Dobre imię stanowi jeden z naszych bezcennych aktywów i jesteśmy zdeterminowani, aby tak pozostało.

Nasza działalność została zbudowana na bazie niesłabnącego zobowiązania do działania w sposób odpowiedzialny, etyczny i zgodny z wszelkimi przepisami prawa i zasadami wewnętrznymi. Staramy się zatem zawsze postępować nie tylko zgodnie z zasadami, ale i według wszystkich obowiązujących przepisów. Tę odpowiedzialność i działanie zgodne z postanowieniami promujemy pośród wszystkich pracowników Grupy Adecco, począwszy od Zarządu po Komitet Wykonawczy, kierowników liniowych i pracowników. Nasze podejście jest kierowane globalnym programem spójności i zgodności, który wyznacza nam poziom ambicji i ogólne ramy.


Jako wiodąca firma zajmująca się doradztwem i rozwiązaniami w zakresie HR, jesteśmy przekonani, że jakość naszych usług doprowadzi nas do sukcesu. Nie tolerujemy żadnych form przekupstwa i korupcji. Nie oferujemy, nie przekazujemy i nie akceptujemy żadnych nielegalnych płatności ani innych korzyści, których celem jest wywarcie wpływu na kogokolwiek, kto umożliwiłby nam uzyskanie niewłaściwej korzyści handlowej, niezależnie od miejsca i kultury. Nie umożliwiamy innym prób czy wywierania niewłaściwego wpływu również na nas. Nasz globalny program przeciwdziałający łapówkarstwu i korupcji określa standardy, procedury oraz szkolenia, w celu zapewnienia zgodności w całej Grupie.


Oczekujemy od naszych partnerów biznesowych zobowiązania do działania zgodnego z prawem i zasadami etyki na takim samym poziomie. Starannie wybieramy partnerów i wymagamy, aby stosowali wysokie standardy etyczne, społeczne i środowiskowe, których sami przestrzegamy. Dzięki temu nie jesteśmy częścią ani stroną działań, niezależnie od ich lokalizacji, które mogą narazić nas i naszych interesariuszy na niepotrzebne ryzyko.


Promujemy kulturę zabierania głosu i szukania pomocy

Stworzyliśmy i stale rozwijamy otwartą kulturę wzajemnego szacunku i zaufania, w której współpracownicy mogą szukać pomocy, porady i zabierać głos.
Stworzyliśmy narzędzia sprawozdawcze dotyczące zgodności i etyki Adecco [ACE], aby wspomóc Cię w zgłaszaniu rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów, Kodeksu Postępowania Grupy Adecco, zasad lub procedur.
Zapoznaj się z częścią Zgłaszanie problemów i obaw skarg naszego Kodeksu Postępowanialub odwiedź stronę internetową Postępowania ACE.
Aby skontaktować się z linią wsparcia ACE, wybierz następujący numer dostępu właściwy dla Twojego kraju. W przypadku Stanów Zjednoczonych lub Kanady, wybierz numer 800-279-6315.
Możesz również przesłać pisemne oświadczenie za pośrednictwem Infolinii ACE. Kliknij tutaj aby uzyskać dostęp do tej usługi.
Połączenia telefoniczne i pisemna korespondencja za pośrednictwem wyżej wymienionych narzędzi są przyjmowane 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu przez zewnętrznego dostawcę usług, z którym Grupa Adecco podpisała umowę na odbieranie takich wiadomości . W przypadku, gdy zewnętrzny dostawca usług otrzyma połączenie telefoniczne lub pisemną korespondencję skierowaną do jednego lub więcej dyrektorów Grupy Adecco, przekaże wiadomości do biura zgłaszania kwestii dotyczących zgodności , które podlega Komitetowiy ds. audytu zarządu. Biuro zgłaszania kwestii dotyczących zgodności zapozna się ze zgłoszeniem , aby następnie dostarczyć taką korespondencję do Zarządu Grupy Adecco i może zalecić ewentualne działania, które powinny zostać podjęte w odpowiedzi na zgłoszenie.
Zgłoszenia telefoniczne lub korespondencja będą przekazywane odpowiedniemu członkowi lub członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej, chyba że są one nieistotne lub w inny sposób nie są związane z księgowością, kontrolą wewnętrzną, sprawami audytu, ładem korporacyjnym lub istotnymi kwestiami bezpieczeństwa, zdrowia, środowiska, prawa lub etyki w Grupie Adecco.