Privacybeleid

Nieuwste update: 8 december 2020

Adecco Group AG, Bellerivestrasse 30, 8008 Zürich, Zwitserland (“Adecco”, “we” of “ons”) hecht veel waarde aan het beschermen en respecteren van jouw privacy.
Dit beleid (samen met andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen) beschrijft welke persoonlijke informatie wij van je verzamelen en hoe wij je persoonlijke informatie verwerken.
Hieronder vind je een index, zodat je, indien je dat wenst, meteen naar de gewenste stukken kunt gaan.INHOUDSOPGAVE:

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE OVER JOU VERZAMELEN

 

HOE WE JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN

 

WETTELIJKE BASIS VOOR HET VERWERKEN VAN JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

HOE LANG WE JOUw PERSOONLIJKE GEGEVENS BEWAREN

 

MARKETINGBERICHTEN

 

GEGEVENS DELEN MET DERDEN

 

IP-ADRESSEN EN COOKIES

 

WAAR JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN OPGESLAGEN EN VERWERKT.

 

BLIJVEN JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS BINNEN ZWITSERLAND?

 

GEGEVENSBEVEILIGING

 

JOUW RECHTEN. HOE JIJ JOUW GEGEVENS KUNT OPVRAGEN, CORRIGEREN EN VERWIJDEREN

 

WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

 

CONTACT OPNEMEN


Persoonlijke gegevens die we over jou verzamelen

 • We verzamelen persoonlijke gegevens over jouw bezoeken aan de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens, datum en tijd van jouw bezoek aan de website, weblogs, jouw apparaat, browser en andere communicatiegegevens en de informatiebronnen die je gebruikt. We verzamelen deze persoonlijke gegevens om jouw bezoek aan de website in de toekomst te vergemakkelijken door content voor te stellen die we relevant voor jou achten op basis van de locatie van waaruit je de Website bezoekt.

 • We kunnen bepaalde technische gegevens zoals jouw IP-adres (IP) automatisch verwerken om na te gaan welke bedrijven interactie hebben gehad met de website. Hierbij wordt alleen een bedrijfsnaam geïdentificeerd, geen persoon.

 • We verzamelen alle gegevens die je ons verstrekt wanneer je gebruik maakt van onze contactformulieren (for example “Contact”, “Send us a Message”, “Stay in touch”, “Get financial updates”), of wanneer je besluit deel te nemen aan een enquête of aan onze Analyst Call & Webcast over onze financiële resultaten, of wanneer je jou aanmeldt voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven of ons laatste nieuws, ontwikkelingen en onderzoek, of via een soortgelijke vorm. Het verstrekken van jouw persoonlijke gegevens via onze contactformulieren is niet wettelijk of contractueel verplicht, maar de velden met een asterisk (*) zijn verplichte velden; we hebben deze gegevens nodig om aan jouw verzoek te voldoen of erop te reageren. Welke andere al of niet persoonlijke gegevens je bij het invullen van onze contactformulieren met ons deelt, bepaal je zelf. Als je contact met ons opneemt, bewaren we een dossier van die correspondentie.

 • We gebruiken jouw persoonlijke gegevens om je direct marketing te sturen via e-mail, messaging, telefoon of sociale media wanneer juh jou hiervoor opgeeft in het desbetreffende contactformulier. Je kunt jou op elk moment afmelden van het ontvangen van toekomstige marketingberichten.

 • Wanneer je gebruikmaakt van onze online diensten, slaan we ook cookies op, zoals verder wordt beschreven in ons COOKIEBELEID.
Hoe we jouw persoonlijke gegevens gebruiken

We verzamelen jouw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:


 • Om de content en informatiebronnen zo goed mogelijk af te stemmen op jouw voorkeuren.

 • Om te reageren op jouw verzoeken en vragen of om informatie te verstrekken wanneer je contact met ons opneemt of ons hierom verzoekt.

 • Om je op de hoogte te houden over onze dienstverlening.

 • Om andere diensten te leveren, zoals aanstaande Adecco-evenementen of nieuwsbrieven.

 • Om na te gaan welke bedrijven (rechtspersonen, geen individuen) interactie hebben gehad met de website.

 • Om ons te helpen content te creëren, publiceren en verbeteren die voor jou het meest relevant is.

