Ons beleid en onze richtlijnen vormen een essentieel onderdeel van onze benadering van verantwoord zakendoen. Zij bepalen hoe wij zaken willen doen en wat wij verwachten van onszelf en van onze zakenpartners overal ter wereld. Ze worden regelmatig bijgewerkt om ervoor te zorgen dat ze steeds in overeenstemming zijn met de evoluerende wetgeving, regelgeving, beste praktijken en verwachtingen.

Hieronder vindt u toegang tot onze publiek beschikbare documenten. Deze worden aangevuld met nog veel meer interne beleidslijnen, richtlijnen en documenten, bijvoorbeeld op het gebied van personeelszaken, gegevensbeveiliging en privacy, naleving van wet- en regelgeving, inclusief bestrijding van omkoping en corruptie, financiën en boekhouding, belastingen, inkoop of IT.

 

 

Het meten van onze vooruitgang

 

Onze geïntegreerde benadering van duurzaam ondernemen wordt weerspiegeld in de manier waarop wij rapporteren, en weerspiegelt ons holistische begrip van waardecreatie. Wij brengen regelmatig verslag uit over onze prestaties om vertrouwen en geloofwaardigheid op te bouwen bij onze belanghebbenden.

 

Als onderdeel van ons streven om voortdurend te verbeteren wat we meten en bekendmaken, heeft de Adecco Group in december 2020 haar toezegging bevestigd om het Stakeholder Capitalism Metrics framework, dat wordt gesponsord door de International Business Council van het WEF, over te nemen en geleidelijk te implementeren - een kernset van maatstaven en bekendmakingen bedoeld om de mainstreamrapportage over prestaties ten opzichte van ESG-indicatoren op één lijn te brengen met als doel een grotere vergelijkbaarheid en consistentie in ESG-rapportage te brengen. In het jaarverslag 2020 hebben wij voor het eerst ook gerapporteerd op basis van de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures en het kader van de Sustainability Accounting Standards Board voor de sector professionele en commerciële dienstverlening. Wij streven ernaar om in 2021 nog meer informatie te verstrekken op basis van deze normen.

 

 

Wij gebruiken ook feedback van belanghebbenden via klantenenquêtes (zoals NPS) en werknemersenquêtes (zoals Great Place to Work® en Peakon) om onze vooruitgang te volgen en onze prestaties te verbeteren, en benchmarken onze prestaties via externe ratings zoals EcoVadis, Sustainalytics, CDP of FTSE4Good.

Position papers en belangrijke publicaties

 

Wij maken elk jaar miljoenen carrières mogelijk. Dit geeft ons unieke toegang tot en inzicht in de wereld van werk, de arbeidsmarkten zowel lokaal als wereldwijd, en gerelateerde onderwerpen. Het is onze ambitie om deze diepgaande marktexpertise en deze unieke inzichten te gebruiken om de publieke, private en sociale sectoren te begeleiden bij de toekomst van werk, en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Om duurzame oplossingen voor de lange termijn te vinden, moeten we een open, constructieve discussie aangaan en transparant zijn over onze standpunten.

 

Hieronder volgt een selectie van standpuntnota's en recente publicaties over belangrijke kwesties rond drie cruciale onderwerpen: het Nieuwe Werken, inzetbaarheid en vaardigheden, en het regelgevingskader.

 

Het nieuwe werken:

 

 

Inzetbaarheid en vaardigheden:

 

Regelgevingskader: