We geloven in talent, niet in etiketten. Met onze expertise en energie verbeteren we ieders kansen om deel te nemen aan de arbeidswereld.

Divers talent aantrekken, in dienst nemen en vasthouden

We trekken andere perspectieven, ervaring en vaardigheden aan om onze klanten en kandidaten beter van dienst te kunnen zijn.


Met ons gedrag en handelingen actief bijdragen aan een inclusieve cultuur

We zorgen ervoor dat divers denken wordt gerespecteerd, geleid/gereguleerd/etc., gehoord en toegepast.


Toegankelijkheid en gelijkheid bevorderen voor iedereen

We nemen belemmeringen weg om ons collectieve potentieel voor succes te maximaliseren.


Welzijn centraal stellen in alles wat we doen

We vinden mentaal, fysiek en cultureel welzijn belangrijk en bieden alle mensen in de Adecco Group de diensten en ondersteuning die zij nodig hebben.


Onze internationale partnerships, samenwerkingsverbanden en initiatieven

We geven het goede voorbeeld door de toegang tot banen en goede vooruitzichten te verbeteren. Samen met werkgevers ontwikkelen we ook programma's en trajecten voor divers talent en bevorderen we wereldwijd meer inclusieve werkgelegenheid via partnerschappen en andere initiatieven zoals:

 • Paradigm for Parity

  Een coalitie van ondernemingen gericht op het verkleinen van de genderkloof onder leidinggevenden. We streven ernaar de genderkloof volledig gedicht te hebben tegen 2030.

  Meer informatie
 • Valuable 500

  Meer informatie
 • Het Global Business and Disability Network van de ILO (GBDN)

  We zijn lid van de stuurgroep van dit unieke platform voor B2B-ondersteuning en peer-to-peer-leren ter bevordering van de arbeidsintegratie van mensen met een beperking.

  Meer informatie
 • Equal@work van het European Network Against Racism

  Een netwerk met meerdere stakeholders dat bedrijven, sociale partners, ngo's, overheden en academici samenbrengt om diversiteit en inclusie te vergroten en mogelijkheden te zoeken om de achterstand van etnische minderheden en migranten op de arbeidsmarkt te verkleinen.

  Meer informatie
 • Tent Partnership for Refugees

  Tent is opgericht om de levens en levensomstandigheden te verbeteren van meer dan 25 miljoen mannen, vrouwen en kinderen die hun land hebben moeten verlaten, door bedrijven te wijzen op hun mogelijkheden om vluchtelingen te helpen. Als een van de grootste werkgevers ter wereld geloven we dat werk voor sociale integratie zorgt en we beseffen onze mogelijkheden en verantwoordelijkheid om de integratie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt te bevorderen.

  Meer informatie
 • World Employment Confederation (WEC)

  Als medeoprichter van de WEC, het wereldwijde vertegenwoordigingsorgaan van de particuliere arbeidssector, maken we ons sterk voor arbeidsmarktwetgeving, toegang en rechten voor de arbeidswereld, kwaliteitsnormen voor de wervings- en selectiebranche en sociaal overleg tussen de belangrijkste partijen op de arbeidsmarkt.

  Meer informatie