Siła naszych więzi partnerskich

Sieć Global Apprenticeship Network skupia biznesy i organizacje, które koncentrują się na tworzeniu możliwości podnoszenia kompetencji poprzez szkolenia w pracy

Globalna organizacja handlowa dla sektora usług HR

Globalna organizacja handlowa dla sektora usług HR


Nasza filozofia więzi partnerskich

Wspólna praca, której celem jest wywarcie globalnego wpływu

W pojedynkę żadna firma nie jest w stanie zmienić świata. Jednak firmy, które pracują razem, mogą wywrzeć znaczący wpływ. Na tym polega nasze partnerstwo. Łączą nas sposoby myślenia, cele i metody pracy. Wspólnie jesteśmy w stanie edukować i wpływać na innych oraz motywować ich do przekształcenia swoich sposobów pracy. Promujemy nowe, pionierskie inicjatywy, które przełamują standardowe sposoby myślenia i określają nowe zasady pracy.

Skupiamy się na tworzeniu lepszej przyszłości dla wszystkich. Realizacja celu jest możliwa, jeśli będziemy pracować razem.