 • Om ervoor te zorgen dat de content die via de website wordt aangeboden op de meest effectieve manier voor jou en voor jouw apparaat wordt gepresenteerd.

 • Om je in staat te stellen desgewenst gebruik te maken van de interactieve functies op onze website.

 • Om de website en systemen verder te ontwikkelen en te verbeteren zodat we je beter van dienst kunnen zijn.Ons gebruik van jouw persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven, is om de volgende redenen toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming:


 • Wanneer je onze contactformulieren gebruikt of zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven of meldingen, is het gebruik van jouw persoonlijke gegevens gebaseerd op jouw toestemming. Zie het gedeelte“rechten” als je wilt weten hoe je deze toestemming weer kunt intrekken.

 • Als je uit eigen beweging een vraag of verzoek indient of op enigerlei wijze contact met ons opneemt, zullen we de door je verstrekte gegevens gebruiken om op jouw verzoek te reageren (consent based).

 • Dit is noodzakelijk voor onze legitieme belangen bij het nastreven van de hierboven uiteengezette doeleinden, waarbij dergelijke belangen in geen geval zwaarder wegen dan jouw privacy.

 • In sommige gevallen is het nodig om te voldoen aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen, om rechtsvorderingen in te stellen of ons daartegen te verweren.

 • Onder bepaalde omstandigheden worden jouw gegevens ook verwerkt met jouw specifieke, afzonderlijke toestemming, die je geeft door je aan te melden voor het ontvangen van marketingberichten en nieuws via e-mail. Zie voor meer informatie over B2B-communicatie het onderstaande gedeelte “Marketingberichten” section below.

 

We nemen nooit volledig geautomatiseerde besluiten, ook niet op basis van profilering, die significante juridische of soortgelijke gevolgen voor je hebben.Hoe lang we jouw persoonlijke gegevens bewaren

De informatie die wij verzamelen met betrekking tot je bezoek aan onze Website (bijvoorbeeld: verkeersgegevens, locatiegegevens, datum en tijd van de toegang tot de website, weblogs, uw apparaat, browser en andere communicatiegegevens en de bronnen waartoe je toegang verkrijgt) voor webanalysedoeleinden wordt alleen op geaggregeerd niveau bewaard.
Dit betekent dat de verzamelde gegevens op zodanige wijze met verwante gegevens worden gecombineerd dat ze niet meer kunnen worden herleid tot de persoon op wie ze betrekking hebben. Zo worden de IP-adressen die we verwerken om na te gaan welke bedrijven interactie (bedrijven, geen individuen) hebben gehad met de website slechts 14 dagen bewaard voor operationele doeleinden en probleemoplossing..
bewaard voor operationele doeleinden en probleemoplossing. Wanneer je onze contactformulieren gebruikt, je aanmeldt voor onze nieuwsbrieven en evenementen of informatie aan ons vraagt, bewaren we jouw gegevens tot twee jaar na het laatste contact. We kunnen jouw gegevens echter langer bewaren als dat nodig is om aan onze wettelijke of reglementaire verplichtingen te voldoen. (bijvoorbeeld voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of nalevingszaken).Marketingberichten

We sturen je alleen marketingberichten als je ons daar persoonlijk toestemming voor hebt gegeven.
Als je marketingberichten of aanbiedingen wilt ontvangen, kun je jou daarvoor aanmelden door het betreffende selectievakje aan te vinken op het formulier waarmee we jouw gegevens verzamelen.
B2B-communicatie. Als je een (potentiële) partner of klant van ons vertegenwoordigt, kunnen wij, hetzij voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst met Adecco, hetzij tijdens een zakelijke relatie tussen Adecco en de rechtspersoon die je vertegenwoordigt, jouw basiscontactgegevens (bijv. je naam, achternaam, functie, bedrijfsnaam, e-mail, en telefoonnummer) verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor het onderhouden van onze zakelijke relatie. De verwerking van jouw persoonlijke gegevens is in dat geval gebaseerd op ons rechtmatige belang bij het onderhouden en uitbouwen van onze zakenrelatie en klantenbestand, het promoten van onze producten, diensten en klantenbindingsprogramma's. In het algemeen kun je jou niet afmelden voor dit soort berichten, die geen verband houden met marketing maar louter vereist zijn voor de zakelijke relatie in kwestie.
Je kunt jou op elk moment eenvoudig afmelden voor het ontvangen van toekomstige marketingberichten. Dit doe je door onder aan het e-mailbericht op de afmeldoptie te klikken. Ook kun je te allen tijde gebruik maken van jouw recht om geen berichten te ontvangen door hier contact met ons op te nemen en de volgende gegevens te verstrekken: jouw naam, e-mailadres, het telefoonnummer van een contactpersoon, de marketingberichten die je niet meer wilt ontvangen.Gegevens delen met derden

