Tworzenie nowej rzeczywistości pracy dla każdego

The Adecco Group to wiodąca na świecie firma zajmująca się rozwiązaniami i doradztwem w zakresie wykwalifikowanych pracowników, której ambitnym celem jest zapewnienie wszystkim dobrej, pozytywnej przyszłości.Nasza oferta wszechstronnych rozwiązań umożliwia znalezienie zatrudnienia oraz umożliwia organizacjom optymalizację zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Dzięki nowej strategii —(Future@Work) — wnosimy pozytywny wkład w życie coraz większej liczby osób i będziemy nadal wspierać rozwój naszych klientów oraz gospodarki, w której działamy na szerszą skalę.

Rzeczywistość zawodowa przechodzi bezprecedensowe zmiany, a Covid-19 przyspiesza istniejące megatrendy. W The Adecco Group będziemy nadal budować naszą pozycję, jako partnera kompleksowych rozwiązań HR. Dzięki naszej wyjątkowej ofercie mamy szansę stać się pionierem w kształtowaniu nowej rzeczywistości pracy. Strategia (Future@Work) odzwierciedla kolejny rozdział naszej ewolucji i stawia nasz cel w centrum wszelkich działań. Dążąc do pozytywnej przyszłości dla wszystkich, pragniemy umożliwić pracownikom zrównoważone zatrudnienie przez całe życie, natomiast organizacjom - możliwość optymalizacji zarządzania zasobamiów ludzkimi.

Future@Work

Nowa wizja strategiczna ma na celu umożliwienie pracownikom zrównoważonego zatrudnienia przez całe życie, natomiast organizacjom - możliwość optymalizacji zarządzania zasobami ludzkimi. Stworzy to możliwość dalszego wzrostu , a także wdrażania technologii cyfrowych w naszej działalności.

 

Adecco

Nasza oferta rozwiązań HR jest niezwykła ze względu na globalną skalę, lokalną wiedzę, wysoką jakość i innowacyjne wykorzystanie narzędzi cyfrowych. Codziennie przydzielamy rolę 600 000 współpracownikom, zapewniamy naszym klientom elastyczność i sprawność działania. Jako partner w zakresie kariery, wspieramy możliwość zatrudnienia naszych współpracowników i angażujemy się w ich sukces. Wyróżnia nas zaangażowanie w odpowiedzialne działanie, wiara w potencjał ludzi i nieustanna obecność tam, gdzie jesteśmy potrzebni.

Talent Solutions

Wspomagamy organizacje i pracowników w odnoszeniu sukcesu w zmieniającej się rzeczywistości zawodowej poprzez przekształcanie kadr, budowanie nowych umiejętności i możliwości oraz wyszukiwanie odpowiednich wykwalifikowanych pracowników. Jako firma świadcząca usługi doradcze i dostarczająca rozwiązania, wspieramy organizacje w całym zakresie potrzeb HR, a także pojedyncze osoby na każdym etapie ich kariery. Specjalizujemy się w tworzeniu możliwości zatrudnienia i optymalizowaniu potencjału płynącego z ludzi i wykwalifikowanych pracowników poprzez trzy obszary działalności: zmianę i podnoszenie kwalifikacji, transformację HR i pozyskiwanie wykwalifikowanych kandydatów. Nasze wiodące światowe marki obejmują LHH, General Assembly, Spring oraz Badenoch and Clark.

Modis

Zapewniamy fachową wiedzę z pogranicza sektorów doradztwa technologicznego i inżynierii cyfrowej, usług związanych z kadrami i szkoleniami, aby umożliwić transformację cyfrową i przyspieszać innowacje. Specjalizujemy się w dostarczaniu organizacjom fachowej wiedzy w zakresie technologii kognitywnych, transformacji cyfrowej, infrastruktury w chmurze i IT, inteligentnych ekosystemów oraz tzw. czwartej rewolucji przemysłowej (Industry 4.0), która jest spowodowana postępującą automatyzacją standardowych praktyk produkcyjnych i przemysłowych. Nasze kluczowe obszary obejmują: motoryzację i transport; środowisko i energię; oprogramowanie, internet i komunikację; usługi finansowe oraz produkcję przemysłową.

Cztery priorytety dotyczące zrównoważonego rozwoju

Aby osiągnąć cel, skupiamy nasze cztery strategiczne priorytety zrównoważonego rozwoju na obszarach, w których możemy najskuteczniej wywierać wpływ. Jesteśmy firmą zajmującą się rozwiązaniami i doradztwem w zakresie HR, a to przekłada się na docelową poprawę możliwości zdobycia zatrudnienia i zapewnienie dostępu do pracy.

Szkolenia i stwarzanie możliwości pracownikom

Ściśle współpracujemy z naszymi klientami i partnerami, aby wspomóc ich w rozwiązywaniu kwestii braku wykwalifikowanych pracowników i braku umiejętności, umożliwiając pracownikom zdobywanie kompetencji w miarę rozwoju kariery zawodowej oraz przygotowując iosoby, które nie posiadają wystarczających kwalifikacji, do wejścia na rynek pracy.

Przyciąganie, angażowanie i zatrzymywanie wykwalifikowanych pracowników

Budujemy środowiska promujące rozwój możliwości i wykorzystanie pełnego potencjału pracowników. Analizujemy potrzeby pracowników, doceniamy i nagradzamy ich za zaangażowanie oraz zapewniamy im satysfakcjonującą ścieżkę kariery.

Promowanie integracji i różnorodności

Wykorzystujemy naszą wiedzę i energię, aby zwiększyć szanse każdego człowieka na możliwość zaistnienia w świecie zawodowym. Promujemy dostępną, pozytywną, inkluzywną i zdrowąej kulturę pracy pełną szacunku, której celem jest dążenie do osiągnięcia wspólnego celu.

Napędzanie zrównoważonej transformacji cyfrowej

Wykorzystujemy potencjał transformacji cyfrowej, aby wspomóc zwiększanie zatrudnienia, poprawiać warunki pracy, zwiększyć skuteczność dopasowywania pracowników do odpowiednich stanowiska i zmniejszyć przeszkody, jakie stoją na drodze do ponownego wejściać w świat zawodowy. Jednocześnie dbamy o nasz najwyższy priorytet, którym jest zachowanie bezpieczeństwa i prywatności powierzonych nam danych.

Rozwijamy nasze podejście i dostosowujemy je do nowej rzeczywistości pracy

W ubiegłym roku zakończyliśmy cykl poprzedniej strategii Grupy Adecco i rozpoczęliśmy zmianę w kierunku (‘Future@Work’). Nowa strategia promuje naturalną ewolucję i jej celem jest nadawanie kierunku rozwoju przez kolejne trzy do pięciu lat lub , nawet dłużej. Osiągnięcie założeń poprzedniej strategii (Perform, Transform and Innovate’) przyczyniło się do zbudowania fundamentów bieżącej transformacji firmy, umożliwiając nam osiągnięcie wzrostu i stworzenie wartości dla udziałowców.

Perform

Dyscyplina w działaniu, generowanie przypływów pieniężnych na wysokim poziomie i progresywna dywidenda.

Kluczowe programy: Segmentacja, ustalanie cen, (‘PERFORM’)

Transform

Dostosowywanie kluczowych działań biznesowych, aby wyróżnić się i przejąć rentowne udziały w rynku.

Kluczowe programy: (GrowTogether)

Innovate

Zdobywanie nowych możliwości wzrostu, wykorzystywanie megatrendów.

Kluczowe programy: Projekty

Treści powiązane

Model biznesowy

Nasza strategia