Voltooide aandelen-terugkoopprogramma's

Het terugkopen van EUR 600 miljoen aan (Adecco Group)-aandelen begon in april 2021.

Op 25 februari 2021 kondigde de (Adecco Group) samen met de Q4-resultaten en de resultaten van het boekjaar 2020 de intentie aan om een aandelen-terugkoopprogramma van maximaal EUR 600 miljoen uit te voeren. Lees het volledige persbericht. Het aandelen-terugkoopprogramma wordt uitgevoerd op de tweede handelslijn op de SIX Swiss Exchange (de Zwitserse beurs).


Het maximale terugkoopvolume per dag conform art. 123(1)(c) van de Zwitserse verordening financiële marktinfrastructuur bedraagt 144.421 aandelen. Na goedkeuring van de aandeelhouders worden teruggekochte aandelen geannuleerd en het aandelenkapitaal gereduceerd. Over aandelen die op de tweede handelslijn zijn gekocht moet een Zwitserse federale bronbelasting van 35% over de helft van het verschil tussen de aandelen-terugkoopprijs van het (Adecco Group AG)-aandeel en de nominale waarde van het aandeel worden betaald, mits kapitaalinbrengreserves die zijn bevestigd door de Federale belastingdienst (FTA) beschikbaar zijn. Vanaf 14 april 2021 zijn geen kapitaalinbrengreserves meer beschikbaar, vandaar dat de bronbelasting vanaf deze datum 35% bedraagt van het verschil tussen de terugkoopprijs van de (Adecco)-aandelen en hun nominale waarde. Het aandelen-terugkoopprogramma zal uiterlijk 15 december 2023 zijn afgerond.


Vanaf 7 april heeft de (Adecco Group) de uitvoering van het aandelen-terugkoopprogramma aan de UBS AG gedelegeerd.


Aankondiging in Duits en Frans:

- Rückkauf eigener Aktien zum Zweck der Kapitalherabsetzung
- Rachat d’actions propres en vue d’une reduction de capital

 

De voortgang van het aandelen-terugkoopprogramma wordt weergegeven in het volgende Excel-bestand.
Download het Excel-bestand dat de voortgang laat zien van het aandelen-terugkoopprogramma van EUR 600 miljoen van de (Adecco Group AG).

Het bestand is voor het laatst bijgewerkt op 14 juni 2021.

 

De terugkoop van EUR 150 miljoen aan Adecco-aandelen begon in maart 2018

Op 1 maart 2018 kondigde de (Adecco Group) samen met de bekendmaking van de Q4-resultaten en de resultaten van het boekjaar 2017 de start aan van een aandelen-terugkoopprogramma van maximaal EUR 150 miljoen. Lees het volledige persbericht. Het aandelen-terugkoopprogramma wordt uitgevoerd op de tweede handelslijn op de (SIX) Swiss Exchange (de Zwitserse beurs)..


Het maximale terugkoopvolume per dag conform art. 123(1)(c) van de Zwitserse verordening financiële marktinfrastructuur bedraagt 266.318 aandelen. Na goedkeuring van de aandeelhouders worden teruggekochte aandelen geannuleerd en het aandelenkapitaal gereduceerd. Over aandelen die op de tweede handelslijn zijn gekocht moet een Zwitserse federale bronbelasting van 35% over de helft van het verschil tussen de aandelen-terugkoopprijs van het (Adecco Group AG)-aandeel en de nominale waarde van het aandeel worden betaald. Het aandelen-terugkoopprogramma zal uiterlijk 13 mei 2021 zijn afgerond.


Vanaf 14 mei heeft Adecco de uitvoering van het aandelen-terugkoopprogramma aan (Credit Suisse AG) gedelegeerd.

 

Aankondiging in Duits en Frans:
- Rückkauf eigener Aktien zum Zweck der Kapitalherabsetzung
-Rachat d'actions propres en vue d'une reduction de capital


De voortgang van het aandelen-terugkoopprogramma wordt weergegeven in het volgende Excel-bestand.
Download het Excel-bestand dat de voortgang toont van het aandelen-terugkoopprogramma van EUR 150 miljoen van de (Adecco Group AG).
Het bestand is voor het laatst bijgewerkt op 18 maart 2019.


De terugkoop van EUR 300 miljoen aan Adecco-aandelen begon in maart 2017

Op 2 maart 2017 kondigde de Adecco Group samen met de bekendmaking van de K4-resultaten en de resultaten van het boekjaar 2016 de start aan van een aandelen-terugkoopprogramma van maximaal EUR 300 miljoen. Lees het volledige persbericht. Het aandelen-terugkoopprogramma werd uitgevoerd op de tweede handelslijn op de (SIX) Swiss Exchange (de Zwitserse beurs).


Het maximale terugkoopvolume per dag conform art. 123(1)(c) van de Zwitserse verordening financiële marktinfrastructuur bedroeg 277.682 aandelen. De voltooiing van het programma werd op 13 maart 2018 aangekondigd. (Adecco) kocht 4.580.260 van haar aandelen (gelijk aan 2,68% van het aandelenkapitaal bij de lancering van dit programma voor de terugkoop van aandelen) via een tweede handelslijn op de (SIX) Swiss Exchange (de Zwitserse beurs) terug. De gemiddeld aankoopprijs per aandeel bedroeg CHF 73,83 (exclusief commissies). De aandeelhouders van de (Adecco Group AG) besloten tot de vermindering van het aandelenkapitaal via de annulering van alle 4.580.260 teruggekochte aandelen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering 2018.


