De kracht van onze partnerships

Het Global Apprenticeship Network brengt bedrijven en organisaties samen die zich toeleggen op het creëren van opleidingskansen door middel van leren op het werk

De wereldwijde handelsorganisatie voor de HR-dienstensector

De wereldwijde brancheorganisatie voor de HR-dienstensector


Onze partnerschapsfilosofie

Samenwerken om wereldwijd impact te hebben

Eén bedrijf kan de wereld niet veranderen. Maar bedrijven die hand in hand werken, kunnen een enorme impact hebben. En dat is waar onze partnerschappen allemaal om draaien. We delen dezelfde denkwijze, dezelfde doelstellingen en dezelfde methoden. Samen zijn we in staat om anderen te verlichten, te beïnvloeden en in staat te stellen om hun manier van werken te veranderen. Om met nieuwe baanbrekende initiatieven te komen die gevestigde manieren van denken zullen verstoren en geheel nieuwe manieren van werken tot stand zullen brengen.

Samen zijn we gericht op een betere toekomst voor iedereen.
En door samen te werken, zullen we onze doelen bereiken.