetu ds. Audytu od kwietnia 2015 do kwietnia 2018. Jego roczna kadencja kończy się w dniu następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 

Jean-Christophe Deslarzes posiada tytuł magistra prawa Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii.

 

Jean-Christophe Deslarzes rozpoczął swoją karierę w 1991 roku jako konsultant podatkowy i prawny w firmie Arthur Andersen w Szwajcarii. W latach 1994-2010 pracował w Rio Tinto i jej poprzednikach, Alcan i Alusuisse, na stanowiskach związanych z zasobami ludzkimi i zarządzaniem ogólnym w Europie i Kanadzie, w tym jako Starszy Wiceprezes ds. zasobów ludzkich i członek Komitetu Wykonawczego Grupy Alcan oraz Prezes i Dyrektor Generalny Downstream Aluminium Businesses, Rio Tinto, z siedzibą w Kanadzie. W latach 2010-2013 pełnił funkcję Chief Human Resources and Organisation Officer oraz członka Komitetu Wykonawczego w Grupie Carrefour, z siedzibą we Francji. Od 2013 do 2019 roku Jean-Christophe Deslarzes był dyrektorem ds. zasobów ludzkich i członkiem Komitetu Wykonawczego w Grupie ABB, z siedzibą w Szwajcarii. Od lutego 2018 r. do lutego 2021 r. był przewodniczącym Rady Dyrektorów ABB India Limited, Indie.

 

Inne mandaty: Od stycznia 2021 roku Jean-Christophe Deslarzes jest członkiem Wydziału Wykonawczego na Uniwersytecie St. Gallen. Od maja 2021 roku jest Członkiem, a od czerwca 2022 roku Przewodniczącym Rady Dyrektorów Constellium¹, z siedzibą we Francji.

 

¹ Dla aktualnych mandatów: Spółka notowana na giełdzie.

Kathleen Taylor

Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów, Komitet Audytu, Komitet ds. Wynagrodzeń, Komitet Cyfrowy, Komitet Ładu i Nominacji
Kathleen Taylor
Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów, Komitet Audytu, Komitet ds. Wynagrodzeń, Komitet Cyfrowy, Komitet Ładu i Nominacji

Obywatelka Kanady, urodzona w 1957 r. Kathleen Taylor jest członkiem (niewykonawczym) Rady Dyrektorów i członkiem Komitetu Audytu od kwietnia 2015 r., a od kwietnia 2017 r. wiceprzewodniczącą Rady Dyrektorów i członkiem Komitetu ds. Wynagrodzeń, Komitetu ds. Zarządzania i Nominacji oraz Komitetu Cyfrowego od kwietnia 2019 r. (z wyjątkiem okresu od kwietnia 2021 r. do kwietnia 2022 r.). Jej roczna kadencja kończy się w dniu następnego dorocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

 

Kathleen Taylor uzyskała tytuł magistra administracji biznesowej w Schulich School of Business, tytuł prawnika w Osgoode Hall Law School oraz tytuł Bachelor of Arts (Honours) na Uniwersytecie w Toronto - wszystkie w Kanadzie.

 

Kathleen Taylor jest byłym prezesem i dyrektorem generalnym Four Seasons Hotels and Resorts w Kanadzie, gdzie pełniła różne funkcje kierownicze wyższego szczebla w latach 1989-2013.

 

Inne mandaty: Kathleen Taylor jest członkiem zarządu Royal Bank of Canada¹ od listopada 2001 roku, a jego przewodniczącą od stycznia 2014 roku. Przejdzie na emeryturę z Rady RBC w kwietniu 2023 roku. Jest również dyrektorem CPP Investments od października 2013 roku, a jej kadencja w radzie zakończy się w 2023 roku. Kathleen Taylor pełni funkcję przewodniczącej Altas Partners, Canada, od kwietnia 2019 roku, jest dyrektorem Air Canada¹ od maja 2016 roku i jest członkiem zarządu Mattamy Asset Management, wszystkie w Kanadzie. Jest również przewodniczącą Rady Powierników Szpitala dla Chorych Dzieci i członkiem Fundacji SickKids, Kanada.

 

Kathleen Taylor jest Kanclerzem Uniwersytetu York i członkiem Globalnej Rady Doradczej Dziekana w Schulich School of Business, York University, wszystko w Kanadzie. Jest członkiem Krajowej Rady Instytutu C.D. Howe'a w Kanadzie oraz współprzewodniczącą Rady ds. polityki kapitału ludzkiego.

 

¹ Dla aktualnych mandatów: Spółka notowana na giełdzie.

Rachel Duan

Komitet ds. wynagrodzeń
Rachel Duan
Komitet ds. wynagrodzeń

Obywatelka Chin, urodzona w 1970 r. Rachel Duan jest członkiem (niewykonawczym) Rady Dyrektorów i członkiem Komitetu ds. Wynagrodzeń od kwietnia 2021 r. Jej roczna kadencja kończy się w dniu następnego dorocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

 

Rachel Duan posiada tytuł licencjata ekonomii i biznesu międzynarodowego uzyskany na Shanghai International Studies University w Chinach oraz tytuł MBA uzyskany na The University of Wisconsin-Madison w USA.

 

Do czerwca 2020 roku Rachel Duan była starszym wiceprezesem General Electric Company ("GE") oraz prezesem i dyrektorem generalnym Global Markets GE, odpowiedzialnym za globalne rynki wschodzące, w tym Chiny, APAC, Indie, Afrykę, Bliski Wschód i Amerykę Łacińską. Rachel Duan dołączyła do GE w 1996 roku i pracowała w GE w USA, Japonii i Chinach. Od 2006 roku zajmowała wysokie stanowiska kierownicze, w tym dyrektora generalnego GE Advanced Materials China, a następnie Asia Pacific, dyrektora generalnego GE Healthcare China oraz dyrektora generalnego GE China.

 

Inne mandaty: Od 2018 roku Rachel Duan pełni funkcję niewykonawczego członka zarządu oraz członka komisji ds. wynagrodzeń i ładu korporacyjnego (od 2019 roku) w AXA S.A.¹, od 2020 roku niewykonawczego członka zarządu w Sanofi¹, oba we Francji, a od 2021 roku niewykonawczego członka zarządu w HSBC Holdings PLC¹, w Wielkiej Brytanii.

 

¹ W przypadku aktualnych mandatów: Spółka giełdowa.

