Bij de Adecco Group zijn we van mening dat de private sector een essentiële rol speelt bij het opnieuw in balans brengen van onze wereld. We zijn vastbesloten om ons aandeel daarin te leveren: respectvol zijn richting onze stakeholders, de samenleving waarvan we deel uitmaken en de planeet waarop we met zijn allen leven, zodat we uiteindelijk de toekomst voor iedereen werk- en leefbaar maken.

Het succes van mensen is voor ons als bedrijf de reden van ons bestaan. Via onze kernactiviteiten willen we duurzame en levenslange inzetbaarheid voor mensen overal ter wereld mogelijk maken en organisaties in staat stellen om hun personeelsbestanden te optimaliseren. Wij streven ernaar de arbeidsmarkt positief te beïnvloeden en een voorbeeldfunctie te vervullen in hoe we zakendoen en de meest dringende uitdagingen van onze samenleving aanpakken. Dit helpt economische waarde voor onze aandeelhouders en stakeholders te creëren en een positieve impact voor wereldwijde en lokale economieën te genereren. Om dit ambitieuze doel te bereiken, moeten we continu alles geven om beter te zijn en beter te presteren.

Onze duurzaamheidsdoelen

Ons doel vertaalt zich voor ons in het toewerken naar het behalen van vier strategische duurzaamheidsdoelen die de werkgerelateerde behoeften van onze stakeholders aanpakken: kandidaten en partners, klanten, collega's, investeerders en instituten en de maatschappij in zijn gehee. Doelen die naar onze mening nog nooit zo belangrijk zijn geweest. Dit stelt ons in staat om een rechtstreekse bijdrage te leveren aan het bereiken van de Sustainable Development Agenda van de VN: een gedeelde visie van een betere en duurzame toekomst.

Inzetbaarheid en toegang tot werk faciliteren

Als de economie en de maatschappij moeten bloeien, moeten we verborgen talentvijvers ontsluiten en de inzetbaarheid voor iederen vergroten, zodat niemand achterblijft. Met onze visie gaan we voor een wereld waarin alle mensen de juiste vaardigheden hebben om toegang tot de arbeidsmarkt te krijgen of houden. Ze moeten bovendien in staat zijn om hun volledige potentieel te verwezenlijken en elke functie moet een eerlijke vergoeding en behoorlijke arbeidsomstandigheden bieden. Zo proberen we de knowhow en bronnen van de Adecco Group en andere stakeholders in te zetten om het menselijk potentieel te ontdekken en zo de toekomst van het werk voor iedereen toegankelijker te maken.

Een betrouwbare partner voor opdrachtgevers zijn

Onze opdrachtgevers zijn essentieel voor ons succes. We willen niet zomaar een leverancier zijn, maar een langetermijnpartner die door opdrachtgevers kan worden vertrouwd en die hen in hun behoeften voorziet en hun continue talentvereisten in het oog houdt. Door nauw samen te werken willen we voorzien in een diensten- en productenaanbod dat gebaseerd is op een grondige kennis van de behoeften en uitdagingen van onze opdrachtgevers. Wij willen de voorkeurspartner van onze opdrachtgeverszijn, standvastig in ons toewijding voor verantwoord zakelijk gedrag en zo onze opdrachtgevers helpen om aan hun eigen MVO-doelstellingen te voldoen.

Een aantrekkelijke werkgever of 'an employer of choice' zijn

We zijn zo sterk als de mensen die voor ons werken. Om leider in de arbeidsmarkt te zijn en waarde te creëren voor al onze stakeholders, moeten en willen we de norm stellen als een werkgever van wereldklasse voor ons huidige en toekomstige medewerkers. Onze ambitie is het creëren van een inclusieve, positieve, respectvolle en gezonde werkomgeving. We willen dat iedereen die met, via of voor ons werkt, betrokken is en zich gewaardeerd, geïnspireerd en in staat voelt om succesvol te zijn verenigd in ons doel om de toekomst voor iedereen te laten werken.