Aankondiging in Duits en Frans:
- Rückkauf eigener Aktien zum Zweck der Kapitalherabsetzung
- Rachat d'actions propres en vue d'une reduction de capital


De voortgang van het aandelen-terugkoopprogramma wordt weergegeven in het volgende Excel-bestand.
Download het Excel-bestand dat de voortgang toont van het aandelen-terugkoopprogramma van EUR 300 miljoen van de (Adecco Group AG).
Het bestand is voor het laatst bijgewerkt op 8 maart 2018.


Het terugkopen van EUR 250 miljoen aan Adecco-aandelen begon in november 2014

Op 13 november 2014 kondigde de (Adecco Group) de start aan van een aandelen-terugkoopprogramma van maximaal EUR 250 miljoen, met als doel de daaropvolgende annulering van de aandelen en de vermindering van het aandelenkapitaal. Lees het volledige persbericht. Het aandelen-terugkoopprogramma werd uitgevoerd op de tweede handelslijn op de (SIX) Swiss Exchange (de Zwitserse beurs). Het maximale terugkoopvolume per dag conform art. 55 b para. 1 lit c SESTO bedroeg 283.075 aandelen. De voltooiing van het programma werd op 21 januari 2016 aangekondigd. Lees het volledige persbericht. (Adecco) kocht 3.895.500 van haar aandelen (gelijk aan 2,18% van het aandelenkapitaal bij de lancering van dit programma voor de terugkoop van aandelen) via een tweede handelslijn op de (SIX) Swiss Exchange (de Zwitserse beurs) terug. De gemiddeld aankoopprijs per aandeel bedroeg CHF 70,22 (exclusief commissies).


Aan het eind van 2014 waren 576.750 aandelen teruggekocht onder dit programma. De annulering van deze aandelen werd goedgekeurd tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op 21 april 2015 en ging in vanaf 30 juni 2015. De annulering van de resterende 3.318.750 aandelen werd goedgekeurd tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering 2016 en ging in vanaf 4 juli 2016.


Aankondiging in Duits en Frans:
- Rückkauf eigener Aktien zum Zweck der Kapitalherabsetzung
- Rachat d'actions propres en vue d'une reduction de capital  


De voortgang van het aandelen-terugkoopprogramma wordt weergegeven in het volgende Excel-bestand.
Download het Excel-bestand waarin de voortgang van de terugkoop van EUR 250 miljoen aan Adecco-aandelen wordt getoond
Het bestand is voor het laatst bijgewerkt op 22 januari 2016


De terugkoop van EUR 250 miljoen aan (Adecco)-aandelen begon in september 2013


Op 17 september 2013 kondigde de (Adecco Group) de start aan van een aandelen-terugkoopprogramma van maximaal EUR 250 miljoen, met als doel de daaropvolgende annulering van de aandelen en de vermindering van het aandelenkapitaal. Lees het volledige persbericht. Het maximale terugkoopvolume per dag conform art. 55 b para. 1 lit c SESTO bedroeg 129.800 aandelen. De voltooiing van het programma werd aangekondigd op 13 november 2014. Lees het volledige persbericht. (Adecco) kocht 4.490.373 van haar aandelen (gelijk aan 2,37% van het aandelenkapitaal bij de lancering van dit programma voor de terugkoop van aandelen) via een tweede handelslijn op de (SIX) Swiss Exchange (de Zwitserse beurs) terug. De gemiddeld aankoopprijs per aandeel bedroeg CHF 67,64 (exclusief commissies).


Aan het eind van 2013 waren 460.250 aandelen teruggekocht onder dit programma. De annulering van deze aandelen werd goedgekeurd tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op 15 april 2014 en ging in vanaf 7 juli 2014. De intrekking van de resterende 4.030.123 aandelen werd goedgekeurd tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering 2015 en ging in op 26 juni 2015.


Aankondiging in Duits en Frans:
- Rückkauf eigener Aktien zum Zweck der Kapitalherabsetzung
- Rachat d'actions propres en vue d'une reduction de capital  


De voortgang van het aandelen-terugkoopprogramma wordt weergegeven in het volgende Excel-bestand.
Download het Excel-bestand dat de voortgang toont van het aandelen-terugkoopprogramma van EUR 250 miljoen van (Adecco)
Het bestand is voor het laatst bijgewerkt op 13 november 2014


De terugkoop van EUR 400 miljoen aan (Adecco)-aandelen begon in juni 2012

Op 26 juni 2012 kondigde de (Adecco Group) de start aan van een aandelen-terugkoopprogramma van maximaal EUR 400 miljoen, met als doel de daaropvolgende annulering van de aandelen en de vermindering van het aandelenkapitaal. Lees het volledige persbericht. De voltooiing van het programma werd aangekondigd op 17 september 2013. Lees het volledige persbericht. Adecco kocht 9.721.446 van haar aandelen (gelijk aan 5,14% van de uitstaande aandelen) terug via een tweede handelslijn op de (SIX) Swiss Exchange (de Zwitserse beurs). De gemiddeld aankoopprijs per aandeel bedroeg CHF 50,08 (exclusief commissies). De annulering van deze aandelen werd goedgekeurd tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op 15 april 2014 en ging in vanaf 7 juli 2014.Aankondiging in Duits en Frans:
- Rückkauf eigener Aktien zum Zweck der Kapitalherabsetzung
- Rachat d'actions propres en vue d'une reduction de capital  


De voortgang van het aandelen-terugkoopprogramma wordt weergegeven in het volgende Excel-bestand.
Download het Excel-bestand waarin de voortgang van de terugkoop van EUR 400 miljoen aan Adecco-aandelen wordt getoond
Het bestand is voor het laatst bijgewerkt op 23 september 2013