Ariane Gorin

Przewodniczący Komisji Cyfrowej, Komisji Ładu i Nominacji
Ariane Gorin
Przewodniczący Komisji Cyfrowej, Komisji Ładu i Nominacji

Obywatelka Francji i Stanów Zjednoczonych, urodzona w 1974 r. Ariane Gorin jest członkiem (niewykonawczym) Rady Dyrektorów od kwietnia 2017 r. oraz członkiem Komitetu Audytu od kwietnia 2017 r. do kwietnia 2023 r., członkiem Komitetu Ładu i Nominacji od kwietnia 2023 r., a od kwietnia 2019 r. jest przewodniczącą Komitetu Cyfrowego. Jej roczna kadencja kończy się w dniu następnego dorocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

 

Uzyskała tytuł MBA w Kellogg School of Management, Northwestern University, Evanston, IL, USA oraz tytuł licencjata z ekonomii na University of California, Berkeley, CA, USA.

 

W latach 2000 - 2002 Ariane Gorin pełniła funkcję konsultanta w The Boston Consulting Group we Francji i w USA. W latach 2003-2013 Ariane Gorin pełniła różne funkcje związane ze sprzedażą, marketingiem i zarządzaniem ogólnym w Microsoft Corporation, USA, zarówno w centrali na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, jak i następnie w Microsoft France. Od grudnia 2019 r. do lutego 2021 r., Ariane Gorin była członkiem Rady Nadzorczej Trivago, Niemcy.

 

Inne mandaty: Od 2013 roku Ariane Gorin jest członkiem zespołu zarządzającego Expedia Group¹, z siedzibą w USA. W czerwcu 2021 roku Ariane Gorin została mianowana prezesem Expedia for Business, odpowiedzialnym za wszystkie relacje biznesowe dla Expedia Group. Wcześniej była prezesem marki Expedia Business Services (2019-2021), prezesem marki Expedia Partner Solutions (2017-2019) oraz starszym wiceprezesem i dyrektorem generalnym marki Expedia Affiliate Network (2014-2017), z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Ariane Gorin jest członkiem Rady Doradczej Royal Philharmonic Orchestra, Wielka Brytania.

 

¹ W przypadku aktualnych mandatów: Spółka giełdowa.

Alexander Gut

Przewodniczący Komitetu ds. ładu korporacyjnego i nominacji, Komitetu ds. kwestii cyfrowych
Alexander Gut
Przewodniczący Komitetu ds. ładu korporacyjnego i nominacji, Komitetu ds. kwestii cyfrowych

Obywatel Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, urodzony w 1963 roku. Alexander Gut jest członkiem (niewykonawczym) Rady Dyrektorów od maja 2010 roku. Od kwietnia 2018 r. jest przewodniczącym Komisji Ładu i Nominacji, a od kwietnia 2019 r. członkiem Komisji Cyfrowej. Jego roczna kadencja kończy się w dniu następnego dorocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

 

Alexander Gut posiada tytuł doktora w zakresie administracji biznesowej (Dr. oec. publ.) Uniwersytetu w Zurychu w Szwajcarii i jest szwajcarskim Certyfikowanym Księgowym Publicznym.

 

W latach 1991 - 2001 pracował w KPMG w Zurychu i Londynie, a w latach 2001 - 2003 w Ernst & Young w Zurychu, gdzie w 2002 roku został partnerem. Od 2003 do 2007 roku był partnerem w KPMG w Zurychu, gdzie w 2005 roku został członkiem Komitetu Wykonawczego KPMG Switzerland.

 

Inne uprawnienia: Alexander Gut jest założycielem i partnerem zarządzającym Gut Corporate Finance AG.

Didier Lamouche

Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń, Komitet ds.
Didier Lamouche
Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń, Komitet ds.

Obywatel Francji, urodzony w 1959 roku. Didier Lamouche jest członkiem (niewykonawczym) Rady Dyrektorów od kwietnia 2011 roku. Jest przewodniczącym Komitetu ds. Wynagrodzeń od kwietnia 2020 roku (członek od kwietnia 2019 roku) oraz członkiem Komitetu Cyfrowego od kwietnia 2019 roku. Był członkiem Komitetu Audytu od kwietnia 2017 roku do kwietnia 2019 roku oraz Komitetu Ładu Korporacyjnego od kwietnia 2011 roku do kwietnia 2017 roku. Jego roczna kadencja kończy się w dniu następnego dorocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

 

Didier Lamouche uzyskał tytuł doktora i inżyniera technologii półprzewodników w Ecole Centrale de Lyon we Francji.

 

W latach 1998-2003 był dyrektorem generalnym Altis Semiconductor. Od 2003 do 2005 roku zajmował stanowisko wiceprezesa Worldwide Semiconductor Operations w IBM Microelectronics. Od 2005 do 2010 r. Didier Lamouche był przewodniczącym i dyrektorem generalnym w firmie Bull. Od 2006 roku pełnił różne funkcje zarządcze i wykonawcze w STMicroelectronics, Szwajcaria, a od grudnia 2011 roku do marca 2013 roku był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym ST-Ericsson S.A., Szwajcaria. Od kwietnia 2013 r. do października 2018 r. był dyrektorem generalnym firmy Idemia (dawniej Oberthur Technologies), Francja.

 

Inne mandaty: Didier Lamouche jest dyrektorem niewykonawczym QUADIENT¹, Francja (przewodniczący) od 2019 roku oraz ASM International¹, Holandia od 2020 roku. Od 2020 roku jest członkiem niewykonawczym rady dyrektorów ACI Worldwide¹, USA. Didier Lamouche ogłosił swoją decyzję o ustąpieniu z mandatu w Radzie Dyrektorów ACI Worldwide na ich WZA, które ma się odbyć 1 czerwca 2023 r. lub około tej daty (zob. 8-K z 16 lutego 2023 r.). Ponadto Didier Lamouche jest niewykonawczym Przewodniczącym Rady Doradczej UTIMACO, Niemcy (spółka nienotowana na giełdzie) od 2019 r.

 

¹ Dla aktualnych mandatów: Spółka notowana na giełdzie.

David Prince

Komisja Rewizyjna,
David Prince
Komisja Rewizyjna,

Obywatel brytyjski, urodzony w 1951 roku. David Prince jest członkiem (niewykonawczym) Rady Dyrektorów od czerwca 2004 roku. Pełnił funkcję w różnych Komitetach, a od kwietnia 2015 r. do kwietnia 2019 r. był przewodniczącym Komitetu Audytu, w którym nadal jest członkiem. Od kwietnia 2017 r. do kwietnia 2023 r. był członkiem Komitetu Ładu i Nominacji. Jego roczna kadencja kończy się w dniu następnego dorocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

 

David Prince jest członkiem stowarzyszonym Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) oraz Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS).

 

Swoją karierę rozpoczął w przemyśle naftowym i gazowym w ramach programu staży menedżerskich w British Gas, a następnie uczęszczał do szkoły biznesu w Wielkiej Brytanii. Po zakończeniu pracy w księgowości w Philips Industries i TRW, dołączył do Cable & Wireless, gdzie zajmował stanowiska związane z księgowością, zarządzaniem ogólnym i marketingiem grupowym w Wielkiej Brytanii i Hong Kongu. W latach 1994-2000 pracował w Hong Kong Telecom plc (HKT) jako Dyrektor Finansowy Grupy, po czym został mianowany Zastępcą Dyrektora Generalnego. W 2000 r. David Prince został dyrektorem finansowym grupy w PCCW plc w Hongkongu. W latach 2002-2004 pracował w Cable & Wireless jako Dyrektor Finansowy Grupy. Od 2004 roku działa jako doradca inwestycyjny dla spółek z siedzibą w Azji, Chinach i Australii. David Prince był członkiem Rady Dyrektorów i Przewodniczącym Komitetu Audytu w ARK Therapeutics, UK do marca 2013 r.

 

Inne mandaty: Jest członkiem Rady Dyrektorów SmarTone Telecommunications Holdings Ltd¹, Hong Kong oraz Wilson Group Companies prowadzących działalność w Australii, Nowej Zelandii, Singapurze i Malezji. Od października 2016 roku jest dyrektorem niewykonawczym w Radzie Sunevision Holdings Ltd.¹, Kajmany. Od 2020 roku jest dyrektorem niewykonawczym Rady Joint Venture FESCO Adecco Shanghai, Chiny.

 

¹ W przypadku aktualnych mandatów: Spółka giełdowa.

Sandhya Venugopal

Komisja Rewizyjna, Komisja Cyfrowa
Sandhya Venugopal
Komisja Rewizyjna, Komisja Cyfrowa

Obywatelka Kanady i USA, urodzona w 1982 r. Sandhya Venugopal jest członkiem (niewykonawczym) Rady Dyrektorów oraz członkiem Komitetu Audytu i Komitetu Cyfrowego od kwietnia 2023 roku. Jej roczna kadencja kończy się w dniu następnego dorocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

 

Sandhya Venugopal posiada tytuł magistra administracji biznesowej uzyskany na University of Western Ontario, London, ON, Kanada oraz tytuł licencjata w dziedzinie informatyki i administracji biznesowej uzyskany na Simon Fraser University, Burnaby, BC, Kanada.

 

Sandhya Venugopal rozpoczęła swoją karierę w konsultingu i pracowała w latach 2005-2009 w Accenture Inc. jako konsultant ds. zarządzania z klientami w całej Kanadzie i USA. Po podjęciu pracy w eMeter Corporation (przejętej następnie przez Siemensa) w 2009 roku, pracowała w LinkedIn Corporation od 2010 do 2019 roku w różnych rolach związanych z technologią i informatyką, a jej zwieńczeniem było stanowisko Senior Director, Strategic Planning and Delivery.

 

Od 2019 roku Sandhya Venugopal pracuje w Uber Technologies, Inc.¹, USA, jako dyrektor ds. systemów biznesowych i aplikacji, a od 2020 roku jako dyrektor ds. informacji.

 

¹ Dla aktualnych mandatów: Spółka giełdowa.

Regula Wallimann

Przewodniczący Komitetu Audytu
Regula Wallimann
Przewodniczący Komitetu Audytu

Obywatelka Szwajcarii, urodzona w 1967 roku. Regula Wallimann jest członkiem (niewykonawczym) Rady Dyrektorów od kwietnia 2018 roku. Jest Przewodniczącą Komitetu Audytu od kwietnia 2019 roku (członek od kwietnia 2018 roku). Jej roczna kadencja kończy się w dniu najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 

Uzyskała tytuł biznesowy (lic. oec. HSG) na Uniwersytecie St. Gallen w Szwajcarii i jest Certyfikowanym Księgowym Publicznym, zarówno w Szwajcarii, jak i w USA.

 

W latach 1993-2017 Regula Wallimann pracowała w KPMG Szwajcaria, gdzie przez 14 lat była globalnym partnerem wiodącym dla różnych dużych klientów międzynarodowych i krajowych notowanych i nienotowanych na giełdzie. Od 2012 do 2014 roku Regula Wallimann była członkiem strategicznego Komitetu Partnerów KPMG Switzerland.

 

Inne mandaty: Regula Wallimann jest niewykonawczym członkiem zarządu i członkiem komitetu audytu w Straumann Holding AG¹, Szwajcaria od 2017 roku, a także przewodniczącą komitetu ds. audytu i ryzyka od kwietnia 2019 roku oraz członkiem komitetu ds. kadr i wynagrodzeń od kwietnia 2020 roku. Ponadto jest niewykonawczym członkiem zarządu, szefem komitetu ds. finansów i audytu od 2017 r. oraz wiceprezesem i członkiem komitetu ds. kadr od 2022 r. w Swissgrid AG, Szwajcaria. Ponadto jest niewykonawczym członkiem zarządu i członkiem komitetu audytu od kwietnia 2018 roku oraz członkiem komitetu nominacji od kwietnia 2019 roku w Helvetia Holding AG¹, Szwajcaria. Od lutego 2022 roku pełniła funkcje członków zarządu w Swissport Group, Szwajcaria i jej spółce holdingowej Radar Topco S.à.r.l., Luksemburg, w tym przewodniczącej komitetu audytu Swissport International Ltd., Szwajcaria. Od 2010 roku jest członkiem rady nadzorczej Instytutu Rachunkowości, Kontroli i Audytu Uniwersytetu w St. Gallen, Szwajcaria.

 

¹ Dla aktualnych mandatów: Spółka giełdowa.

Regula Wallimann

Przewodniczący Komitetu Audytu
Regula Wallimann
Przewodniczący Komitetu Audytu

Obywatelka Szwajcarii, urodzona w 1967 roku. Regula Wallimann jest członkiem (niewykonawczym) Rady Dyrektorów od kwietnia 2018 roku. Jest Przewodniczącą Komitetu Audytu od kwietnia 2019 roku (członek od kwietnia 2018 roku). Jej roczna kadencja kończy się w dniu najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 

Uzyskała tytuł biznesowy (lic. oec. HSG) na Uniwersytecie St. Gallen w Szwajcarii i jest Certyfikowanym Księgowym Publicznym, zarówno w Szwajcarii, jak i w USA.

 

W latach 1993-2017 Regula Wallimann pracowała w KPMG Szwajcaria, gdzie przez 14 lat była globalnym partnerem wiodącym dla różnych dużych klientów międzynarodowych i krajowych notowanych i nienotowanych na giełdzie. Od 2012 do 2014 roku Regula Wallimann była członkiem strategicznego Komitetu Partnerów KPMG Switzerland.

