Ons doel is om de toekomst te laten werken voor iedereen en om alles binnen onze mogelijkheden te doen om mensen over de hele wereld kansen te bieden. Voor ons is succes meer dan alleen financiële resultaten. Het gaat ook over een manier van werken die positief is voor onze stakeholders, de economie en de volledige samenleving . Wij zijn een bedrijf van mensen, voor mensen. Bij de Adecco Group werken we gedreven toe naar een cultuur waarin environmental, social and governance-overwegingen (ESG) ofwel milieuoverwegingen, sociale overwegingen en bestuursoverwegingen consistent en in alle aspecten van onze organisatie worden geïntegreerd.

 

Als wereldwijd bedrijf hebben wij de plicht om verantwoord en ethisch te handelen. Wat we doen is alleen goed voor ons als het ook goed is voor onze stakeholders. We kijken heel precies naar de impact van onze activiteiten om er zeker van te zijn dat we toekomstige generaties de beste kans bieden om hun toekomst beter en mooier te maken. Duurzaamheid is voor ons geen eenmalige inspanning of iets dat losstaat van onze business. Het is en moet een integraal onderdeel zijn van hoe we zakendoen. Uiteindelijk helpt dit ook om economische waarde te generen voor onze aandeelhouders en stakeholders, en is natuurlijk ook positief voor de samenleving.

 

We zijn enthousiast over de vele kansen die de toekomst biedt. We zullen onszelf en anderen blijven uitdagen, we zullen grenzen blijven verleggen en we zullen ernaar blijven streven om een voortrekkersrol te vervullen bij het mogelijk maken van een betere toekomst voor iedereen.

 

Wil je ons helpen om de toekomst werkbaar te maken voor iedereen? Kijk hier naar de mogelijkheden die de Adecco Group jou biedt.


Onze ESG overwegingen


Met sterke governance-structuren en duidelijke lijnen van verantwoordelijkheid kunnen we onze ambitie en engagementen waarmaken. Dit moet bij de top beginnen.

Met de leden van de Board of Directors als beheerders van het bedrijf, draagt de Board of Directors de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de strategische oriëntering en supervisie van ESG-gerelateerde zaken (Environmental, Social and Governance oftewel milieu-, sociale en bestuurzaken). De Board heeft enkele van deze plichten en verantwoordelijkheden ondergebracht bij het Governance and Nomination Committee (GNC).

 

Het Executive Committee van de Adecco Group beoordeelt de benadering, beleidsregels en doelen op het vlak van ESG en duurzaamheid van de Adecco Group, zorgt voor integratie hiervan in de strategie van de Adecco Group en is verantwoordelijk voor de implementatie ervan in de business- en bedrijfsfuncties van de Adecco Group.

 

Het ESG van de Adecco Group ontwikkelt samen met stakeholders de strategische duurzaamheidsrichting voor de Adecco Group. Deze functie is verantwoordelijk voor het stimuleren en coördineren van inspanningen, zorgt ervoor dat de volledige Adecco Group op één lijn zit, voert een dialoog met de stakeholders en rapporteert de voortgang. Het hoofd van het ESG van de Adecco Group rapporteert regelmatig aan de Board of Directors/GNC en het Executive Committee van de Adecco Group.

 

Maar om dit volledig te integreren en om te zetten in de praktijk, moet dit een gezamenlijke inspanning zijn met input van alle afdelingen. We willen er zeker van zijn dat onze activiteiten betekenisvol en relevant zijn op het vlak van behoeften en perspectieven. Bestuurders op wereldniveau zijn verantwoordelijk voor het definiëren van benaderingen, beleidsregels, processen en doelen, dit alles volgens het kader van de Adecco Group en het uitrollen hiervan via functies in businessunits in de verschillende landen waar Adecco actief is. Regionale bestuurders vertalen vervolgens de mondiale kaders naar betekenisvolle lokale actie en implementeren relevante beleidsregels, processen, doelen en acties op regionaal of landniveau.

 

Verder wordt ESG opgenomen in onze compensatieregeling. Om het bereiken van onze ESG-gerelateerde doelstellingen te ondersteunen, is de vergoeding voor leden van het Executive Committee gekoppeld aan selectieve ESG-maatregelen. De Short-Term Incentive Plans van de leden van het Executive Committee van de Adecco Group bevatten naast de financiële, strategische en functionele kerndoelen ook specifieke prestatiedoelstellingen die gerelateerd zijn aan de belangrijkste ESG-doelen en -prioriteiten van de Adecco Group. Zie het jaarverslag van 2020 van de Adecco Group voor meer informatie.