Om ons efficiënt gebruik van jouw gegevens te laten maken en je te voorzien van de content en/of ander materiaal, delen we jouw gegevens met andere partijen. Dit doen we echter alleen in de volgende omstandigheden:

 • Met leveranciers, contractanten en agenten:van tijd tot tijd kunnen we andere bedrijven en personen in dienst nemen of inhuren om namens ons taken uit te voeren. Onder deze categorie derden hvallen:

  • Chorus Call, S.A. gevestigd op Via al Mulino 22a, 6814 Cadempino, Zwitserland, voor teleconferentie- en streamingdiensten.


  • Investis Digital Limited, gevestigd op 53 Tooley Street, Counting House, London, SE1 2QN, om vast te stellen welke bedrijven interactie met onze website hebben gehad (er is geen focus op het identificeren van individuen).


  Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de persoonlijke gegevens die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren, en mogen deze persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Ook zijn deze ontvangers gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst.

 • Met andere entiteiten binnen de Adecco Group (d.w.z. alle bedrijven die direct of indirect onder de zeggenschap van Adecco staan). vind je een lijst van bedrijven van de Adecco Group,WWW.ADECCOGROUP.COM/WORLDWIDE-LOCATIONS/ met inbegrip van hun leveranciers, contractanten en agenten, die betrokken kunnen zijn bij het aanbieden van de website of de content. We delen jouw gegevens met deze entiteiten zodat we je beter van dienst kunnen zijn of simpelweg om op jouw verzoeken te reageren (b.v. wanneer je contactformulieren gebruikt ).


 • Aan overheids- of wetshandhavingsinstantiesindien we hiertoe, naar eigen goeddunken, wettelijk verplicht zijn.

 IP-adressen en cookies

We kunnen bepaalde technische gegevens zoals jouw IP-adres (IP) automatisch verwerken om na te gaan welke bedrijven interactie hebben gehad met de website. Hierbij wordt alleen een bedrijfsnaam geïdentificeerd, geen persoon.
We gebruiken ook jouw IP-adres om verkeersstromen te volgen, om het gebruik van onze websites voor jou te vergemakkelijken en om beter te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt.
We verzamelen gegevens over jouw besturingssysteem en browsertype voor ons systeembeheer. Dit zijn statistische gegevens over de surfacties en -patronen van gebruikers die niet tot jou of een andere persoon kunnen worden herleid.
Om dezelfde reden vergaren we gegevens over uw algemene internetgebruik door middel van een cookiebestand dat op jouw apparaat wordt opgeslagen. Cookies helpen ons de website te verbeteren en betere, meer gepersonaliseerde content te leveren. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies op de website, verwijzen we u naar ons cookiebeleid.
Je kunt voorkomen dat jouw browser cookies opslaat én op elk moment de opgeslagen cookies van jouw apparaat verwijderen via jouw browserinstellingen.
Als je jouw computer met andere mensen deelt, raden we je aan de optie ‘onthoud mijn gegevens’ niet te selecteren wanneer die optie door de website wordt aangeboden.Waar jouw persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt.

Zoals we hierboven al uitlegden in het gedeelte “Gegevens delen met derden” delen we jouw persoonlijke gegevens met de volgende partijen:

 • Leveranciers, contractanten of agenten buiten ons bedrijf: wanneer we een beroep doen op een externe leverancier, contractant of agent, blijven jouw persoonlijke gegevens onder onze controle en waarborgen we met onze controlemechanismen dat jouw gegevens voldoende worden beschermd.

 • Andere bedrijven binnen de Adecco Group: we hebben een groepsbrede regeling om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens permanent afdoende beschermd zijn.

 

We stellen binnen de grenzen van het redelijke alles in het werk om jouw persoonlijke gegevens veilig en in overeenstemming met dit beleid te behandelen.Blijven jouw persoonlijke gegevens binnen Zwitserland?

Jouw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen en verwerkt in landen buiten Zwitserland. We zullen jouw gegevens alleen aan landen buiten Zwitserland overdragen als die landen een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden, zoals gedefinieerd door de Zwitserse wetgeving voor gegevensbescherming, of als de Adecco Group passende maatregelen heeft genomen om de privacy van jouw gegevens daar te beschermen. Onder die landen vallen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.Gegevensbeveiliging

Hoewel we ons best zullen doen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen, dien je jou te realiseren dat de overdracht van gegevens via het internet nooit volledig veilig is en dat we de veiligheid van de persoonlijke gegevens die aan de website of aan derden worden overgedragen, niet kunnen garanderen; om die reden is elke overdracht op eigen risico. We zullen strenge operationele procedures en adequate, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toepassen om ongeoorloofde toegang tot, of wijziging, verwijdering of overdracht van deze persoonlijke gegevens te voorkomen.Jouw rechten. Hoe kun je jouw persoonlijke gegevens inzien, corrigeren en verwijderen?

Op grond van de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming heb je de volgende rechten:

 • Het recht om jouw persoonlijke gegevens in te zien en er een kopie van te krijgen: Je hebt het recht te vragen of we jouw persoonlijke gegevens verwerken. Als dit het geval is, heb je het recht tot inzage in jouw persoonlijke gegevens en tot bepaalde informatie over de wijze waarop deze worden verwerkt. In sommige gevallen kun je ons verzoeken om een elektronische kopie van jouw gegevens. In een beperkt aantal gevallen heb je ook het recht om portabiliteit van jouw persoonlijke gegevens te vragen.

 • Het recht om jouw persoonlijke informatie te corrigeren: Als je kunt aantonen dat de persoonlijke gegevens die we over jou hebben niet correct zijn, heb je het recht deze gegevens te laten actualiseren of te corrigeren.

 • Het recht om te worden vergeten of jouw gegevens te laten verwijderen: In een beperkt aantal gevallen heb je het recht om jouw persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Je kunt een dergelijk verzoek te allen tijde indienen. Adecco zal beoordelen of jouw verzoek moet worden ingewilligd. Dit hangt mede af van de wettelijke bewaarplicht van gegevens waaraan we ons moeten houden. In situaties waarin Adecco in overeenstemming met de wet bepaalt dat jouw verzoek om jouw persoonlijke gegevens te verwijderen, moet worden ingewilligd, zal Adecco dit zonder onnodige vertraging doen.

 • Het recht om de verwerking van jouw gegevens te beperken of daartegen bezwaar te maken: In bepaalde omstandigheden heb je, op grond van redenen die verband houden met een bijzondere situatie, het recht om beperkingen op te leggen aan de verwerking van jouw persoonlijke gegevens of om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen daarvan.

 

Klik hier als je van dit recht gebruik wil maken.

 

Voor zover de verwerking van jouw persoonlijke gegevens op jouw toestemming is gebaseerd, kun je jouw toestemming altijd intrekken en je afmelden van verdere berichten door de afmeldinstructies te volgen die in elke e-mailbericht staan. Het intrekken van jouw toestemming echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van jouw toestemming vóór ontvangst van een dergelijke intrekking, noch op de verdere verwerking van dezelfde gegevens op basis van een andere rechtsgrondslag, zoals een overeenkomst of het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan Adecco is onderworpen.
Je kunt bij de gegevensbeschermingsautoriteit van de lidstaat waar je jouw vaste verblijfplaats of jouw arbeidsplaats hebt ook een klacht indienen over het feit dat we jouw persoonlijke gegevens verwerken of over een vermeende inbreuk op jouw rechten).Wijzigingen in dit beleid

The terms of this Policy may change from time to time. We shall publish any material changes to this Policy through appropriate notices either on this website or contacting you using other communication channels.Contact opnemen

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit beleid zijn altijd welkom. Als je bovendien informatie wenst over de waarborgen en mechanismen die we hanteren om jouw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer deze worden overgedragen naar landen buiten Zwitserland, kun je contact opnemen met Adecco Group AG op Bellerivestrasse 30, 8008 Zürich, witserland, of met een e-mail aan: adecco.globalprivacy@adeccogroup.com. adecco.globalprivacy@adeccogroup.com.
Je kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres: adecco.globalprivacy@adeccogroup.com.