 

Inne mandaty: Regula Wallimann jest niewykonawczym członkiem zarządu i członkiem komitetu audytu w Straumann Holding AG¹, Szwajcaria od 2017 roku, a także przewodniczącą komitetu ds. audytu i ryzyka od kwietnia 2019 roku oraz członkiem komitetu ds. kadr i wynagrodzeń od kwietnia 2020 roku. Ponadto jest niewykonawczym członkiem zarządu, szefem komitetu ds. finansów i audytu od 2017 r. oraz wiceprezesem i członkiem komitetu ds. kadr od 2022 r. w Swissgrid AG, Szwajcaria. Ponadto jest niewykonawczym członkiem zarządu i członkiem komitetu audytu od kwietnia 2018 roku oraz członkiem komitetu nominacji od kwietnia 2019 roku w Helvetia Holding AG¹, Szwajcaria. Od lutego 2022 roku pełniła funkcje członków zarządu w Swissport Group, Szwajcaria i jej spółce holdingowej Radar Topco S.à.r.l., Luksemburg, w tym przewodniczącej komitetu audytu Swissport International Ltd., Szwajcaria. Od 2010 roku jest członkiem rady nadzorczej Instytutu Rachunkowości, Kontroli i Audytu Uniwersytetu w St. Gallen, Szwajcaria.

 

¹ Dla aktualnych mandatów: Spółka giełdowa.

David Prince

Komisja Rewizyjna,
David Prince
Komisja Rewizyjna,

Obywatel brytyjski, urodzony w 1951 roku. David Prince jest członkiem (niewykonawczym) Rady Dyrektorów od czerwca 2004 roku. Pełnił funkcję w różnych Komitetach, a od kwietnia 2015 r. do kwietnia 2019 r. był przewodniczącym Komitetu Audytu, w którym nadal jest członkiem. Od kwietnia 2017 r. do kwietnia 2023 r. był członkiem Komitetu Ładu i Nominacji. Jego roczna kadencja kończy się w dniu następnego dorocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

David Prince jest członkiem stowarzyszonym Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) oraz Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS).

Swoją karierę rozpoczął w przemyśle naftowym i gazowym w ramach programu staży menedżerskich w British Gas, a następnie uczęszczał do szkoły biznesu w Wielkiej Brytanii. Po zakończeniu pracy w księgowości w Philips Industries i TRW, dołączył do Cable & Wireless, gdzie zajmował stanowiska związane z księgowością, zarządzaniem ogólnym i marketingiem grupowym w Wielkiej Brytanii i Hong Kongu. W latach 1994-2000 pracował w Hong Kong Telecom plc (HKT) jako Dyrektor Finansowy Grupy, po czym został mianowany Zastępcą Dyrektora Generalnego. W 2000 r. David Prince został dyrektorem finansowym grupy w PCCW plc w Hongkongu. W latach 2002-2004 pracował w Cable & Wireless jako Dyrektor Finansowy Grupy. Od 2004 roku działa jako doradca inwestycyjny dla spółek z siedzibą w Azji, Chinach i Australii. David Prince był członkiem Rady Dyrektorów i Przewodniczącym Komitetu Audytu w ARK Therapeutics, UK do marca 2013 r.

Inne mandaty: Jest członkiem Rady Dyrektorów SmarTone Telecommunications Holdings Ltd¹, Hong Kong oraz Wilson Group Companies prowadzących działalność w Australii, Nowej Zelandii, Singapurze i Malezji. Od października 2016 roku jest dyrektorem niewykonawczym w Radzie Sunevision Holdings Ltd.¹, Kajmany. Od 2020 roku jest dyrektorem niewykonawczym Rady Joint Venture FESCO Adecco Shanghai, Chiny.

¹ W przypadku aktualnych mandatów: Spółka giełdowa.

 

Kathleen Taylor

Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów, Komitet Audytu, Komitet ds. Wynagrodzeń, Komitet Cyfrowy, Komitet Ładu i Nominacji
Kathleen Taylor
Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów, Komitet Audytu, Komitet ds. Wynagrodzeń, Komitet Cyfrowy, Komitet Ładu i Nominacji

Obywatelka Kanady, urodzona w 1957 r. Kathleen Taylor jest członkiem (niewykonawczym) Rady Dyrektorów i członkiem Komitetu Audytu od kwietnia 2015 r., a od kwietnia 2017 r. wiceprzewodniczącą Rady Dyrektorów i członkiem Komitetu ds. Wynagrodzeń, Komitetu ds. Zarządzania i Nominacji oraz Komitetu Cyfrowego od kwietnia 2019 r. (z wyjątkiem okresu od kwietnia 2021 r. do kwietnia 2022 r.). Jej roczna kadencja kończy się w dniu następnego dorocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

 

Kathleen Taylor uzyskała tytuł magistra administracji biznesowej w Schulich School of Business, tytuł prawnika w Osgoode Hall Law School oraz tytuł Bachelor of Arts (Honours) na Uniwersytecie w Toronto - wszystkie w Kanadzie.

 

Kathleen Taylor jest byłym prezesem i dyrektorem generalnym Four Seasons Hotels and Resorts w Kanadzie, gdzie pełniła różne funkcje kierownicze wyższego szczebla w latach 1989-2013.

 

Inne mandaty: Kathleen Taylor jest członkiem zarządu Royal Bank of Canada¹ od listopada 2001 roku, a jego przewodniczącą od stycznia 2014 roku. Przejdzie na emeryturę z Rady RBC w kwietniu 2023 roku. Jest również dyrektorem CPP Investments od października 2013 roku, a jej kadencja w radzie zakończy się w 2023 roku. Kathleen Taylor pełni funkcję przewodniczącej Altas Partners, Canada, od kwietnia 2019 roku, jest dyrektorem Air Canada¹ od maja 2016 roku i jest członkiem zarządu Mattamy Asset Management, wszystkie w Kanadzie. Jest również przewodniczącą Rady Powierników Szpitala dla Chorych Dzieci i członkiem Fundacji SickKids, Kanada.

 

Kathleen Taylor jest Kanclerzem Uniwersytetu York i członkiem Globalnej Rady Doradczej Dziekana w Schulich School of Business, York University, wszystko w Kanadzie. Jest członkiem Krajowej Rady Instytutu C.D. Howe'a w Kanadzie oraz współprzewodniczącą Rady ds. polityki kapitału ludzkiego.

 

¹ Dla aktualnych mandatów: Spółka notowana na giełdzie.

Sandhya Venugopal

Komisja Rewizyjna, Komisja Cyfrowa
Sandhya Venugopal
Komisja Rewizyjna, Komisja Cyfrowa

Obywatelka Kanady i USA, urodzona w 1982 r. Sandhya Venugopal jest członkiem (niewykonawczym) Rady Dyrektorów oraz członkiem Komitetu Audytu i Komitetu Cyfrowego od kwietnia 2023 roku. Jej roczna kadencja kończy się w dniu następnego dorocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

 

Sandhya Venugopal posiada tytuł magistra administracji biznesowej uzyskany na University of Western Ontario, London, ON, Kanada oraz tytuł licencjata w dziedzinie informatyki i administracji biznesowej uzyskany na Simon Fraser University, Burnaby, BC, Kanada.