Een werkgever die staat voor sociale bescherming voor iedereen

Goede sociale-beschermingsregelingen zijn essentieel om werknemers, bedrijven en overheden in een snel veranderende wereld hun koers te laten bepalen. Wij zijn van mening dat alle werknemers, in alle sectoren, waardig werk moeten kunnen doen, met dezelfde sociale-bescherming. Dit is de drijfveer achter ons pleidooi voor een nieuw sociaal kader voor werk in de 21e eeuw: een kader dat bescherming biedt aan iedereen en de nieuwe manieren van werken erkent. We willen kansen voor alle werknemers creëren en de algemene maatschappelijke welvaart doen groeien.

Dit wordt onderbouwd door drie wereldwijde, publieke doelstellingen, verder aangevuld met interne kwantitatieve en kwalitatieve doelen:Onze essentiële thema's: duurzame prioriteiten en grondbeginselen


Het fundament dat nodig is om onze visie te verwezenlijken, is een uitgebreid inzicht hebben in de thema's die het belangrijkst zijn voor ons bedrijf en onze stakeholders. Voortbouwend op werk uit de afgelopen jaren, hebben we in 2018 een uitgebreid proces uitgevoerd om deze thema's te identificeren en te prioriteren.

 

Wij zijn gestart met een analyse van bestaand werk, internationale normen, regels en best practices. Om onze bevindingen te valideren, zijn we uitgebreid de dialoog aangegaan met interne en externe stakeholders, waaronder opdrachtgevers, partners, collega's, investeerders, leveranciers en vertegenwoordigers van instellingen en het grote publiek. Dit alles via een online dialoog met experts, een openbare online enquête, interne workshops of besloten vergaderingen. We hebben de lijst met onderwerpen steeds verfijnd op basis van de volgende criteria:

 

Het belang voor onze stakeholders;

 

Het belang voor ons bedrijf, op basis van de strategische geschiktheid, de impact op onze business en waarden, potentiële kansen en risico's en het innovatiepotentieel; en

 

De impact van onze activiteiten op duurzame ontwikkeling met aandacht voor onze waardeketen.

 

Het resultaat: tien factoren die de grootste impact hebben op onze mogelijkheid om gedeelde waarde te creëren. We splitsen deze op in twee categorieën:

 

Duurzaamheidsprioriteiten: gebieden die essentieel zijn voor onze business, waar we een belangrijke rol kunnen spelen in het invullen ervan en een positieve impact kunnen hebben.

Meer informatie

 

Basisprincipes van duurzaamheid: gebieden die fundamenteel zijn voor onze 'license to operate', zeg maar onze "licentie om te ondernemen", waar we willen waarborgen dat we best practices hebben geïmplementeerd.

Meer informatie

 

We blijven het gesprek aangaan met een groot aantal stakeholders om hun inzichten te gebruiken, vertrouwen op te bouwen, onze inspanningen steeds te valideren en er zeker van te zijn dat we op het juiste pad blijven.

 

Bijdragen aan de VN-agenda voor duurzame ontwikkeling 2030

 

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties zijn in september 2015 door alle lidstaten van de Verenigde Naties aangenomen. Ze vormen een routekaart om collectief te werken aan de wereldwijde uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd en een betere, rechtvaardigere en duurzamere toekomst voor iedereen te bereiken.

 

Het bereiken van de SDG's vereist vastberaden actie van alle sectoren in de samenleving - inclusief ons bedrijf. Bij de Adecco Group zijn we vastbesloten om onze rol te spelen. We zijn ervan overtuigd dat we met onze schaal en reikwijdte als multinational kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van een aantal van de SDG's - en we zijn vastbesloten om dat ook te doen. Als 's werelds grootste leverancier van HR-talentoplossingen en adviesdiensten hebben we een geweldige kans - en een verantwoordelijkheid - om onze expertise en middelen in te zetten om bij te dragen aan de verwezenlijking van deze belangrijke visie. Als multinational hebben we raakpunten met bijna elke SDG, maar we richten onze strategische inspanningen het sterkst op de SDG's waar we via onze kernactiviteiten het grootste verschil kunnen maken: we kunnen met name helpen toekomstig potentieel te ontsluiten, de toegang tot werk te vergemakkelijken en betere economische ontwikkeling, welzijn, bestaansmiddelen en veiligheid mogelijk te maken.

 

en levensonderhoud en een betere zekerheid mogelijk te maken.