 

Sandhya Venugopal rozpoczęła swoją karierę w konsultingu i pracowała w latach 2005-2009 w Accenture Inc. jako konsultant ds. zarządzania z klientami w całej Kanadzie i USA. Po podjęciu pracy w eMeter Corporation (przejętej następnie przez Siemensa) w 2009 roku, pracowała w LinkedIn Corporation od 2010 do 2019 roku w różnych rolach związanych z technologią i informatyką, a jej zwieńczeniem było stanowisko Senior Director, Strategic Planning and Delivery.

 

Od 2019 roku Sandhya Venugopal pracuje w Uber Technologies, Inc.¹, USA, jako dyrektor ds. systemów biznesowych i aplikacji, a od 2020 roku jako dyrektor ds. informacji.

 

¹ Dla aktualnych mandatów: Spółka giełdowa.

Didier Lamouche

Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń, Komitet ds.
Didier Lamouche
Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń, Komitet ds.

Obywatel Francji, urodzony w 1959 roku. Didier Lamouche jest członkiem (niewykonawczym) Rady Dyrektorów od kwietnia 2011 roku. Jest przewodniczącym Komitetu ds. Wynagrodzeń od kwietnia 2020 roku (członek od kwietnia 2019 roku) oraz członkiem Komitetu Cyfrowego od kwietnia 2019 roku. Był członkiem Komitetu Audytu od kwietnia 2017 roku do kwietnia 2019 roku oraz Komitetu Ładu Korporacyjnego od kwietnia 2011 roku do kwietnia 2017 roku. Jego roczna kadencja kończy się w dniu następnego dorocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

 

Didier Lamouche uzyskał tytuł doktora i inżyniera technologii półprzewodników w Ecole Centrale de Lyon we Francji.

 

W latach 1998-2003 był dyrektorem generalnym Altis Semiconductor. Od 2003 do 2005 roku zajmował stanowisko wiceprezesa Worldwide Semiconductor Operations w IBM Microelectronics. Od 2005 do 2010 r. Didier Lamouche był przewodniczącym i dyrektorem generalnym w firmie Bull. Od 2006 roku pełnił różne funkcje zarządcze i wykonawcze w STMicroelectronics, Szwajcaria, a od grudnia 2011 roku do marca 2013 roku był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym ST-Ericsson S.A., Szwajcaria. Od kwietnia 2013 r. do października 2018 r. był dyrektorem generalnym firmy Idemia (dawniej Oberthur Technologies), Francja.

 

Inne mandaty: Didier Lamouche jest dyrektorem niewykonawczym QUADIENT¹, Francja (przewodniczący) od 2019 roku oraz ASM International¹, Holandia od 2020 roku. Od 2020 roku jest członkiem niewykonawczym rady dyrektorów ACI Worldwide¹, USA. Didier Lamouche ogłosił swoją decyzję o ustąpieniu z mandatu w Radzie Dyrektorów ACI Worldwide na ich WZA, które ma się odbyć 1 czerwca 2023 r. lub około tej daty (zob. 8-K z 16 lutego 2023 r.). Ponadto Didier Lamouche jest niewykonawczym Przewodniczącym Rady Doradczej UTIMACO, Niemcy (spółka nienotowana na giełdzie) od 2019 r.

 

¹ Dla aktualnych mandatów: Spółka notowana na giełdzie.

Kathleen Taylor

Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów, Komitet Audytu, Komitet ds. Wynagrodzeń, Komitet Cyfrowy, Komitet Ładu i Nominacji
Kathleen Taylor
Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów, Komitet Audytu, Komitet ds. Wynagrodzeń, Komitet Cyfrowy, Komitet Ładu i Nominacji

Obywatelka Kanady, urodzona w 1957 r. Kathleen Taylor jest członkiem (niewykonawczym) Rady Dyrektorów i członkiem Komitetu Audytu od kwietnia 2015 r., a od kwietnia 2017 r. wiceprzewodniczącą Rady Dyrektorów i członkiem Komitetu ds. Wynagrodzeń, Komitetu ds. Zarządzania i Nominacji oraz Komitetu Cyfrowego od kwietnia 2019 r. (z wyjątkiem okresu od kwietnia 2021 r. do kwietnia 2022 r.). Jej roczna kadencja kończy się w dniu następnego dorocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

 

Kathleen Taylor uzyskała tytuł magistra administracji biznesowej w Schulich School of Business, tytuł prawnika w Osgoode Hall Law School oraz tytuł Bachelor of Arts (Honours) na Uniwersytecie w Toronto - wszystkie w Kanadzie.

 

Kathleen Taylor jest byłym prezesem i dyrektorem generalnym Four Seasons Hotels and Resorts w Kanadzie, gdzie pełniła różne funkcje kierownicze wyższego szczebla w latach 1989-2013.

 

Inne mandaty: Kathleen Taylor jest członkiem zarządu Royal Bank of Canada¹ od listopada 2001 roku, a jego przewodniczącą od stycznia 2014 roku. Przejdzie na emeryturę z Rady RBC w kwietniu 2023 roku. Jest również dyrektorem CPP Investments od października 2013 roku, a jej kadencja w radzie zakończy się w 2023 roku. Kathleen Taylor pełni funkcję przewodniczącej Altas Partners, Canada, od kwietnia 2019 roku, jest dyrektorem Air Canada¹ od maja 2016 roku i jest członkiem zarządu Mattamy Asset Management, wszystkie w Kanadzie. Jest również przewodniczącą Rady Powierników Szpitala dla Chorych Dzieci i członkiem Fundacji SickKids, Kanada.

 

Kathleen Taylor jest Kanclerzem Uniwersytetu York i członkiem Globalnej Rady Doradczej Dziekana w Schulich School of Business, York University, wszystko w Kanadzie. Jest członkiem Krajowej Rady Instytutu C.D. Howe'a w Kanadzie oraz współprzewodniczącą Rady ds. polityki kapitału ludzkiego.

 

¹ Dla aktualnych mandatów: Spółka notowana na giełdzie.

Rachel Duan

Komitet ds. wynagrodzeń
Rachel Duan
Komitet ds. wynagrodzeń

Obywatelka Chin, urodzona w 1970 r. Rachel Duan jest członkiem (niewykonawczym) Rady Dyrektorów i członkiem Komitetu ds. Wynagrodzeń od kwietnia 2021 r. Jej roczna kadencja kończy się w dniu następnego dorocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

 

Rachel Duan posiada tytuł licencjata ekonomii i biznesu międzynarodowego uzyskany na Shanghai International Studies University w Chinach oraz tytuł MBA uzyskany na The University of Wisconsin-Madison w USA.

 

Do czerwca 2020 roku Rachel Duan była starszym wiceprezesem General Electric Company ("GE") oraz prezesem i dyrektorem generalnym Global Markets GE, odpowiedzialnym za globalne rynki wschodzące, w tym Chiny, APAC, Indie, Afrykę, Bliski Wschód i Amerykę Łacińską. Rachel Duan dołączyła do GE w 1996 roku i pracowała w GE w USA, Japonii i Chinach. Od 2006 roku zajmowała wysokie stanowiska kierownicze, w tym dyrektora generalnego GE Advanced Materials China, a następnie Asia Pacific, dyrektora generalnego GE Healthcare China oraz dyrektora generalnego GE China.

 

Inne mandaty: Od 2018 roku Rachel Duan pełni funkcję niewykonawczego członka zarządu oraz członka komisji ds. wynagrodzeń i ładu korporacyjnego (od 2019 roku) w AXA S.A.¹, od 2020 roku niewykonawczego członka zarządu w Sanofi¹, oba we Francji, a od 2021 roku niewykonawczego członka zarządu w HSBC Holdings PLC¹, w Wielkiej Brytanii.

 

¹ W przypadku aktualnych mandatów: Spółka giełdowa.

Alexander Gut

Governance & Nomination Committee Chair, Digital Committee
Alexander Gut
Governance & Nomination Committee Chair, Digital Committee

Obywatel Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, urodzony w 1963 roku. Alexander Gut jest członkiem (niewykonawczym) Rady Dyrektorów od maja 2010 roku. Od kwietnia 2018 r. jest przewodniczącym Komisji Ładu i Nominacji, a od kwietnia 2019 r. członkiem Komisji Cyfrowej. Jego roczna kadencja kończy się w dniu następnego dorocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Alexander Gut posiada tytuł doktora w zakresie administracji biznesowej (Dr. oec. publ.) Uniwersytetu w Zurychu w Szwajcarii i jest szwajcarskim Certyfikowanym Księgowym Publicznym.

W latach 1991 - 2001 pracował w KPMG w Zurychu i Londynie, a w latach 2001 - 2003 w Ernst & Young w Zurychu, gdzie w 2002 roku został partnerem. Od 2003 do 2007 roku był partnerem w KPMG w Zurychu, gdzie w 2005 roku został członkiem Komitetu Wykonawczego KPMG Switzerland.

Inne uprawnienia: Alexander Gut jest założycielem i partnerem zarządzającym Gut Corporate Finance AG.

 

Jean-Christophe Deslarzes

Przewodniczący Rady Dyrektorów, Komitet Ładu i Nominacji
Jean-Christophe Deslarzes
Przewodniczący Rady Dyrektorów, Komitet Ładu i Nominacji

Obywatel Szwajcarii, urodzony w 1963 r. Jean-Christophe Deslarzes jest członkiem (niewykonawczym) Rady Dyrektorów od kwietnia 2015 roku. Jest Przewodniczącym Rady Dyrektorów od kwietnia 2020 roku i członkiem Komitetu Ładu i Nominacji od kwietnia 2018 roku. Był przewodniczącym Komitetu ds. Wynagrodzeń od kwietnia 2018 do kwietnia 2020 (członek od kwietnia 2016) oraz członkiem Komitetu ds. Audytu od kwietnia 2015 do kwietnia 2018. Jego roczna kadencja kończy się w dniu następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

 

Jean-Christophe Deslarzes posiada tytuł magistra prawa Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii.

 

Jean-Christophe Deslarzes rozpoczął swoją karierę w 1991 roku jako konsultant podatkowy i prawny w firmie Arthur Andersen w Szwajcarii. W latach 1994-2010 pracował w Rio Tinto i jej poprzednikach, Alcan i Alusuisse, na stanowiskach związanych z zasobami ludzkimi i zarządzaniem ogólnym w Europie i Kanadzie, w tym jako Starszy Wiceprezes ds. zasobów ludzkich i członek Komitetu Wykonawczego Grupy Alcan oraz Prezes i Dyrektor Generalny Downstream Aluminium Businesses, Rio Tinto, z siedzibą w Kanadzie. W latach 2010-2013 pełnił funkcję Chief Human Resources and Organisation Officer oraz członka Komitetu Wykonawczego w Grupie Carrefour, z siedzibą we Francji. Od 2013 do 2019 roku Jean-Christophe Deslarzes był dyrektorem ds. zasobów ludzkich i członkiem Komitetu Wykonawczego w Grupie ABB, z siedzibą w Szwajcarii. Od lutego 2018 r. do lutego 2021 r. był przewodniczącym Rady Dyrektorów ABB India Limited, Indie.

 

Inne mandaty: Od stycznia 2021 roku Jean-Christophe Deslarzes jest członkiem Wydziału Wykonawczego na Uniwersytecie St. Gallen. Od maja 2021 roku jest Członkiem, a od czerwca 2022 roku Przewodniczącym Rady Dyrektorów Constellium¹, z siedzibą we Francji.

 

¹ Dla aktualnych mandatów: Spółka notowana na giełdzie.

Kathleen Taylor

Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów, Komitet Audytu, Komitet ds. Wynagrodzeń, Komitet Cyfrowy, Komitet Ładu i Nominacji
Kathleen Taylor
Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów, Komitet Audytu, Komitet ds. Wynagrodzeń, Komitet Cyfrowy, Komitet Ładu i Nominacji

Obywatelka Kanady, urodzona w 1957 r. Kathleen Taylor jest członkiem (niewykonawczym) Rady Dyrektorów i członkiem Komitetu Audytu od kwietnia 2015 r., a od kwietnia 2017 r. wiceprzewodniczącą Rady Dyrektorów i członkiem Komitetu ds. Wynagrodzeń, Komitetu ds. Zarządzania i Nominacji oraz Komitetu Cyfrowego od kwietnia 2019 r. (z wyjątkiem okresu od kwietnia 2021 r. do kwietnia 2022 r.). Jej roczna kadencja kończy się w dniu następnego dorocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

 

Kathleen Taylor uzyskała tytuł magistra administracji biznesowej w Schulich School of Business, tytuł prawnika w Osgoode Hall Law School oraz tytuł Bachelor of Arts (Honours) na Uniwersytecie w Toronto - wszystkie w Kanadzie.

 

Kathleen Taylor jest byłym prezesem i dyrektorem generalnym Four Seasons Hotels and Resorts w Kanadzie, gdzie pełniła różne funkcje kierownicze wyższego szczebla w latach 1989-2013.

 

Inne mandaty: Kathleen Taylor jest członkiem zarządu Royal Bank of Canada¹ od listopada 2001 roku, a jego przewodniczącą od stycznia 2014 roku. Przejdzie na emeryturę z Rady RBC w kwietniu 2023 roku. Jest również dyrektorem CPP Investments od października 2013 roku, a jej kadencja w radzie zakończy się w 2023 roku. Kathleen Taylor pełni funkcję przewodniczącej Altas Partners, Canada, od kwietnia 2019 roku, jest dyrektorem Air Canada¹ od maja 2016 roku i jest członkiem zarządu Mattamy Asset Management, wszystkie w Kanadzie. Jest również przewodniczącą Rady Powierników Szpitala dla Chorych Dzieci i członkiem Fundacji SickKids, Kanada.

 

Kathleen Taylor jest Kanclerzem Uniwersytetu York i członkiem Globalnej Rady Doradczej Dziekana w Schulich School of Business, York University, wszystko w Kanadzie. Jest członkiem Krajowej Rady Instytutu C.D. Howe'a w Kanadzie oraz współprzewodniczącą Rady ds. polityki kapitału ludzkiego.

 

¹ Dla aktualnych mandatów: Spółka notowana na giełdzie.

Ariane Gorin

Przewodniczący Komisji Cyfrowej, Komisji Ładu i Nominacji
Ariane Gorin
Przewodniczący Komisji Cyfrowej, Komisji Ładu i Nominacji

Obywatelka Francji i Stanów Zjednoczonych, urodzona w 1974 r. Ariane Gorin jest członkiem (niewykonawczym) Rady Dyrektorów od kwietnia 2017 r. oraz członkiem Komitetu Audytu od kwietnia 2017 r. do kwietnia 2023 r., członkiem Komitetu Ładu i Nominacji od kwietnia 2023 r., a od kwietnia 2019 r. jest przewodniczącą Komitetu Cyfrowego. Jej roczna kadencja kończy się w dniu następnego dorocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

 

Uzyskała tytuł MBA w Kellogg School of Management, Northwestern University, Evanston, IL, USA oraz tytuł licencjata z ekonomii na University of California, Berkeley, CA, USA.

 

W latach 2000 - 2002 Ariane Gorin pełniła funkcję konsultanta w The Boston Consulting Group we Francji i w USA. W latach 2003-2013 Ariane Gorin pełniła różne funkcje związane ze sprzedażą, marketingiem i zarządzaniem ogólnym w Microsoft Corporation, USA, zarówno w centrali na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, jak i następnie w Microsoft France. Od grudnia 2019 r. do lutego 2021 r., Ariane Gorin była członkiem Rady Nadzorczej Trivago, Niemcy.

 

Inne mandaty: Od 2013 roku Ariane Gorin jest członkiem zespołu zarządzającego Expedia Group¹, z siedzibą w USA. W czerwcu 2021 roku Ariane Gorin została mianowana prezesem Expedia for Business, odpowiedzialnym za wszystkie relacje biznesowe dla Expedia Group. Wcześniej była prezesem marki Expedia Business Services (2019-2021), prezesem marki Expedia Partner Solutions (2017-2019) oraz starszym wiceprezesem i dyrektorem generalnym marki Expedia Affiliate Network (2014-2017), z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Ariane Gorin jest członkiem Rady Doradczej Royal Philharmonic Orchestra, Wielka Brytania.

 

¹ W przypadku aktualnych mandatów: Spółka giełdowa.

Ariane Gorin

Komisja Cyfrowa Przewodniczący, Komisja Ładu i Nominacji
Ariane Gorin
Komisja Cyfrowa Przewodniczący, Komisja Ładu i Nominacji

Obywatelka Francji i Stanów Zjednoczonych, urodzona w 1974 r. Ariane Gorin jest członkiem (niewykonawczym) Rady Dyrektorów od kwietnia 2017 r. oraz członkiem Komitetu Audytu od kwietnia 2017 r. do kwietnia 2023 r., członkiem Komitetu Ładu i Nominacji od kwietnia 2023 r., a od kwietnia 2019 r. jest przewodniczącą Komitetu Cyfrowego. Jej roczna kadencja kończy się w dniu następnego dorocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

 

Uzyskała tytuł MBA w Kellogg School of Management, Northwestern University, Evanston, IL, USA oraz tytuł licencjata z ekonomii na University of California, Berkeley, CA, USA.

 

W latach 2000 - 2002 Ariane Gorin pełniła funkcję konsultanta w The Boston Consulting Group we Francji i w USA. W latach 2003-2013 Ariane Gorin pełniła różne funkcje związane ze sprzedażą, marketingiem i zarządzaniem ogólnym w Microsoft Corporation, USA, zarówno w centrali na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, jak i następnie w Microsoft France. Od grudnia 2019 r. do lutego 2021 r., Ariane Gorin była członkiem Rady Nadzorczej Trivago, Niemcy.

 

Inne mandaty: Od 2013 roku Ariane Gorin jest członkiem zespołu zarządzającego Expedia Group¹, z siedzibą w USA. W czerwcu 2021 roku Ariane Gorin została mianowana prezesem Expedia for Business, odpowiedzialnym za wszystkie relacje biznesowe dla Expedia Group. Wcześniej była prezesem marki Expedia Business Services (2019-2021), prezesem marki Expedia Partner Solutions (2017-2019) oraz starszym wiceprezesem i dyrektorem generalnym marki Expedia Affiliate Network (2014-2017), z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Ariane Gorin jest członkiem Rady Doradczej Royal Philharmonic Orchestra, Wielka Brytania.

 

¹ W przypadku aktualnych mandatów: Spółka giełdowa.

Alexander Gut

Governance & Nomination Committee Chair, Digital Committee
Alexander Gut
Governance & Nomination Committee Chair, Digital Committee

Obywatel Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, urodzony w 1963 roku. Alexander Gut jest członkiem (niewykonawczym) Rady Dyrektorów od maja 2010 roku. Od kwietnia 2018 r. jest przewodniczącym Komisji Ładu i Nominacji, a od kwietnia 2019 r. członkiem Komisji Cyfrowej. Jego roczna kadencja kończy się w dniu następnego dorocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Alexander Gut posiada tytuł doktora w zakresie administracji biznesowej (Dr. oec. publ.) Uniwersytetu w Zurychu w Szwajcarii i jest szwajcarskim Certyfikowanym Księgowym Publicznym.

W latach 1991 - 2001 pracował w KPMG w Zurychu i Londynie, a w latach 2001 - 2003 w Ernst & Young w Zurychu, gdzie w 2002 roku został partnerem. Od 2003 do 2007 roku był partnerem w KPMG w Zurychu, gdzie w 2005 roku został członkiem Komitetu Wykonawczego KPMG Switzerland.

Inne uprawnienia: Alexander Gut jest założycielem i partnerem zarządzającym Gut Corporate Finance AG.

 

Didier Lamouche

Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń, Komitet ds.
Didier Lamouche
Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń, Komitet ds.

Obywatel Francji, urodzony w 1959 roku. Didier Lamouche jest członkiem (niewykonawczym) Rady Dyrektorów od kwietnia 2011 roku. Jest przewodniczącym Komitetu ds. Wynagrodzeń od kwietnia 2020 roku (członek od kwietnia 2019 roku) oraz członkiem Komitetu Cyfrowego od kwietnia 2019 roku. Był członkiem Komitetu Audytu od kwietnia 2017 roku do kwietnia 2019 roku oraz Komitetu Ładu Korporacyjnego od kwietnia 2011 roku do kwietnia 2017 roku. Jego roczna kadencja kończy się w dniu następnego dorocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

 

Didier Lamouche uzyskał tytuł doktora i inżyniera technologii półprzewodników w Ecole Centrale de Lyon we Francji.

 

W latach 1998-2003 był dyrektorem generalnym Altis Semiconductor. Od 2003 do 2005 roku zajmował stanowisko wiceprezesa Worldwide Semiconductor Operations w IBM Microelectronics. Od 2005 do 2010 r. Didier Lamouche był przewodniczącym i dyrektorem generalnym w firmie Bull. Od 2006 roku pełnił różne funkcje zarządcze i wykonawcze w STMicroelectronics, Szwajcaria, a od grudnia 2011 roku do marca 2013 roku był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym ST-Ericsson S.A., Szwajcaria. Od kwietnia 2013 r. do października 2018 r. był dyrektorem generalnym firmy Idemia (dawniej Oberthur Technologies), Francja.

 

Inne mandaty: Didier Lamouche jest dyrektorem niewykonawczym QUADIENT¹, Francja (przewodniczący) od 2019 roku oraz ASM International¹, Holandia od 2020 roku. Od 2020 roku jest członkiem niewykonawczym rady dyrektorów ACI Worldwide¹, USA. Didier Lamouche ogłosił swoją decyzję o ustąpieniu z mandatu w Radzie Dyrektorów ACI Worldwide na ich WZA, które ma się odbyć 1 czerwca 2023 r. lub około tej daty (zob. 8-K z 16 lutego 2023 r.). Ponadto Didier Lamouche jest niewykonawczym Przewodniczącym Rady Doradczej UTIMACO, Niemcy (spółka nienotowana na giełdzie) od 2019 r.

 

¹ Dla aktualnych mandatów: Spółka notowana na giełdzie.

Kathleen Taylor

Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów, Komitet Audytu, Komitet ds. Wynagrodzeń, Komitet Cyfrowy, Komitet Ładu i Nominacji
Kathleen Taylor
Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów, Komitet Audytu, Komitet ds. Wynagrodzeń, Komitet Cyfrowy, Komitet Ładu i Nominacji

Obywatelka Kanady, urodzona w 1957 r. Kathleen Taylor jest członkiem (niewykonawczym) Rady Dyrektorów i członkiem Komitetu Audytu od kwietnia 2015 r., a od kwietnia 2017 r. wiceprzewodniczącą Rady Dyrektorów i członkiem Komitetu ds. Wynagrodzeń, Komitetu ds. Zarządzania i Nominacji oraz Komitetu Cyfrowego od kwietnia 2019 r. (z wyjątkiem okresu od kwietnia 2021 r. do kwietnia 2022 r.). Jej roczna kadencja kończy się w dniu następnego dorocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

 

Kathleen Taylor uzyskała tytuł magistra administracji biznesowej w Schulich School of Business, tytuł prawnika w Osgoode Hall Law School oraz tytuł Bachelor of Arts (Honours) na Uniwersytecie w Toronto - wszystkie w Kanadzie.

 

Kathleen Taylor jest byłym prezesem i dyrektorem generalnym Four Seasons Hotels and Resorts w Kanadzie, gdzie pełniła różne funkcje kierownicze wyższego szczebla w latach 1989-2013.

 

Inne mandaty: Kathleen Taylor jest członkiem zarządu Royal Bank of Canada¹ od listopada 2001 roku, a jego przewodniczącą od stycznia 2014 roku. Przejdzie na emeryturę z Rady RBC w kwietniu 2023 roku. Jest również dyrektorem CPP Investments od października 2013 roku, a jej kadencja w radzie zakończy się w 2023 roku. Kathleen Taylor pełni funkcję przewodniczącej Altas Partners, Canada, od kwietnia 2019 roku, jest dyrektorem Air Canada¹ od maja 2016 roku i jest członkiem zarządu Mattamy Asset Management, wszystkie w Kanadzie. Jest również przewodniczącą Rady Powierników Szpitala dla Chorych Dzieci i członkiem Fundacji SickKids, Kanada.

 

Kathleen Taylor jest Kanclerzem Uniwersytetu York i członkiem Globalnej Rady Doradczej Dziekana w Schulich School of Business, York University, wszystko w Kanadzie. Jest członkiem Krajowej Rady Instytutu C.D. Howe'a w Kanadzie oraz współprzewodniczącą Rady ds. polityki kapitału ludzkiego.

 

¹ Dla aktualnych mandatów: Spółka notowana na giełdzie.

Sandhya Venugopal

Komisja Rewizyjna, Komisja Cyfrowa
Sandhya Venugopal
Komisja Rewizyjna, Komisja Cyfrowa

Obywatelka Kanady i USA, urodzona w 1982 r. Sandhya Venugopal jest członkiem (niewykonawczym) Rady Dyrektorów oraz członkiem Komitetu Audytu i Komitetu Cyfrowego od kwietnia 2023 roku. Jej roczna kadencja kończy się w dniu następnego dorocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

 

Sandhya Venugopal posiada tytuł magistra administracji biznesowej uzyskany na University of Western Ontario, London, ON, Kanada oraz tytuł licencjata w dziedzinie informatyki i administracji biznesowej uzyskany na Simon Fraser University, Burnaby, BC, Kanada.

 

Sandhya Venugopal rozpoczęła swoją karierę w konsultingu i pracowała w latach 2005-2009 w Accenture Inc. jako konsultant ds. zarządzania z klientami w całej Kanadzie i USA. Po podjęciu pracy w eMeter Corporation (przejętej następnie przez Siemensa) w 2009 roku, pracowała w LinkedIn Corporation od 2010 do 2019 roku w różnych rolach związanych z technologią i informatyką, a jej zwieńczeniem było stanowisko Senior Director, Strategic Planning and Delivery.

 

Od 2019 roku Sandhya Venugopal pracuje w Uber Technologies, Inc.¹, USA, jako dyrektor ds. systemów biznesowych i aplikacji, a od 2020 roku jako dyrektor ds. informacji.

 

¹ Dla aktualnych mandatów: Spółka giełdowa.